Slik bruker du inhalasjonsspray uten og med inhalasjonskammer

Inhalasjonsaerosol eller inhalasjonsspray er beregnet til inhalasjon ved lungesykdommer som astma og kols. Her er en demonstrasjonsvideo som viser hvordan du bruker en inhalasjonsspray uten og med inhalasjonskammer.

Inhalator med kammer

Slik bruker du inhalasjonsaerosol (inhalasjonsspray) uten kammer

 1. Fjern beskyttelseshetten til munnstykket. Sjekk innsiden og utsiden av munnstykket for å forsikre deg om det er rent, og fritt for fremmedlegemer.
 2. Ryst inhalatoren 4 eller 5 ganger.  Dersom du ikke har brukt inhalatoren på en uke frigjøres 1 dose i luften for å være sikker på at den virker.
 3. Hold inhalatoren loddrett med tommelen under munnstykket. Pust helt ut.
 4. Plassér munnstykket i munnen mellom tennene, og lukk leppene rundt.
 5. Pust inn gjennom munnen og trykk på toppen av beholderen for å frigjøre 1 dose mens du samtidig trekker pusten dypt.
 6. Ta inhalatoren vekk fra munnen og hold pusten i ca 5 sekunder før du puster ut.
 7. Dersom du skal ta flere doser, bør du vente i omtrent 30 sekunder mellom hver inhalasjon. Rist da inhalatoren før du tar en dose som ble vist tidligere. 
 8. Sett beskyttelseshetten på munnstykket igjen ved å trykke den på plass. 

Dersom du synes det er vanskelig å bruke inhalasjonsaerosolen alene kan et inhalasjonskammer gjøre det enklere (se neste avsnitt).

Slik bruker du inhalasjonsaerosol sammen med inhalasjonskammer

Før inhalasjonskammer (f eks. AeroChamber) tas i bruk, og deretter hver uke, skal det rengjøres. Les pakningsvedlegget for hvordan du rengjør inhalasjonskammeret.

 1. Fjern hetten fra inhalasjonsaerosolen og hetten over munnstykket på kammeret.
 2. Se inn i kammeret for å forsikre deg at det ikke er noe inni det.
 3. Sett inhalasjonsaerosolen fast i kammerets bakstykke.
 4. Rist kammeret og inhalasjonsaerosolen kraftig 4-5 ganger mens du holder de to delene godt sammen.
 5. Pust ut normalt. Plasser kammerets munnstykke i munnen mellom fortennene og la leppene slutte tett omkring munnstykket slik at det blir tett.
 6. Trykk inhalasjonsaerosolen ned én gang og pust som normalt, helst gjennom munnen. Ideelt skal man ta 5-6 åndedrag per dose. Enkelte inhalasjonskammere lager en plystrelyd dersom du puster inn for raskt.
 7. Dersom du skal ta flere doser, vent 30 sekunder før du inhalerer en ny dose. Rist da kammeret og inhalasjonsaerosolen før du tar en ny inhalasjon som ble vist tidligere..

Dersom man bruker inhalasjonskammer med ansiktsmaske, så plasser ansiktsmasken over nese og munn og forsikre deg om at det blir tett.

Hvis inhalasjonsaerosolen din inneholder forebyggende inhalasjonssteroider (f eks. Seretide), bør du skylle munnen og halsen og spytte ut vannet etter inhalasjon. Dette reduserer risikoen for soppinfeksjon.

Det er viktig at inhalatoren og inhalasjonskammeret holdes rene. Du kan lese mer om oppbevaring og rengjøring av inhalatoren og inhalasjonskammeret i vedlagte pakningsvedlegg som ligger oppi eskene.

Hvis du har flere spørsmål om bruk av inhalasjonsaerosol og inhalasjonskammer kan du komme innom oss på ditt nærmeste Apotek 1.

 

 

 

 

Inhalatoren består av følgende deler

 • Beskyttelseshette
 • Munnstykket
 • Trykkbeholder med medisin