Magesår

Magesårsykdommen inkluderer sår i magesekken (Ulcus ventriculi) og sår i tolvfingertarmen (Ulcus duodeni). Sår i tolvfingertarmen (øverste del av tynntarmen) er mest vanlig. Svært ofte skyldes magesår bakterien Helicobakter pylori, og med riktig behandling blir de fleste pasienter kvitt sykdommen.

Bilde av en mann som holder seg på magen

Årsaker til magesår

De aller fleste tilfellene av magesår skyldes infeksjon med bakterien Helicobacter pylori (H.pylori). Denne bakterien finnes på slimhinnen i magesekken, og kan bidra til betennelse og sårutvikling. Bakterien er svært vanlig forekommende, og mange har bakterien i magesekken uten å utvikle magesår.

Magesyre er en nødvendig faktor ved magesår, men personer som får magesår har som regel ikke høyere syreproduksjon enn andre. Omlag 25 % av sårene i magesekken skyldes bivirkninger av betennelsesdempende medisiner (NSAIDS) eller acetylsalicylsyre. Daglig bruk av slike legemidler gir en betydelig økt risiko for å utvikle magesår. Enkelte midler mot depresjon kan også øke risikoen, og særlig hvis NSAIDs brukes samtidig.

Stress, røyking og alkohol er også faktorer som kan bidra til å utløse eller forverre magesår.

Forekomst av magesår

Omlag 10% av befolkningen vil i løpet av livet utvikle magesår. Sykdommen er omtrent like vanlig blant kvinner og menn.

Symptomer på magesår

 • Smerter i mellomgulvet er mest vanlig. Som regel vil smertene lindres ved spising eller ved bruk av syrenøytraliserende midler. Smertene kan også opptre om natten. Smertene kan stråle ut i ryggen, dette tyder på hull i magesekken og er en livstruende tilstand.
 • Sure oppstøt eller halsbrann forekommer ofte
 • Kvalme og brekninger kan forekomme
 • Symptomer på blodmangel (blek, slapp, svimmel)

Når bør du kontakte lege?

Kontakt alltid lege ved mistanke om magesår. Legen kan henvise til undersøkelse slik at du får en sikker diagnose og riktig behandling.

Hva kan du gjøre selv?

 • Unngå mat og drikke som forverrer plagene
 • Røykeslutt
 • Dersom du trenger smertestillende medisiner bør du helst velge midler som inneholder Paracetamol. Unngå betennelsesdempende midler (NSAIDs) og acetylsalicylsyre.
 • Moderat bruk av alkohol
 • Unngå stress

Behandling av magesår med legemidler

Dersom magesåret skyldes infeksjon med H.pylori, vil målet med behandlingen være å utrydde denne bakterien fra slimhinnen. Dette vil hos de fleste kurere sykdommen. Det finnes ikke ett enkelt legemiddel som virker godt nok alene mot denne bakterien. Derfor er det vanlig å bruke 3 legemidler samtidig, en såkalt "trippelkur". Tidligere var vismut ofte en del av trippelkuren, men nå består kuren vanligvis av 2 ulike typer antibakterielle legemidler, samt et middel som nedsetter produksjonen av magesyre (vanligvis en såkalt protonpumpehemmer). Det finnes ulike varianter av trippelkurer med litt forskjellig sammensetning, og kuren tas som regel i 7-14 dager.

Hos personer med H.pylori og ubehandlet magesår er sjansen for å utvikle et nytt sår ca 70% per år. Etter vellykket behandling mot H.pylori er risikoen redusert til kun 1% per år.

Dersom magesåret ikke skyldes H.pylori, vil du som regel få et middel som nedsetter produksjon av magesyre (protonpumpehemmere eller H2-blokkere). Slike legemidler brukes i 4-8 uker, men langtidsbehandling kan også være aktuelt.

Dersom behandling med NSAIDs (betennelsesdempende midler) er årsak, bør slik behandling avbrytes dersom det er mulig. Eventuelt kan det gis et legemiddel som beskytter mageslimhinnen i tillegg til protonpumpehemmer eller H2-blokker.

Kirurgisk behandling utføres ved blødende magesår og ved hull på magesekken.

Oversikt over legemidler til behandling av magesår

 • Protonpumpehemmere
  Lansoprazol/Lanzo Melt (lansoprazol), Losec/Omeprazol (inneholder omeprazol), Nexium (inneholder esomeprazol), Somac/Pantoprazol (inneholder pantoprazol): Hemmer produksjonen av magesyre. Brukes i trippelkur sammen med anti-bakterielle midler, eller alene ved magesår uten H.pylori. Tablettene må ikke knuses eller tygges.
 • Antibakterielle midler
  Amoxicillin/Imacillin (inneholder amoksicillin), Clarithromycin (inneholder clarithromycin), Flagyl/Metronidazol (inneholder metronidazol), Tetracyclin (inneholder tetrasyklin),: Brukes i ulike kombinasjoner i trippelkur for å utrydde bakterien H.pylori.
 • Prostaglandinanalog
  Cytotec (inneholder misoprostol): Hemmer syreutskillelse og stimulerer beskyttelses-mekanismene i magesekken. Beskytter mage-slimhinnen ved bruk av NSAIDs og tas umiddelbart etter måltid. Den siste dosen bør tas ved leggetid.
 • H2-blokkere
  Famotidin/Pepcid (inneholder famotidin), Ranitidin/Zantac (inneholder ranitidin): Hemmer produksjon av magesyre. Brukes for å lege sår og forebygge nye sår hos pasienter som ikke har påvist H.pylori.

Reseptpliktige legemidler skal kun brukes av de som har fått det forskrevet. Den generelle informasjonen oppgitt her kan avvike fra legens anvisning. Bruk alltid legemiddelet som legen har bestemt. Spesielle forhold kan være knyttet til bruk av legemiddel hos barn, eldre, gravide, ammende og de med visse sykdommer. Dette vurderes av legen i det enkelte tilfellet. For opplysninger om bivirkninger, forsiktighetsregler, samtidig bruk av andre legemidler og andre spesielle forhold, les pakningsvedlegget i Felleskatalogens pasientutgave.

Riktig bruk av legemidlene

 • Les pakningsvedlegget før bruk
 • Resultatet av trippelkuren er avhengig av at medisinen tas punktlig. Enhver glemt tablettdose reduserer sjansen for et vellykket resultat.
 • Sjekk om din antibiotika skal tas med eller uten mat. Alle tas med rikelig drikke.
 • Tetracyklin skal ikke tas samtidig med melk eller melkeprodukter.
 • Soling bør unngås under og noen dager etter bruk av tetracyklin pga mulighet for økt fotosensibilitet.
 • Flagyl/Metronidazol: Unngå inntak av alkohol under behandlingen og minst en dag etterpå. Kombinasjon med alkohol vil gi svært ubehagelige bivirkninger.

Rettigheter

Dersom du har legemiddelutgifter som overstiger 1695,- kr per år (2014), kan du få dekket 90% av det overskytende gjennom bidragsordningen. Visse kriterier for hvilke legemidler som kan dekkes gjelder. Les mer i artikkelen Hvit resept og refusjonsordninger.

Les mer om magesår

Kilder og revisjonshistorikk

Kilder: Norsk Elektronisk Legehåndbok, Felleskatalogen, Norsk legemiddelhåndbok, AstraZeneca, Helsenett

Opprettet: Oktober 2007 
Råd oppdatert: Oktober 2007
Produktoversikt oppdatert: Oktober 2010