Riktig mengde fluor til små barn

Skal alle barn ha fluortabletter? Hvilken tannkrem er best? Er du usikker på hvor mye fluor barna skal ha, eller om man kan bruke samme fluortannkrem til små og store barn kan du få gode råd her.

Bilde av en jente med tannkrem

Fluor gjør tannemaljen mer motstandsdyktig mot syreangrep og reparerer begynnelsen til små hull. Drikkevannet de fleste steder i norge har så lavt fluorinnhold at man bør bruke fluortilskudd mot hull i tennene. Fluortannkrem er en enkel måte å tilføre fluor på og anbefales som førstevalg. Fluortabletter kan brukes hvis man ikke klarer å få til grundig tannpuss to ganger daglig eller hvis barnet ofte spiser mellom måltidene.

Skal man bruke både fluortannkrem og fluortabletter bør dette avtales med tannlege eller tannpleier.

Ikke for lite - men heller ikke for mye!

Det er viktig at mengden fluor blir tilpasset den enkeltes alder og behov. For mye fluor før barnet fyller 6 år, kan gi varige hvite prikker på tennene (dental fluorose). En tannpleier eller tannlege kan vurdere om barnet trenger ekstra fluor ut fra risikofaktorer som nevnt ovenfor og om barnet er ekstra utsatt for å utvikle hull i tennene.

Noen steder brukes også egne drikkevannsbrønner med grunn- eller borevann. Disse kan inneholde høye fluorkonsentrasjoner og man må da være mer påpasselig med mengde fluor fra tannkrem eller tabletter slik at det ikke blir for mye. Dersom du ikke vet hvor mye fluor det er i drikkevannet, kan du kontakte ditt kommunale vannverk eller kommunelegen.

Hvilke tannkremer passer til barn?

Når du skal velge en tannkrem til barn må du passe på at fluorinnholdet er 0,1% (1000ppm). Barnetannkremer har en smak som er tilpasset barn, men tannkremer til voksne kan også brukes, så lenge de ikke inneholder for mye fluor. Det er ikke nødvendig å skifte type tannkrem etter hvert som barnet blir eldre. Det er mengde tannkrem som tas på tannkosten som er viktig.

Begrens mengden tannkrem

Puss tennene morgen og kveld fra første tannfrembrudd med en myk tannbørste. Bruk en knapt synlig mengde tannkrem på børsten til å begynne med. Mengden økes gradvis til størrelsen på barnets lillefingernegl ved 1 års alder og videre til ca en ertestor mengde ved 6-årsalder. For å få best mulig effekt av fluortannkremen bør barnet ikke skylle munnen med vann til slutt. Det er også lurt å unngå å spise eller drikke minst to timer etter tannpussen.

Kilder og revisjonshistorikk

Kilder: Helsenorge, Norsk legemiddelhåndbok,  Norsk Tannpleierforening.

Oppdatert: September 2013