Bruk av tabletter

Tabletter er den vanligste legemiddelformen. De kan ha ulik form og kan ha delestrek. Noen har et belegg av sukker eller andre stoffer som dekker over lukt eller smak eller gjør dem mer holdbare. I tillegg til virkestoffet inneholder en tablett flere hjelpestoffer som gir den riktig vekt og gjør at den løser seg opp i mage-tarmkanalen.

Bilde av tabletter

Riktig bruk av tabletter (generelle retningslinjer):

Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Det gir informasjon som blant annet oppstart og varighet av behandlingen, bivirkninger og når tabletten bør tas.

 • Svelges med minst ½ glass væske.
 • Sjekk i pakningsvedlegget om tabletten skal tas før eller etter mat, eller om dette ikke spiller noen rolle.
 • Tabletter som ikke har delestrek må ikke deles med mindre pakningsvedlegget gir informasjon om at det kan gjøres. Hvis du er usikker be om råd fra apoteket. Bruk en tablettkutter.
   
 • Depottabletter / tabletter med modifisert frisetting avgir det virksomme stoffet gradvis over lengre tid i mage-tarmkanalen. Kroppen får en jevnere tilførsel av legemiddel, og bivirkningene blir ofte svakere.
  • Depottabletter må ikke knuses, men noen har delestrek og kan deles.
 • Enterotabletter har et beskyttende belegg (drasjering) rundt tabletten som gjør at den ikke blir løst opp av den sure magesaften, men går hel over i tarmen hvor den så løses opp.
  • Må vanligvis svelges hele med minst ½ glass vann. 
  • Enterotabletter som er laget slik at de kan deles, må ikke knuses eller tygges.
 • Brusetabletter frisetter det virksomme stoffet raskt i mage-tarm kanalen. Godt egnet ved svelgproblem.
  • Løses i vann. Drikkes når brusingen er ferdig og tabletten er oppløst. Brusetabletter anbefales ikke til personer som står på saltfattig kost siden de vanligvis inneholder mye natriumsalt.
 • Oppløselige tabletter frisetter det virksomme stoffet raskt i mage-tarm kanalen. Godt egnet ved svelgeproblem
  • Løses i vann og drikkes når tabletten er oppløst (bruser ikke)
 • Smeltetabletter plasseres på tungen og løser seg umiddelbart. Virkestoffet svelges med spyttet. Fordelen er at man slipper å drikke samtidig. Godt egnet ved kvalme og oppkast.
 • Tyggetabletter skal tygges og svelges.
 • Resoribletter/Sublingvaltabletter er tabletter som avgir det virksomme stoffet i munnen slik at det tas opp i blodet gjennom munnslimhinnen. De legges ofte under tungen, og virkningen kommer raskere enn ved vanlige tabletter. Skal ikke svelges med vann.
 • Sugetabletter skal løses langsomt opp i munnen og ha direkte virkning på slimhinnen i munn, hals og svelg. Skal ikke tas med vann.

Revisjonshistorikk

Sist oppdatert: Januar 2015