Lær mer om sovetabletter

Lurer du på hvordan sovetabletter virker eller hvorfor de ikke bør brukes regelmessig? Professor Bjørn Bjorvatn ved Nasjonalt Kompetansesenter for søvnsykdommer deler sin kunnskap om riktig legemiddelbruk og gir svar på de vanligste spørsmålene.

Hvordan viker sovetabletter?

Sovetabletter (hypnotika) virker via et signalstoff i hjernen som heter GABA slik at stimuleringen av hjernen hemmes og man faller til ro.  Sovetablettene letter innsovningen med andre ord.

Når skal man ta dem?

Sovetabletter tas vanligvis rundt ½ time før man legger seg. I utgangspunktet bør man ikke vente med å ta dem til man stirrer i taket, men ta de i korte perioder på inntil 1-2 uker som forskrevet. Dette avtaler man med legen sin.

Hva bør man være oppmerksom på hvis man bruker sovetabletter?

Sovetabletten gjør at man blir litt omtåket og ustødig. Spesielt eldre som ofte er oppe om natten for å gå på toalettet må være forsiktige slik at de ikke faller og slår seg.

Man skal være bevisst at hypnotika er gode og effektive sovemidler når de brukes i korte perioder, det vil si i 1-2 uker. Kortvarig bruk kan bidra til å snu en vond trend. Man skal imidlertid være oppmerksom på at legemidlene ikke gjør noe med årsaken til at søvnen er dårlig.  Ved langvarig bruk vil man oppleve både at effekten taper seg gradvis, samt at den vanedannende effekten gjør det vanskelig å trappe ned bruken.

Hva er den vanligste misforståelsen om bruk av sovetabletter?

Det er to vanlige misforståelser; Den ene er oppfattelsen om at de egner seg til langvarig bruk - det stemmer ikke. Sovetabletter bør tas som en kort kur for å legge om til bedre rutiner. Den andre misforståelsen er at når man sover dårlig etter å kutte ut sovetabletter så betyr det at man trenger å stå fast på sovemedisiner. Det er mer nærliggende at legemiddelets vanedannende effekt utløser abstinenser og dermed dårlig søvn. Det er derfor gradvis nedtrapping etter langvarig bruk anbefales fremfor å kutte brått.

Hvorfor bør man ikke bruke sovetabletter regelmessig?

Regelmessig bruk fører til at effekten av legemiddelet taper seg. Sammen med den  vanedannende effekten ender man opp i en situasjon hvor man bruker et middel som ikke lenger gir en søvndyssende effekt, og hvor man får abstinenser hvis man kutter de ut raskt.

Hvordan kan man trappe ned etter langvarig bruk?

Unngå å bråkutte etter langvarig bruk- ved å kutte sovemedisinene for raskt forverres nesten alltid søvnproblemene. Dette fører til at mange tror at sovemiddelet fortsatt har en gunstig effekt, mens sannheten er at den forverrede søvnen er et resultat av at hjernen er blitt avhengig av legemiddelet.

Ved å redusere sovemiddelet gradvis over noen uker kan man unngå dette problemet. Snakk gjerne med legen og legg en plan sammen.

Før man tar en sovetablett - er det noe man kan gjøre selv?

Ja - det er mye man selv kan gjøre. Ikke-medikamentell behandling har veldig god effekt på å rette opp søvnforstyrrelser. Råd om søvnhygiene, søvnrestriksjon, stimuluskontroll og avspenningsteknikker er alle gode tiltak som bedrer søvnen. Noen fastleger og psykologer tilbyr dette eller man kan lese bøker eller finne litteratur på nettet.  På hjemmesidene til Nasjonalt Kompetansesenter for søvnsykdommer har vi samlet en oversikt over aktuell litteratur. Blant annet boken "Bedre Søvn. En håndbok for deg som sover dårlig som jeg selv har skrevet. Boken beskriver ikke-medikamentell behandling i detalj. Tidsskrift for norsk psykologforening publiserte nylig en artikkel som viser at pasienter med søvnproblemer får bedre søvn av å lese denne boken. Hvis man ønsker spesialistvurdering, kan man oppsøke Bergen søvnsenter, Norges foreløpig eneste behandlingssenter for alle typer søvnlidelser.

Mye nyttig informasjon om søvn finnes på hjemmesidene til Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer (www.sovno.no).

Hvis man er trøtt neste dag - kan det skyldes at tabletten fortsatt virker?

Ja det kan det. Sovemidlene har forskjellig virketid og enkelte virker så lenge at de kan gi søvnighet neste dag.  Zolpidem og zopiklon som har kortest virketid er ute av kroppen neste dag hvis de tas før midnatt. Antihistaminer med sederende virkning eller benzodiazepiner (for eksempel nitrazepam) bruker lengre tid på å skilles ut av kroppen. Opplever man å være veldig trøtt neste dag etter bruk av sistnevnte kan det skyldes at sovetabletten fortsatt gir en søvndyssende effekt. Man bør da ta kontakt med legen sin for å vurdere annen behandling.

Påvirker sovetabletter søvnens kvalitet?

Ja, selv for de nye midlene som har kortest virketid ser man dette. Bruk av sovetabletter reduserer søvndybden slik at man sover lettere.

Hvis du skulle gitt 1 godt råd - hva skulle det være?

Hvis du fortsatt sover dårlig med sovetabletter ta kontakt med legen din for søvnutredning og annen behandling.

Kilder og revisjonshistorikk

Professor Bjørn Bjorvatn ved Nasjonalt Kompetansesenter for søvnsykdommer 

Publisert: November 2009