Holdbarhet på legemidler

Den maksimale holdbarheten for legemidler er normalt 5 år. Les alltid på pakningen hvordan legemidlet skal oppbevares slik at de holder seg til utløpsdatoen uten å forringes.

Legemidler påvirkes av lys, luft, fuktighet og temperatur, og derfor testes legemidlene for dette. På legemiddelpakningene kan det stå ekstra opplysninger som "Oppbevares kjølig", "Beskyttes mot lys", "Oppbevares under 25 grader". Holdbarheten er betinget av at slike oppbevaringsvilkår følges.

Det er vanligvis ikke mulig å se på legemidlet om det er ødelagt eller ikke. Derfor er det viktig å se på holdbarhetsdatoen på pakningen. Holdbarhetsdatoen gjelder når pakningen er oppbevart riktig. Vær oppmerksom på at noen legemidler kan ha en kortere holdbarhet etter at pakningen er åpnet. Les pakningsvedlegget eller spør oss på Apotek 1.

Noen eksempler på legemidler og legemiddelformer som det er verdt å merke seg:

  • Øyedråper og -salver, injeksjonspreparater og enkelte inhalasjonspreparater har begrenset holdbarhet etter åpning - for eksempel et døgn eller en måned.  Dette fordi bakterier kan komme til og forurense legemidlet før utløpsdatoen. Informasjon om holdbarhet etter åpning står på pakningen eller i pakningsvedlegget.
  • Nitroglyserintabletter har svært kort holdbarhet og forringes raskt. Tablettene bør ikke tas ut og oppbevares utenfor originalforpakningen.
  • Tetracycliner skal aldri brukes etter utløpsdato siden det dannes uheldige stoffer etter at holdbarheten er utløpt.
  • Få salver og kremer liker kulde, og de tåler vanligvis ikke frost. Pass på at oppbevaringsbetingelsene holdes.
  • Stikkpiller og vagitorier bør ikke oppbevares i temperaturer over 25 grader da de kan smelte og bli ødelagt.

Hvordan bør legemidler oppbevares?

  • Oppbevares under 25 grader/oppbevares i romtemperatur: Hvis pakningen er merket med "Oppbevares i romtemperatur" skal legemidlet oppbevares i romtemperatur inntil 25 grader, beskyttet mot lys og ved normal fuktighet. Det beste stedet å oppbevare legemidler på er som regel i et låst medisinskap på soverommet. Badet og kjøkkenet er uegnet.
     
  • Oppbevares kjølig: Hvis pakningen er merket med "Oppbevar legemidlet kjølig" eller "mellom 2 og 8 grader" skal det oppbevares i kjøleskap. Det er viktig at pakningene ikke fryser. Legemidler som skal oppbevares kjølig tåler vanligvis kortere opphold i romtemperatur, for eksempel under transport. Når du oppbevarer legemidler i kjøleskap kan det være smart å ha legemidlene i en boks midt i kjøleskapet. Slik unngår du at legemiddelpakningen kommer borti veggen i kjøleskapet og lettere utsettes for frost.  Pass på at barn ikke får tilgang til legemidlene. Det er også viktig at man ikke oppbevarer legemidler som er merket "Oppbevares i romtemperatur" i kjøleskap.

Hva gjør jeg hvis jeg har oppbevart legemidlet feil?

Hvis legemidlet har blitt oppbevart under feil betingelser er det ikke sikkert at det er trygt å bruke. Det beste man da kan gjøre er å ta med legemidlet til apoteket, slik at det kan bli destruert på en forsvarlig måte.

Her kan du lese mer om retur og destruksjon av legemidler

Oppdatert: April 2017