RS-virus

RS-virus forårsaker epidemier av luftveisinfeksjoner hver vinter - ofte hos barn. Når bør du kontakte lege og hva kan du gjøre selv? 

Bilde av syk gutt

Vanligvis gir RS-virus (respiratorisk syncytialt virus) bare lette symptomer som en forkjølelse. Dersom viruset angriper de nedre luftveier hos små barn, kan det forårsake opphovning av slimhinnen og det dannes små slimposer som tetter disse trange luftveiene (akutt bronkiolitt). Dette kan igjen medføre alvorlige pustebesvær, som minner om astma, noe som i verste fall krever behandling på sykehus.

Årsak til smitte av RS-virus

RS-virus spres hovedsaklig via dråpesmitte fra nese og svelg, men kan også smitte via for eksempel hender, leker og felles håndklær. Man kan smitte andre i opptil 2 uker etter at man har blitt syk, og gjentatte infeksjoner er vanlig. Man oppnår altså ikke immunitet, men senere infeksjoner blir som regel lettere.

Forekomst av RS-virus

Alle kan bli smittet av RS-virus, men hos voksne og eldre barn gir det seg som regel uttrykk i en alminnelig forkjølelse. Sykdommen rammer særlig små barn mellom 3 måneder og 2 år, og man regner med at de aller fleste barn har gjennomgått en slik infeksjon før de fyller 2 år.

Enkelte er mer utsatt for å bli alvorlig syk av RS-infeksjon:

 • spedbarn yngre enn 3 måneder
 • for tidlig fødte barn
 • barn med nedsatt immunforsvar
 • barn under to år med kroniske hjerte- og lungesykdommer
 • Barn som utsettes for tobakksrøyk er også mer utsatt.

I Norge opptrer som regel sesongepidemier av RS-virus i vinterhalvåret.

Symptomer på smitte av RS-virus

En infeksjon med RS-virus kan starte som en vanlig forkjølelse med tett nese, lett feber og hoste. Infeksjoner med RS-virus varer ofte lengre enn en vanlig forkjølelse, i blant en måned. 

Blir infeksjonen alvorligere ser man symptomer som hvesende, pipende og tung pust. Hosten kan produsere slim og barnet blir trett og har manglende matlyst. Hos enkelte barn blir pustebesværet så alvorlig at de må legges inn på sykehus for intensiv behandling.

Når bør du kontakte lege?

 • Dersom barnet puster fort og tungt eller strever med pusten. Tegn på pustebesvær kan være at huden i halsgropen, under og mellom ribbenene trekkes inn ved innpust (inndragning).  
 • Hvis allmenntilstanden forverres.
 • Hvis barnet ikke får i seg nok mat og drikke, og bleien er tørr.

Sykdomsforløp ved smitte av RS-virus

Etter noen dager med en forkjølelse kan det komme symptomer fra de nedre luftveiene med slim og hvesende tung og rask pust. Det tar vanligvis 3-6 dager fra en blir smittet til en får symptomer. Som regel bedres tilstanden i løpet av 3-5 dager etter symptomdebut. Det aller fleste blir bare moderat plaget, og blir behandlet hjemme. Mellom 1 og 2% av alle barn vil i løpet av første leveår bli lagt inn på sykehus for behandling av pustebesvær i forbindelse med RS-virus-infeksjon. Mange av de som får akutt bronkiolitt utvikler senere astma.

Forebyggende råd mot smitte av RS-virus

 • God håndhygiene er viktig for å hindre smittespredning
 • Passiv røyking må unngås.
 • Hold spedbarn i risikogruppen unna personer som er forkjølte (både barn og voksne).

Hva kan du selv gjøre

 • Det er svært viktig at barnet får i seg nok væske. Tilby drikke og små måltider hyppig. Kontroller at barnet tisser hver 3.-4. time og følg med på allmenntilstanden.  
 • Unngå å ha det for varmt der barnet sover. Fuktig og kjølig luft hjelper på pustebesvær.
 • Å heve hodeenden på sengen kan lette pusten (for eksempel med bøker under sengebena).
 • Det er viktig å holde nesen åpen. Dette er spesielt viktig dersom nesetettheten går ut over matinntaket (amming/tåteflaske).
 • Ved feber kan febernedsettende legemidler (paracetamol) brukes.

Behandling av RS-virus

Det fins ingen medisiner som virker mot RS-virus. Antibiotika har ingen effekt mot denne infeksjonen da den skyldes et virus. Behandlingen tar sikte på å lindre og redusere barnets plager samt gjøre det lettere for barnet å puste. 

Hvis barnet blir så tett i nesen at det får problemer med å drikke eller spise, anbefaler vi å bruke saltvannsdråper som du drypper i nesen. Dette vil løse opp slimet, og lette fjerningen. Du kan bruke en nesesuger for å fjerne slim. Slimhinneavsvellende nesedråper/-spray tilpasset barnets alder kan også brukes. Snakk gjerne med lege før du bruker slimhinneavsvellende nesedråper/-spray til barn under 2 år.

Ved sykehusinnleggelse vil behandling med medikamenter som åpner luftveiene vurderes. Oksygen- og væsketilførsel er andre måter å behandle symptomene på.

Til særlig utsatte barn kan det være aktuelt å gi forebyggende behandling med antistoffer (Synagis) mot RS-virus.

Riktig bruk av legemidlene

Slimhinneavsvellende nesespray/-dråper skal ikke brukes i mer enn 5 dager sammenhengende til barn under 10 år. Grunnen til dette er at slike midler gir konstant hovne neseslimhinner og tett nese ved sammenhengende bruk. Det bør gå minst to uker mellom hver behandlingsperiode med slimhinneavsvellende nesespray.

Les mer

Kilder og revisjonshistorikk

Kilder: Folkehelseinstituttet, Lommelegen, Norsk Elektronisk Legehåndbok, Norsk Helseinformatikk, 1177.se. 
Sist oppdatert: November 2014