Slik bruker du insulinpenn

Riktig injeksjonsteknikk er helt avgjørende for å få optimal effekt av insulin ved diabetes. Her kan du se en video der diabetessykepleier Turid Haaland viser riktig bruk av insulinpenn.

 

Det finnes hovedsakelig 2 typer insulinpenner; ferdigfylt penn, eller flergangspenn der man skifter insulinampullen når denne er tom.

Slik bruker du insulinpenn

 • Fjern beskyttelseshetten på insulinpennen.
 • Dersom insulinet er uklart, skal pennen rulles mellom hendene eller vendes forsiktig 10-20 ganger til insulinet får et jevnt, melkeaktig utseende. Insulinpennen skal ikke rystes siden det kan føre til dannelse av luftbobler.
 • Fjern forseglingen fra en kanyle.
 • Hold kanylen rett mot pennen mens du fester den. Skru eller press kanylen på, avhengig av kanyletype.

Før hver injeksjon må en sikkerhetstest utføres for å fjerne eventuelle luftbobler og sikre at pennen og kanylen virker som de skal.

 • Velg en dose på 2 enheter ved å vri på dosevelgeren.
 • Fjern den ytre kanylehetten og behold den for fjerning av brukt kanyle etter injeksjonen. Ta av den indre kanylehetten og kast den.
 • Hold pennen med kanylen pekende rett oppover og knips lett på insulinbeholderen slik at eventuelle luftbobler stiger opp mot kanylen.
 • Trykk injeksjonsknappen helt inn. Kontroller at det kommer insulin ut av kanylespissen.

Insulinpennen er nå klar til injeksjon:

 • Kontroller at dosevinduet etter sikkerhetstesten viser “0” og vri frem den dosen du trenger. Dersom du vrir forbi din dose kan du vri tilbake igjen.
 • Velg riktig sted på kroppen for å injisere insulinet. Injeksjonssted avhenger av type insulin og hva din lege eller diabetessykepleier har anbefalt. Her viser vi hvordan du kan injisere insulin på magen.
 • Ta tak i en hudfold ved bruk av tommel, pekefinger og langfinger og stikk kanylen raskt gjennom huden. Ved bruk av korte kanyler trenger man ikke alltid å ta opp en hudfold før injeksjon.
 • Press injeksjonsknappen helt inn og tell sakte til 10 før du trekker kanylen ut.
 • Sett den ytre kanylehetten tilbake på kanylen og bruk den til å fjerne kanylen fra pennen. Fjern alltid kanylen etter hver injeksjon for å unngåforurensning av insulinet. Står kanylen fast på pennen kan det også føre til tilførsel av luft inn i insulinbeholderen eller insulinlekkasje. Gjenbruk av kanyler kan også skade huden og gi arrdannelse.
 • Kast den brukte kanylen på en forsvarlig måte, for eksempel i en kanylebøtte.
 • Sett alltid pennens beskyttelseshette tilbake på pennen
 • Oppbevar pennen slik det er angitt i pakningsvedlegget.

Hvis du har flere spørsmål om bruk av insulinpenn kan du komme innom oss på ditt nærmeste Apotek 1.