Slik bruker du insulinpumpe

Grundig opplæring fra en diabetessykepleier er viktig før du tar i bruk insulinpumpe. Under får du gode tips og råd, og du kan du se en video hvor diabetessykepleier Turid Haaland viser hvordan du bruker en insulinpumpe.

Medtronic Minimed insulinpumpe

Insulinpumpe er en enkel og effektiv måte å forsyne kroppen med insulin ved type 1-diabetes. Pumpen kan programmeres til å gi ulik mengder hurtigvirkende insulin per tidsenhet. I tillegg har man mulighet for å gi ekstra insulin ved behov (f.eks. måltider). Bruk av insulinpumpe gir stor fleksibilitet for diabetikeren.
Selve pumpen har samme størrelse som en mobiltelefon som lett kan bæres eller festes på kroppen. I tillegg til pumpen trenger man:

 • Batteri
 • Reservoar (insulinbeholder) med en adaptor (overføringshette)
 • Slange (koblet til reservoar og kanyle)
 • Kanyle (kobles til enden av slangen, festes under huden)
 • (Innskyter)

Slik bruker du insulinpumpe

Før du begynner å bruke insulinpumpe, er det viktig at får grundig opplæring fra helsepersonell med diabeteskompetanse,vanligvis en diabetessykepleier. Dette er helt avgjørende for å kunne bruke insulinpumpen riktig.

Fylling av insulinreservoar

Insulinreservoaret kan fylles enten ved å bruke hurtigvirkende insulin fra et hetteglass, eller en pennampulle:

Ved bruk av hetteglass:

 • Sett først adapteren (med reservoar) på hetteglasset
 • Trekk litt luft i reservoaret ved å trekke stemplet bakover og sett adapteren på hetteglaset
 • Skyv forsiktig litt luft inn i hetteglasset ved å presse stemplet forsiktig slik at det ikke blir mye skum og luftbobler i hetteglasset
 • Fyll så langsomt tilbake (trekk stemplet forsiktig bakover) for å overføre insulin fra hetteglasset til reservoaret
 • Ved luftdannelse, skyves dette tilbake til hetteglasset for så å etterfylle med insulin.
 • Når reservoaret er fylt og uten luftbobler, gjør en kvart vridning og trekk reservoaret av
 • Skru nå av stemplet fra reservoaret. Nå er reservoaret klart til å settes inn i pumpen

Ved bruk av pennampulle:

 • Sett først adapteren med reservoaret på pennampullen.
 • Bruk en penn eller blyant for å presse ned stempelet i pennampullen. Slikskyves insulin forsiktig ned i reservoaret til det er fylt.
 • Ved tendens til skum eller luftdannelse i reservoaret, sett insulinet forsiktig tilbake til pennampullen, så tilbake i reservoaret.
 • Når reservoaret er fylt og uten luftbobler, gjør en kvart vridning på reservoaret og trekk det fra adapteren og pennampullen.
 • Skru av stemplet fra reservoaret. Reservoaret er nå klart til å settes inn i pumpen.

Alle pumper har en egen meny for hvordan man bytter reservoar og fyller slangen med insulin. Det som er viktig er at man sikrer at det ikke er luft i systemet. Luft i systemet er i seg selv ikke farlig, men på grunn av så små mengder insulin som avgis av pumpen, kan luften erstatte insulinet i slangen og man tror man får insulin.

Innsetting/ skifting av kanyle

Håndhygiene er viktig når man skal håndtere kanylen til en insulinpumpe. Før innsetting eller skifting av kanyler, bør hendene vaskes grundig med vann og såpe, eller ved hjelp av hånddesinfeksjonsmidler (f.eks. Antibac).

 • Kanylen skiftes hver 2.-5. dag, og de vanligste stedene å feste kanylen på er magen eller øverst på baken.
 • Kanylen settes enkelt under huden, enten med eller uten bruk av en såkalt innskytter.
 • Ved bruk av innskyter legger du kanylen inn i innskytteren, lader og løser ut for å sette inn kanylen under huden. Plasteret på kanylen forsikrer at den sitter godt fast og ikke faller av.
 • Slangen, som kobles til kanylen, kan enkelt kobles av og på kroppen. Dette gjør det mulig å være frakoblet pumpen inntil 2 timer av gangen, mens kanylen fortsatt er festet på huden. Dette gir en god fleksibilitet ved dusjing, svømming eller andre praktiske formål.

Demonstrasjonsvideo

 

Les mer:

Kilder: Produsentinformasjon, Norsk Helseinformatikk (NHI)

Oppdatert: Oktober 2014