Bli Organdonor du også

Lørdag 24. oktober arrangeres Donasjonsdagen rundt om i Norge. Mellom 300 og 400 nordmenn venter i kø for et nytt, livreddende organ til enhver tid. Bli organdonor, oppfordrer Stiftelsen Organdonasjon.

Foto: Siv Dolmen/Stiftelsen Organdonasjon
Foto: Siv Dolmen/Stiftelsen Organdonasjon

Stadig flere mennesker trenger livreddende organtransplantasjon. Behovet for transplantasjoner øker på grunn av folkesykdommer som diabetes, høyt blodtrykk og en økende andel eldre i befolkningen. De fleste av oss vil takke ja til å motta et organ fra en annen hvis det kan redde livet vårt. Men er det annerledes hvis vi må ta stilling til å gi bort egne organer?

Vanlige spørsmål og svar om Organdonasjon

Hva skal jeg gjøre dersom jeg ønsker å si ja til donasjon?

  1. Informer minst to av dine nærmeste pårørende om din beslutning.
  2. Fyll inn et donorkort. Donorkortet kan enten skrives ut, lastes ned som app på smarttelefonen din eller fås hos de fleste legekontor og apotek. Du fyller inn navn og telefonnummer til de to som du har informert om din beslutning, og så undertegner du selv. Ønsker du også å inkludere evt. mindreårige barn så kan du gjerne gjøre dette ved å tilføye dette på donorkortet. Større barn kan også selv ha sitt eget kort, men her må foreldrene alltid oppføres som pårørende.
  3. Bær med deg donorkortet i lommebok eller veske til enhver tid.

Spiller alder noen rolle?

I prinsipp er det ingen aldersgrense for å kunne være donor. For hjerte og lunger vil det likevel i praksis være en øvre grense på 50-60 år. For andre organer, som for eksempel nyrer, er det ingen aldersgrense så fremt organene er friske. Men dette trenger du ikke tenke på i din vurdering av om du vil si JA til donasjon. Dette vil helsepersonell ta stilling til der og da hvis organdonasjon skulle bli aktuelt.

Hvilke organer kan jeg gi bort og må jeg i tilfelle si ja til å gi bort alle disse organene?

Vi har syv organer vi kan gi bort; ett hjerte, to lunger, to nyrer, en lever og én bukspyttkjertel. Når du informerer dine nærmeste om din holdning til donasjon kan du også si fra hvilke organer du er villig til å gi bort.

Kan de pårørende få vite hvem som har fått organene?

Det er lovfestet at donasjon skjer anonymt. Pårørende vil likevel få opplyst om hvilke organer som er benyttet og om transplantasjonen(e) har vært vellykket.

Les flere spørsmål og svar om Organdonasjon

Les mer om organdonasjon

Oppdatert: Oktober 2015