Falsk krupp

For de foreldre som har opplevd at barna får falsk krupp er dette både dramatisk og skremmende.  Sykdommen er som regel ufarlig, men det er greit å vite hva du skal gjøre for å redusere plagene og når du bør ta kontakt med lege.  

Bilde av en baby

Falsk krupp (akutt laryngitt) er en sykdom som rammer små barn og kan gi heshet, bjeffende hoste og pustebesvær. Sykdommen er som regel ufarlig, men kan oppleves svært dramatisk og skremmende for både barn og foreldre.  Enkle tiltak kan redusere plagene ved falsk krupp, men ved alvorlig eller vedvarende pustebesvær må lege kontaktes for behandling.  

Årsak til falsk krupp

Falsk krupp opptrer som regel i forbindelse med en virusinfeksjon i luftveiene. Infeksjonen gjør at slimhinnene rundt stemmebåndene hovner opp. Hos små barn er passasjen i halsen trangere enn hos voksne, og hevelsen kan derfor gi tung pust og den typiske bjeffende hosten. Denne tilstanden kalles falsk krupp.

Forekomst av falsk krupp

Falsk krupp forekommer hyppigst hos barn mellom ½ og 6 år. Noen barn er ofte plaget, men de fleste vil som regel vokse det av seg i 3-5 års alderen. Falsk krupp oppstår gjerne i forkjølelsessesongen (høst/vinter).  

Symptomer ved falsk krupp

 • Heshet
 • Bjeffende hoste
 • Vanskelig for å puste inn
 • Varierende grad av tung pust
 • Vanligvis moderat feber, men høy feber forekommer 
 • Som regel lite påvirket allmenntilstand  

Når skal lege kontaktes

 • Ved alvorlige pustevansker og medtatthet, kontakt umiddelbart 113
 • Hvis anfallet ikke gir seg eller barnet fortsatt puster tungt etter cirka 30 minutter
 • Ved høy feber
 • Ved slapphet og dårlig allmenntilstand  

Sykdomsforløp ved falsk krupp

I de fleste tilfellene oppstår symptomene uten forvarsel like etter sengetid på kveld/tidlig natt. Barnet kan ha virket tilsynelatende friskt tidligere på kvelden for deretter å våkne med anfall etter et par timer med søvn.

Sykdommen kan oppleves som dramatisk for barnet selv og voksne. Man kan frykte at barnet er i ferd med å kveles. Falsk krupp er imidlertid sjelden farlig og med enkle tiltak forsvinner ofte symptomene like raskt som de oppstod. Dersom anfallet vedvarer etter at man har fulgt rådene under, kontaktes lege/legevakt. Symptomene på falsk krupp er oftest mest uttalt den første natten, deretter vil tilstanden avta og går vanligvis helt over i løpet av mindre enn 1 uke.     

Hva kan du gjøre selv

 • Ta barnet opp av sengen, og la det sitte oppreist på fanget til en voksen
 • Opptre på en trygg og rolig måte slik at barnet ikke blir skremt, det kan forverre anfallet
 • Å puste inn kald luft reduserer hevelsen, og har ofte god effekt. Ta barnet med utendørs eller stå foran et åpent vindu, kjøleskap, fryser  eller lignende (sørg for at barnet ikke fryser!).

Forebyggende råd mot falsk krupp

 • La barnet sove i et kjølig soverom
 • Hev hodeenden av sengen noe (for eksempel med bøker under sengebena)
 • Unngå å utsette barnet for tørr luft, tobakksrøyk eller andre luftforurensninger  

Behandling av falsk krupp

Det fins ingen kurerende medisin mot falsk krupp. Sykdommen skyldes som regel en virusinfeksjon, derfor vil ikke antibiotika hjelpe på plagene eller gjøre barnet fortere friskt. Behandlingen består av å minske symptomene, og gjøre det lettere for barnet å puste.

Ved anfall som ikke går over etter egenbehandling, kan legen gi kortisonlignende stoffer (glukokortikoider) som tabletter, injeksjon eller inhalasjon. Glukokortikoider demper betennelsesreaksjonen (hevelsen i slimhinnene) og reduserer faren for nye anfall. Virkningen kommer først etter noen timer, men varer lenge. Ved behov for rask effekt kan adrenalin gis som inhalasjon. Adrenalin virker raskt, det åpner luftveiene umiddelbart og reduserer pustebesværet. Virkningen er imidlertid kortvarig.

I noen tilfeller kan legen utstyre foreldrene med glukokortikoidtabletter for bruk ved senere anfall.  

Kilder og revisjonshistorikk

Kilder: Norsk elektronisk legehåndbok, Norsk Helseinformatikk, Folkehelseinstituttet, Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. 
Sist oppdatert: Februar 2015