Bilde av en gutt på stranden

Brennmanet

Brennetrådene til brennmaneten (tentaklene) inneholder en gift som er sammensatt av ulike stoffer. Giften frigjøres når tentaklene blir berørt eller påvirket av kjemiske stoffer. Når giften kommer i kontakt med hud, vil det gi en umiddelbar brennende smerte, kløe og svie. I tillegg kan man få røde, hovne merker som kan utvikle seg til blærer eller sår.

 • Forebyggende tiltak mot brennmanet
  • Sjekk vannet før du bader.
  • Det er mulig å beskytte huden med våtdrakt, tørrdrakt eller spesiallagde drakter.
 • Hva kan du gjøre selv etter kontakt med brennmanet
  • Skyll kroppsdelen med rikelige mengder saltvann. Ikke bruk ferskvann, da det kan aktivere mer gift.
  • Unngå også å gni eller skrubbe på brenntrådene, da det frigir mer giftstoffer.
  • Fjern eventuelle brenntråder forsiktig. Bruk gjerne pinsett eller hansker.
  • Senk deretter kroppsdelen i varmt vann (40-45°C) for å inaktivere giften. Kroppsdelen holdes i varmt vann til smerten er borte, inntil 20 minutter. Test temperaturen med en frisk kroppsdel for å unngå at huden skoldes.
  • Hvis man har vært uheldig og blitt brent i øyet bør man kontakte lege og skylle med lunkent, rennende vann i myk stråle i hvertfall 20 minutter

  Når alle brenntrådene er fjernet, kan du bruke lokalbedøvende salve eller liniment med lidokain på mindre hudområder.

 • Brennmaneter i eksotiske strøk

  I mer eksotiske farvann kan man risikere å møte maneter som kan gi alvorlige skader. Disse opptrer i større kolonier, blant annet såkalt portugisisk krigsskip og kubemaneter som sjøveps og irukandjimanet. Er du på reise i områder med farlige maneter, bør du følge varslinger som blir gitt av lokale myndigheter i forbindelse med bading.

 • Når bør du kontakte lege?
  • Dersom huden er svært rød og smertefull
  • Dersom små barn brennes over store deler av kroppen
  • Ved nedsatt almenntilstand eller allergisk reaksjon
  • Dersom du har fått brenntråder i øynene (skyll forsiktig med rennende, lunkent vann før du kommer deg til lege)
  • Dersom plagene vedvarer.

  Kilder: Giftinformasjonsentralen, Helsenorge, Tønseth KA. "Helseskade ved kontakt med brennmaneter." Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 1777-8.

  Oppdatert: Juni 2016