Amming

Amming

Morsmelk er tilpasset barnets behov og er derfor den aller beste maten for spedbarnet. Nasjonale retningslinjer anbefaler at spedbarn får morsmelk som eneste næring de første seks månedene. Det eneste som anbefales i tillegg til morsmelk, er vitamin D-tilskudd i form av tran eller vitamin D-dråper fra 4 ukers alder.

 • Barnets fordeler ved å få morsmelk

  I følge Helsedirektoratet er dette barnet sine fordeler ved amming:

  • Morsmelken inneholder immunstoffer som beskytter mot infeksjoner forårsaket av bakterier og virus. Undersøkelser har vist at amming beskytter mot diaré, mellomørebetennelse og luftveisinfeksjoner, og er forbundet med kortere sykdomsforløp. Det er vist at morsmelk beskytter mot infeksjoner også flere år etter ammeperioden. Det er videre nylig vist at morsmelkernærte barn har redusert risiko for overvekt og enkelte sykdommer senere i livet.
  • Det er holdepunkter for at noen av stoffene i morsmelken har positiv effekt på utviklingen av barnets hjerne og nervesystem. Det er mulig at dette skyldes morsmelkens innhold av omega-3 fettsyrer.
  • Hormoner og andre stoffer i morsmelken letter fordøyelsen og omsetningen av næringsstoffer, og fremmer modning av tarmen.
  • Morsmelk er lett fordøyelig og gir ikke barnet forstoppelse.
  • Utvikling av matvareallergi og atopisk eksem kan kanskje utsettes dersom barnet bare får morsmelk i de første fire til seks månedene.
  • Amming gir god kontakt og nærhet mellom mor og barn.
  • Morsmelkens smak vil i noen grad påvirkes av hva mor spiser. Det er vist at spedbarn som ammes lettere aksepterer nye matvarer enn spedbarn som har fått morsmelkerstatning, som gir en mer begrenset smaksopplevelse.
 • Mors fordeler ved å amme

  Helsedirektoratet har også nevnt fordeler mor har ved å amme:

  • Maten er alltid klar. Morsmelken er alltid passe temperert og klar til servering, også i sene nattetimer.
  • Du går raskere ned i vekt etter fødselen (uten å slanke deg), og de hormonene som skilles ut under ammingen hjelper livmoren til å trekke seg sammen til normal størrelse.
  • Morsmelk er lettvint, hygienisk og krever ingen koking av flasker eller smokker.
  • Morsmelk er praktisk både hjemme og borte, og det er enkelt å reise med et brystbarn.
  • Sammenlignet med hva morsmelkerstatning koster, er det billig å amme, selv med den ekstra maten du trenger i ammeperioden.
  • Dersom du fullammer (ikke gir barnet annet enn morsmelk med tillegg av tran eller vitaminer), der barnet får bryst så ofte det ønsker og du ammer om natten, vil dette for de aller fleste forhindre at menstruasjonen kommer tilbake de første seks månedene etter fødselen.
 • Hva kan påvirke barnet via morsmelken?

  Vær oppmerksom på at enkelte matvarer/drikke, alkohol, nikotin, legemidler og kosttilskudd/naturmidler går over i morsmelken. Under finner du eksempler på dette:

  • Mat
   Matvarer som inneholder mye sukker og fett gir lite næringsstoffer og bør derfor ikke utgjøre en stor del av kostholdet. Et høyt inntak av koffein fra kaffe, te, cola eller andre koffeinholdige drikker kan gjøre barnet irritabelt og gi det søvnforstyrrelser. Kaffe og svart te hemmer også opptaket av jern.

   Har barnet kumelkallergi/laktoseintoleranse påvirkes barnet av mors inntak av melkeprodukter.
    
