Slik bruker du inhalasjonsvæske i forstøverapparat

Forstøverapparat omdanner inhalasjonsvæsker til en tåke/medikamentdamp som på en effektiv måte når både de øvre- og nedre luftveiene. Legemidlet kan pustes inn direkte gjennom et munnstykke eller gjennom en maske og krever ingen spesielle tekniske ferdigheter.

Medel Pro forstøverapparat

Slik bruker du inhalasjonsvæske i en endosebeholder i et forstøverapparat

  1. Rist endosebeholderen forsiktig og skru av lokket på forstøvingsbegeret.
  2. Hold endosebeholderen loddrett og vri av vingen på toppen.
  3. Plasser beholderens åpning godt inn i forstøvingsbegeret og klem ut innholdet forsiktig (se pakningsvedlegget). Pass på at det er nok mengde væske (legemiddel + saltvannsoppløsning) inn i forstøvningsbegeret som angitt i apparatets brukermanual.
  4. Skru på lokket på forstøvingsbegeret
  5. Sett på munnstykket (eventuelt med ansiktsmaske). Forstøverapparatet er nå klart til bruk.
  6. Sitt med rett rygg og hold forstøverkammer loddrett.
  7. Bit over munnstykket, lukk med leppene rundt
  8. Slå på apparatet og pust som normalt.

 Når forstøverbegeret er tomt; slå av apparatet og gjør klar til rengjøring av forstøverbeger og munnstykke.

Etter hver behandling med forebyggende inhalasjonssteroider (f eks. Pulmicort inhalasjonsvæske), skylles munnen godt med vann som spyttes ut. Ved bruk av annen type inhalasjonsvæske som ikke inneholder forebyggende astmamedisin trenger du ikke å skylle munnen og halsen.

Bruker du maske, vask ansiktet med såpe og vann etter behandlingen

Etter hver behandling skal forstøverbegeret tas fra hverandre, og delene skylles og lufttørkes. Informasjon om mer omfattende rengjøring (mildt såpevann) fins i brukermanualen til hvert enkelt forstøverapparat.

Mer om inhalasjonsvæske i forstøverapparat

  • Inhalasjonsvæsker som skal tas gjennom forstøverapparat skal som regel blandes med fysiologisk saltvannsoppløsning opp til en viss volum (angitt i apparatets brukermanual).
  • Viktig å undersøke om førstøverapparatet tar inhalasjonssteroider, siden fines apparater som ikke gjør det (f.eks Ultralyd forstøver tar ikke inhalasjonssteroider).