Bivirkninger

Hva er bivirkninger? Bivirkninger er alle de uønskede virkninger som legemidler kan ha. Ubehag eller andre symptomer du merker når du tar et legemiddel kan være bivirkninger, men de kan også være forårsaket av din sykdom. Noen ganger kan det være vanskelig å avgjøre hva som skyldes sykdommen og hva som er bivirkninger.

Bivirkninger - hva skal aksepteres?

Hva som skal aksepteres av bivirkninger avhenger av hva du behandles for. Ved mindre alvorlige sykdommer er det ikke akseptabelt med mange eller alvorlige bivirkninger. Hos en pasient som behandles for en alvorlig sykdom må en akseptere flere og mer alvorlige bivirkninger enn for eksempel hos en kvinne som tar p-piller for ikke å bli gravid. Selv om bivirkninger kan være ubehagelige, er det viktig at du ikke slutter å bruke legemidlet uten å diskutere med legen din først. Du og legen må sammen vurdere hvor godt legemidlet virker, i forhold til hvor mange og hvor alvorlige bivirkninger den gir, før det bestemmes om du skal fortsette med behandlingen eller ikke. 

Får alle som tar legemidler bivirkninger?

Når et legemiddel blir godkjent, vurderes nytten pasienter kan få av legemidlet opp mot de mulige bivirkningene det kan gi. Alle legemidler kan gi bivirkninger, men det betyr ikke at alle som bruker et legemiddel nødvendigvis får bivirkninger. Det er gjerne slik at jo bedre virkningen av et legemiddel er, jo flere og mer alvorlige bivirkninger har det også. Det er vanskelig å forutsi hvem som vil få bivirkninger av et legemiddel. Generelt har eldre pasienter en større risiko for å få bivirkninger enn yngre. 

Er alle bivirkninger av et legemiddel kjent?

Alle bivirkninger av et legemiddel er ikke kjent på godkjenningstidspunktet, dette gjelder spesielt sjeldne bivirkninger. Årsaken er at legemidlet frem til da bare er prøvd ut under kontrollerte forhold, på utvalgte grupper pasienter og friske frivillige. Når legemidlet tas i vanlig bruk på svært ulike pasienter, vil det alltid oppdages nye bivirkninger. Nye og så langt ukjente bivirkninger kan oppdages så lenge et legemiddel er i bruk.

Hvor ofte forekommer bivirkninger?

Bivirkningene inndeles i kategorier etter hvor ofte de forekommer. En bivirkning kalles

  • Svært vanlig hvis den forekommer hos mer enn 10 % av pasientene
  • vanlig hvis den forekommer hos mer enn 1 % av pasientene
  • mindre vanlig hvis den forekommer hos 0,1-1 % av pasientene
  • sjelden hvis den forekommer hos færre enn 0,1 % av pasientene
  • svært sjelden hvis den er beskrevet kun i enkelte tilfeller (forekommer hos færre enn 0,01 % av pasientene)

Det er selvsagt størst risiko for å få de mest vanlige bivirkningene. De sjeldne bivirkningene er ofte mer alvorlige. Det er bare en liten del av pasientene som får de alvorligste bivirkningene.

Hvordan kan bivirkninger unngås?

Først og fremst er det viktig å bruke legemidlet riktig, det vil si at legens bruksanvisning må følges nøye.

Bruk av flere legemidler samtidig, eller inntak av naturmidler/kosttilskudd sammen med legemidler, kan medføre at både virkninger og bivirkninger kan forsterkes eller svekkes. Det er derfor viktig at du på forhånd forteller legen om hvilke andre legemidler du tar, slik at uheldige kombinasjoner kan unngås.

Hvorfor er det viktig å lese pakningsvedlegget?

I pakningsvedlegget finner du hvilke bivirkninger en vet at legemidlet kan gi, og som regel også hvor ofte de forskjellige bivirkningene forekommer. Det inneholder også opplysninger om innholdstoffer, virkemåte, eventuelle forsiktighetsregler, dosering og oppbevaring. Dette er informasjon du bør kjenne til for å bruke og oppbevare legemidlet riktig. Ta derfor vare på pakningsvedlegget mens du bruker legemidlet. Husk likevel alltid å følge bruksanvisningen legen har gitt deg hvis han har angitt en annen dosering enn det som står i pakningsvedlegget.

Hva gjør du om du får bivirkninger?

Dersom du får symptomer du tror kan være bivirkninger av legemidlet du bruker, bør du kontakte legen din eller snakke med farmasøyt på apoteket. Dette gjelder spesielt om det dreier seg om symptomer/bivirkninger som føles alvorlige, eller som ikke er nevnt i pakningsvedlegget.

Et annet alternativ er at du selv kan melde bivirkninger av legemidler til Legemiddelverket ved hjelp av et meldeskjema på internett. Du kan også melde bivirkninger på vegne av dine nærmeste.

Kilder og revisjonshistorikk

Kilde: Bivirkninger (Statens legemiddelverk)

Sist oppdatert: Februar 2015