Forsendelse av legemidler

I Norge er det noen steder langt til nærmeste apotek. Apoteket kan da sende deg legemidlene, eller du kan bestille via nettapotek og velge fraktmetode. Fraktkostnadene må du betale selv.

Bilde av pakke

Norge er et langstrakt land og mange steder er det langt til apotek. Fra oktober 2016 ble nettapotek lov i Norge, så nå kan du bestille reseptbelagte legemidler på nett, og velge å hente dem på posten eller få dem levert hjem hvis posten tilbyr den tjenesten der du bor.

Det er også mulig å få istand en lokal ordning for å få tilsendt legemidler på resept fra et apotek nær deg. Lege og tannlege kan sende, fakse eller ringe en resept til ditt nærmeste apotek. Legen/tannlegen og du avtaler hvordan apoteket skal sende legemidlene til deg.

  • Forsendelsen kan være
    • i posten
    • med buss, tog eller båt
    • til en kommisjonær, det kan være en lokal butikk, bensinstasjon eller lignende.
  • Før ble 50% av fraktkostnaden dekket dersom forsendelsen er nødvendig av geografiske forhold, din fysiske eller psykiske helsetilstand eller andre omstendigheter som gjør utlevering i apotek til en særlig belastning for deg. Fra og med 1. januar 2017 blir denne ordningen avviklet.
  • For noen legemidler som brukes ved kjønnssykdommer, blant annet immunsvikt, cystisk fibrose og alvorlig blødersykdom kan fraktkostnaden dekkes fullt ut.
  • Ved vedtak på yrkesskade kan også fraktkostnaden dekkes fullt ut.

Les mer

Kilder: Statens Legemiddelverk (SLV)

Oppdatert: Desember 2016