Borreliose

Borreliose (Lymes sykdom, flåttsykdom) skyldes bakterien Borrelia burgdorferi som overføres ved flåttbitt. Starten av sykdomsforløpet kjennetegnes gjerne av et ringformet utslett rundt bittstedet.

Bilde av flått

Sykdommen oppstår etter cirka 2% av alle flåttbitt. Det er derfor viktig å fjerne flått så raskt som mulig og følge nøye med på bittstedet.

Årsak til borreliose

Flått (hantikk, skaubjørn) trives best i blandingsskog, krattskog og områder med høyt gress. Den venter i lav vegetasjon på forbipasserende dyr eller mennesker som den kan huke seg fast i. I Norge finner man flått hovedsakelig i det milde kystbeltet fra svenskegrensen til og med Nordland. Flåtten er aktiv i sommerhalvåret, fra cirka april til november.

Hvor mange flått som er bærer av Borrelia-bakterien varierer fra område til område. Det er funnet smitte i alt fra 1-2% til over 60% flått.  Likevel er det kun 2% av alle flåttbitt som fører til sykdom. Allerede få timer etter bittet kan smitteoverføringen starte, men vanligvis tar det mer enn 24 timer før dette skjer. Dersom man fjerner flåtten raskt, kan man altså unngå smitte.

Forekomst av borreliose

I 2002 ble det rapportert om 111 tilfeller av borreliose i Norge. I  toppåret 2008 hadde tallet økt til 345 tilfeller, mens tallet for 2013 var 316.

Symptomer og sykdomsforløp ved borreliose

Symptomene på borreliose varierer alt etter hvor i sykdomsforløpet en er.

3-30 dager etter et bitt med smitteoverføring vil 60-80% få et karakteristisk utslett (erythema migrans). Dette utslettet må ikke forveksles med den lokale reaksjonen/betennelsen i huden som man ser på selve bittstedet. Utslettet ved borreliose ses oftest som en rødlig, rund ring i huden som etter hvert blir mer avbleket i midten. Størrelsen kan variere, men er vanligvis 5 cm i diameter eller mer. I denne tidlige fasen (stadium 1) får man som regel også andre symptomer som slapphet, hodepine, lett hevelse av lymfeknuter og muskelsmerter. Feber er ikke vanlig.

Noen uker til måneder etter bittet kan flere organer bli påvirket (stadium 2) dersom bakteriene i tidlig fase spres med blodet til andre deler av kroppen. I denne fasen er det først og fremst spredning av bakterien til hjerne, nerver eller muskler og ledd. Eksempler på symptomer som ses er hjernehinnebetennelse (med plagsom hodepine), smerter i nakke, skuldre, lår eller armer. Noen får også lammelser (særlig i ansiktet). I sjeldne tilfeller kan hjertet påvirkes.

Stadium 3 av sykdommen kan komme etter måneder eller år hos de som ikke fikk behandling med antibiotikum i stadium 1 eller 2. Symptomer i dette stadiet er blå/rød misfarging av huden på oversiden av armer eller ben. Huden her blir arraktig og tynn. I tillegg kan symptomer som kroniske leddsmerter, hodepine, konsentrasjonsvansker, eventuelt lammelser og svekket følsomhet ses.

Når bør du kontakte lege?

 • Hvis det etter 1-4 uker etter flåttbitt kommer til syne et rødt ringformet utslett rundt bittstedet
 • Ved feber, hovne lymfekjertler eller generell sykdomsfølelse etter (mulig) flåttbitt.

Forebyggende råd mot borreliose

 • Bruk insektmidler på bare hudområder. Dette reduserer antall flått som fester seg. Les mer i artikkelen vår Flåttbitt .
 • Dekk til bar hud med klær og egnet skotøy. Gå med for eksempel gummistøvler eller langbukser dyttet ned i sokkene, og langermet skjorte.
 • Hver kveld bør du:
  • Undersøke huden nøye for flåttbitt/flått spesielt hos barn. Flått som ikke er fullvoksen (larver/nymfer) er så små at de kan være vanskelig å oppdage. Kun cirka 30% av de som får påvist borreliasmitte kan fortelle om flåttbitt.
  • Gjerne ta en dusj for å skylle vekk flått som ikke har festet seg.
  • Undersøke og eventuelt fjerne flått fra klær.
 • Fjerning av flått
  • Flåtten bør fjernes raskest mulig. Sjansen for overføring av borrelia er størst når flåtten sitter festet i mer enn 24 timer.
  • Smøring med fett, sprit eller lignende for å få flåtten til å slippe taket selv anbefales ikke da dette kan forsinke fjerningen av flåtten med større risiko for sykdomssmitte som resultat.
  • Ta med en flåttfjerner, pinsett eller fingrene/neglene rundt flåttens hode så nær huden som mulig. Dra flåtten forsiktig rett ut.
  • Hvis litt av munnen til flåtten sitter igjen etter at den er fjernet, er dette ikke farlig. Den delen av flåtten bærer ikke smitte, og vil avstøtes av huden. Prøv likevel å fjerne så mye av flåtten som mulig.
  • Vask bittet med såpevann.
  • For å unngå en betennelse i selve bittet kan du påføre en sårsalve etterpå.
 • Det finnes ingen tilgjengelige vaksiner mot borreliose i Norge. Flått kan også være bærer av andre smittsomme sykdommer. Virussykdommen skogflåttencefalitt (forårsaket av TBE-virus overført via flåttbitt) er sjelden i Norge, men forekommer i Sentral-Europa og i områder rundt Østersjøen. Siden det fortsatt er relativ lav forekomst av sykdommen i Norge gis TBE-vaksine kun etter vurdering til personer som ferdes mye i skog og mark i områder med kjent forekomst av TBE-virus, og som erfaringsmessig ofte blir bitt av flått. Sykdommen har etablert seg i kyststrøkene i Sør-Norge med tilfeller i Agderfylkene, Telemark, Vestfold og Østfold. Vaksine mot TBE-virus anbefales vanligvis ikke ved vanlige turistreiser til utlandet. Skal man oppholde seg mye i områder med flått hvor TBE-virus er vanlig (for eksempel orienteringsløpere, skogsarbeidere eller ved friluftsferie) kan slik vaksine vurderes.
 • I Norge er det ikke vanlig å gi antibiotika forebyggende ved flåttbitt. I og med at bare 2% utvikler sykdommen, ville svært mange bli unødig behandlet.

