Forsendelse av legemidler

I Norge er det noen steder langt til nærmeste apotek og apoteket kan da sende deg legemidlene. Fraktkostnadene må du delvis betale selv.

Bilde av pakke

Norge er et langstrakt land og mange steder er det langt til apotek. Det finnes ordninger for å få tilsendt legemidler på resept. Lege og tannlege kan sende, fakse eller ringe en resept til ditt nærmeste apotek. Legen/tannlegen og du avtaler hvordan apoteket skal sende legemidlene til deg.

  • Forsendelsen kan være
    • i posten
    • med buss, tog eller båt
    • til en kommisjonær, det kan være en lokal butikk, bensinstasjon eller lignende.
  • Du får dekket 50% av fraktkostnaden dersom forsendelsen er nødvendig av geografiske forhold, din fysiske eller psykiske helsetilstand eller andre omstendigheter som gjør utlevering i apotek til en særlig belastning for deg.
  • For noen legemidler som brukes ved kjønnssykdommer, immunsvikt, cystisk fibrose og alvorlig blødersykdom kan fraktkostnaden dekkes fullt ut.
  • Ved vedtak på yrkesskade kan også fraktkostnaden dekkes fullt ut.

Les mer

Revisjonshistorikk

Sist oppdatert: Mars 2014