  • Alkohol
   Det vil være like mye alkohol i melken som i mor sitt blod. Nyfødte har en umoden lever og vil fram til de er 3 måneder gamle bryte ned alkoholen halvparten så fort som hos voksne. Ammende anbefales totalt avhold de første seks ukene etter termindato. Dersom den ammende etter det ønsker å nyte alkohol er anbefalingene å utsette ammingen i minst 2-3 timer etter inntak av én alkoholenhet (ett glass vin eller øl). Ett glass har i tillegg vist seg å redusere melkemengden med 23 %.
  • Røyking og snus
   Det beste er å unngå nikotin helt, da nikotinmengdenfaktisk er høyere i melken enn i mors blod. Når mor får i seg nikotin vil hun skille ut mindre av et hormon som heter prolaktin. Prolaktin er et melkeproduserende hormon, og resultatet blir derfor lavere melkeproduksjon. Nikotin gjør i tillegg utdrivningsrefleksen svakere. Dersom du røyker/bruker snus viser forskningen at det likevel er bedre for barnet å bli ammet sammenlignet med å gå over til morsmelkerstatning. Regelen for mødre som røyker/bruker snus er: Først ammer du, deretter røyker/snuser du. På den måten blir tiden mellom inntak av nikotin og amming lengst mulig.
  • Legemidler
   De aller fleste legemidlene overføres til morsmelk i minimale mengder og kan derfor brukes av ammende. Ved bruk av reseptpliktige legemidler er det alltid legen din som tar denne vurderingen. Reseptfrie legemidler vil alltid ha informasjon om de kan brukes eller ikke i pakningsvedlegget. I noen tilfeller kan faktisk reseptfrie legemidler brukes selv om dette ikke står i pakningsvedlegget. Vi på apoteket kan gi deg råd om hvilke legemidler dette gjelder og gi råd om dosering og behandlingslengde. Det finnes også gode svartjenester på nettet som kan hjelpe deg innen to virkedager: Spør Apotek 1 eller Trygg Mammamedisin.
  • Kosttilskudd/naturmidler
   Enkelte kosttilskudd/naturmidler/urter kan være uheldig for barnet som ammes. Man kjenner ikke fullt ut hvilke produkter som er skadelige eller ikke, og vi anbefaler derfor at man er tilbakeholden med slik bruk mens man ammer. Snakk med legen din eller apoteket dersom du er usikker.
 • Hva gjør du ved for lite melk?

  Kontakt helsesøster eller ammepoliklinikk tidlig for veiledning og råd dersom du opplever ammingen som problematisk, eller ikke har nok morsmelk.

  De fleste mødre kan få nok melk ved hjelp av tips og råd. Her er noen av dem:

  • For noen er det så enkelt som å legge inn noen ekstra måltider (økedag). Slike dager bør du som mor sørge for å hvile og få i deg nok mat og drikke.
  • Det er lurt å amme én gang om natten da det melkeproduserende hormonet prolaktin er på topp i dette tidsrommet.
  • La barnet få styre selv når det vil spise og ikke. Ikke gå etter klokken når det gjelder amming og stell. Dette kan føre til at man ammer for sjelden, og sakte med sikkert går melkemengden ned.
  • Jo lengre ammetid, jo mer melkeproduserende hormon lager kroppen din. Pass likevel på at barnet ikke bruker brystet som kos slik at du utvikler såre brystknopper.
  • Melkespreng kan føre til at melkemengden går ned. Håndmelk eventuelt brystene først slik at barnet får optimalt sugetak.
  • Legen din kan eventuelt skrive ut en nesespray på resept som letter ammingen.
  • Rådfør deg alltid med helsestasjon eller lege før du gir morsmelkerstatning. Delamming kan være et godt alternativ ved for lite morsmelk. Ved delamming er det svært viktig å stimulere morsmelkproduksjonen så mye som mulig. For å opprettholde melkeproduksjonen bør du derfor gi barnet morsmelk fra begge bryst først, for deretter å gi morsmelkerstatningen. Følg for øvrig Ammehjelpen sine råd for å øke eller opprettholde melkeproduksjonen ved delamming.
 • Hvor lenge trenger barnet morsmelk?

  Det anbefales at ammingen fortsetter gjennom hele det første leveåret, og gjerne lenger hvis mor og barn ønsker det. Dersom amming ikke er mulig, eller det er behov for annen melk i tillegg til morsmelk, bør morsmelkerstatning gis de 12 første levemånedene. Fra seks måneders alder bør barnet få annen mat i tillegg til morsmelk. Noen barn kan ha behov for fast føde før seks måneders alder, men introduksjonen bør skje tidligst ved fire måneders alder.

 • Les mer

  Kilder: Ammehjelpen, Helsedirektoratet, Kosttilskudd til barn (foreldrebrosjyrer Apotekforeningen), Norsk Legemiddelhåndbok for helsepersonell, Spedbarnsboken (Sandviks AS).
  Sist oppdatert: Desember 2014