Ikke lenger vektbegrensning på nødprevensjon

I 2013 fikk vi informasjon om at nødprevensjon (også kalt "kriseprevensjons" eller "angrepiller") ikke anbefales til kvinner som veier mer enn 75 kg. Etter en gjennomgang i 2014 konkluderte Europeiske legemiddelmyndigheter at nødprevensjon likevel kan brukes uavhengig av kvinnens vekt.

Ikke lenger vektbegernsning på nødprevensjon

Nødprevensjon brukes for å hindre uønsket graviditet etter ubeskyttet samleie eller i situasjoner hvor annen prevensjon ikke har fungert. Europeiske legemiddelmyndigheter har vurdert om nødprevenjson er mindre effektive hos kvinner som er overvektige eller lider av fedme. Basert på dagens kunnskap er det ikke grunnlag for å sette vektbegrensninger på nødprevensjon.

Dette betyr at nødprevensjon kan fortsatt tas etter ubeskyttet samleie uavhengig av kroppsvekt. Effekten er best når den tas så raskt som mulig etter ubeskyttet samleie. Den har best virkning dersom den brukes innen 12 timer etter et ubeskyttet samleie, og senest 3 eller 5 dager etter samleie, avhengig av hvilken nødprevensjon man bruker.

Dersom du har spørsmål rundt bruken av nødprevensjon kan du snakke med legen din eller en farmasøyt på apoteket. Se også vår artikkel om riktig bruk av nødprevensjon hos Apotek 1.

Les sak på Legemiddelverket sine hjemmesider.

Oppdatert: April 2017