Nye helsekrav til førerkort

Fra 1. oktober kommer det nye helsekrav til å få førerkort. Formålet er at man skal få en likere behandling, og økt trafikksikkerhet.

Bilkjøring

Når du søker om førerkort må du bekrefte at du er frisk nok til å kjøre. Det gjøres ved å levere en egenerklæring. Hvis du derimot har en sykdom, eller bruker visse medisiner, må du i tillegg ha en helseattest fra legen din. Helseattesten er en erklæring på at du oppfyller alle helsekrav som er relevante for å kjøre bil.

Hva betyr de nye helsekravene for meg?

Helsekravene dreier seg om ulike sykdommer og medisiner som kan føre til at man ikke kan kjøre på en trafikksikker måte. For eksempel kan det være at man ikke oppfyller helsekravene hvis man bruker sterke smertestillende hver dag, eller hvis man har en sykdom hvor man risikerer å miste bevisstheten.

Legen din har hovedansvaret for å vurdere om du oppfyller helsekravene. Men det er ikke slik at du selv ikke har et ansvar. Alle førere har selv ansvar for å vite om man oppfyller helsekravene til å kunne kjøre. Med andre ord, hvis du er i tvil om du kan kjøre på en trafikksikker måte er det viktig at du ikke kjører før du får tatt dette opp med legen din.

Hvis du ønsker selv å lese om hvilke regler som gjelder for ulike sykdommer, helsetilstander og medisiner, kan du se i den nye førerkortveilederen.

Krav til sykdommer og helsetilstander

Kravene for enkelte sykdommer er blitt strengere enn de var tidligere, men for andre sykdommer vil det nå bli enklere å få førerkort. De nye helsekravene gir større ansvar til legen, noe som betyr at for enkelte sykdommer kan man nå få en helseattest hos fastlegen sin i stedet for å søke om dispensasjon fra fylkesmannen.

Her er noen eksempler på sykdommer og helsetilstander hvor det foreligger helsekrav:

  • Kols: Nye krav om måling av lungefunksjon og vurdering.
  • Diabetes: Nye krav om oppfølging, spesielt ved ustabil diabetes eller hvis man har opplevd akutt lavt blodsukker.
  • Søvn: Personer med søvnapné eller narkolepsi trenger en spesialistvurdering hvis det skal være aktuelt å ha førerkort.

Krav til enkelte typer medisiner

De nye helsekravene omfatter også ulike midler og medisiner som kan påvirke evnen til å kjøre på en trafikksikker måte. De kan gjøre at man blir sløv, trøtt, svimmel, gi forlenget reaksjonstid, men også at man blir oppspilt og aggressiv i trafikken. Hvis du kjører bil og bruker én eller flere av disse medisinene fast kan det være lurt å kontakte legen for å være sikker på at det går greit.

Her er noen typer medisiner som det nå stilles ekstra helsekrav til:

  • Sovemidler og angstdempende medisiner: Disse medisinene brukes som regel som beroligende, sovemedisin eller mot angst. De har til felles at de kan virke sløvende og søvndyssende, i tillegg har man ofte forlenget reaksjonstid ved bruk. Noen medisiner av denne typen kan brukes hvis man ikke tar for mye per døgn, og noen krever også at man tar tabletten minst 8 timer før man kjører. Enkelte kan ikke brukes hvis man ønsker å kjøre bil.
  • Sterke smertestillende (opioider): Disse medisinene kan virke sløvende og søvndyssende, i tillegg har man ofte forlenget reaksjonstid ved bruk. De nye reglene stiller blant annet konkrete krav om hvor mye man kan ta per døgn, og at man ikke kan kjøre en viss tid hvis man endrer styrke eller mengde medisin. Dette skal legen vurdere, og gi informasjon om.
  • Antidepressiva, antipsykotika, enkelte antihistaminer og antiepileptika: Det fins konkrete krav for enkelte av disse medisinene, men generelt skal legen foreta en helhetlig vurdering av sykdom og behandling.

Hva må jeg gjøre hvis jeg bruker for mye medisiner?

Hvis du bruker medisiner i høyere mengder enn helsekravene må du enten velge mellom å redusere medisinbruken, skifte til andre typer medisiner som ikke påvirker bilkjøringen eller rett og slett slutte å kjøre bil. Slike endringer skal aldri gjøres på egenhånd, kun i samråd med lege!

I noen tilfeller kan det være aktuelt å søke om dispensasjon. Når legen melder fra til fylkesmannen om en pasient som bruker for mye medisiner i forhold til førerkortforskriften, er det den enkelte pasient selv som må søke om å få dispensasjon til å beholde førerkortet. Man må da redegjøre for sin situasjon og søke om unntak fra de bestemmelsene som er satt i de nye helsekravene. Det må vedlegges uttalelse fra lege og legeerklæring for førerkort. Det er dog verdt å merke seg at det er varslet om at de nye reglene medfører at det vil være begrenset mulighet for å få innvilget dispensasjon på grunn av høyt forbruk av medisiner som er regnet som vanedannende.

Du må alltid vurdere om du er i stand til å kjøre bil

De nye helsekravene dreier seg hovedsakelig om retten til å kjøre bil, og stiller krav til hvordan man må bruke enkelte medisiner. Likevel er det verdt å merke seg at selv om førerkortet er innvilget har du alltid et ansvar for å vurdere om du er i form til å kjøre bil når du setter deg bak rattet.

Kilder: Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet (FHI)

Publisert: Oktober 2016