Behandling av borreliose

Det er i dag ingen absolutt enighet om valg av legemidler, dosering og hvor lenge man skal behandles. Dette skyldes blant annet mangel på studier av høy kvalitet. Kombinasjoner av antibiotika og svært lang behandlingstid er kontroversielt og ikke dokumentert.

Legemidlene under anbefales i Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten for behandling i stadium 1 (erythema migrans).

Dersom sykdommen oppdages tidlig (stadium 1) behandles man med antibiotika vanligvis i 14 dager. Dersom man oppdager og behandler sykdommen i dette stadiet blir man som regel kvitt sykdommen.

Har sykdommen utviklet seg videre kan dette føre til alvorlig sykdom. I noen tilfeller kan sykehusinnleggelse med antibiotikabehandling rett i blodet være nødvendig. Behandles sykdommen riktig er utsiktene gode.

Vanlig brukte antibiotika ved borreliose:

 • Apocillin/Weifapenin (inneholder fenoksymetylpenicillin): Førstevalg. Kan tas med eller uten mat. Anbefales til gravide og ammende. 
 • Azitromax (inneholder azitromycin): Anbefales til barn ved penicillinallergi. Kan tas uavhengig av mat. 
 • Doxylin/Doksycyklin/Vibranord (inneholder doksycyklin):  Til voksne med penicillinallergi. Bør tas til et lett måltid, med rikelig drikke. Melkeprodukter, jern, sink, kalktabletter og syrenøytraliserende midler må tas 1 time før eller 2-3 timer etter inntak. Vær forsiktig med soling under kuren og to uker etter på grunn av økt fare for solforbrenning. 

Reseptpliktige legemidler skal kun brukes av de som har fått det forskrevet. Den generelle informasjonen oppgitt her kan avvike fra legens anvisning. Bruk alltid legemiddelet som legen har bestemt. Spesielle forhold kan være knyttet til bruk av legemiddel hos barn, eldre, gravide, ammende og de med visse sykdommer. Dette vurderes av legen i det enkelte tilfellet. For opplysninger om bivirkninger, forsiktighetsregler, samtidig bruk av andre legemidler og andre spesielle forhold, les pakningsvedlegget i Felleskatalogens pasientutgave.

Riktig bruk av antibiotika

 • Fordel dosene jevnt utover dagen som angitt på apotekets etikett. På denne måten får du en jevn og effektiv konsentrasjon av legemiddelet i blodet.
 • Legg merke til om legemiddelet skal tas sammen med mat eller utenom måltider. Dette kan ha betydning for hvor godt medisinen tas opp fra tarmen.
 • Ta hele kuren eller det antall dager som er avtalt med legen. Selv om du føler deg frisk etter et par dager, er det viktig at du gjennomfører hele kuren.
 • Riktig bruk av antibiotika vil bidra til å minske faren for resistente bakteriene.
 • Det finnes antibiotika mikstur/dråper til barn. Disse skal ristes før bruk. Du vil få beskjed på apoteket om de skal oppbevares i kjøleskap eller i romtemperatur og om hvor lenge de er holdbar. Smaken varierer fra produkt til produkt.

Flåttmidler til hund og katt

Også katter og hunder kan bli syke av flåttbitt, og flåtten bør fjernes i løpet av et døgn for å unngå overføring av smitte. Gå gjennom pelsen grundig og bruk en flåttfjerner.

For å forebygge flåttbitt finnes det ulike flåttmidler som kan brukes på dyr. De fleste dryppes mellom skulderbladene og varer i cirka 4 uker. Du får kjøpt flåttmiddel til hund uten resept på apoteket. Til katt og andre dyr må du ha resept fra dyrlege. Det finnes også halsbånd som har en virketid på 5-8 måneder.

Les mer

Kilder og revisjonshistorikk

Kilder: Folkehelseinstituttet, Norsk elektronisk legehåndbok, Norsk Helseinformatikk, Norsk Legemiddelhåndbok, 1177.se.
Sist oppdatert: Oktober 2013