Hvit resept og refusjonsordninger

Legemidler som skrives på hvit resept må du i utgangspunket betale fullt ut selv. De vanligste unntakene er enkelte legemidler ved visse sykdommer eller til visse pasientgrupper, for eksempel p-piller til unge jenter, noen legemidler ved leddgikt og legemidler til vernepliktige.

Bilde av en sparegris

Bidragsordningen kan gi deg 90 % refusjon av utgifter som overstiger kr 1775,- for legemidler på hvit resept, uavhengig av sykdom. Ordningen gjelder ikke alle legemidler. Prisene for samme legemiddel kan variere fra apotek til apotek, men alle Apotek 1 har samme pris. Apoteket tilbyr deg rimeligste leverandør for det legemidlet du skal ha dersom det finnes byttbare legemidler, men du kan selv velge.

Bidragsordning

I noen tilfeller kan du delvis få dekket utgifter til legemidler på hvit resept uavhengig av sykdom. Dette kalles bidragsordning

  • I forbindelse med at blåreseptordningen ble utvidet 1.januar 2008, ble samtidig mulighetene for bidragsdekning til enkelte legemidler på hvit resept redusert i forhold til tidligere.
  • For dokumentasjon må du få en detaljert og stemplet kvittering fra apoteket. Eller du kan når som helst få en utskrift over hva du har betalt på hvite resepter på Apotek 1 i en gitt tidsperiode og få utskriften stemplet. Slik utskrift er gratis på Apotek 1.
  • Søknadskjema finner du på Helfo.no

Refusjonsordninger for enkelte legemidler på hvit resept

Prevensjonsmidler (P-resepter)

Jenter mellom 16 og 19 år får dekket 108 kr for 3 måneders forbruk av prevensjonsmidler som P-piller, P-plaster, P-sprøyte, P-ring, P-stav, hormonspiral og kobberspiral. Dersom legemidlet koster over 108 kr må du selv betale det som overstiger 108 kr. Ordningen gjelder fra måneden etter at du fyller 16 år til og med måneden før du fyller 20 år. 

Se oversikt over prevensjonsmidler som kan forskrives av helsesøstre og jordmødre

H-resepter (Helseforetak)

H-resepter (Helseforetak-resepter) er hvite resepter på en del kostbare legemidler som før ble skrevet på blå resept. Gjelder TNF-hemmere, det er legemidler som brukes ved leddgikt, Bekhterevs, Crohns og psoriasisartritt. Fra 2014 gjelder denne ordningen også enkelte kreftlegemidler. Legemiddelbrukeren får dekket 100% av kostnaden og betaler ikke egenandel når resepten er skrevet ut av lege på Helseforetak eller lege med avtale med Helseforetak.

Refusjonsordninger til enkelte legemiddelbrukere

Jernbanepersonell

Er du medlem i Jernbanepersonalets Helsefond (Helsefondet) kan du, ektefelle, registrert partner og barn under 18 år som bor hos og forsørges av deg ha rett på inntil 50% refusjon på en del legemidler på hvit resept. Unntatt er legemidler kjøpt i utlandet, uregistrerte legemidler, legemidler mot fedme, prevensjonsmidler, potensmidler og midler ved røykeavvenning. Du må selv sørge for å vise frem Helsekortet på apoteket. Apoteket fører Helsekortets nummer på resepten. Har du ikke med Helsekortet kan du få en detaljert kvittering og få refusjon direkte fra Helsefondet selv.

Vernepliktige

Ordningen gjelder for vernepliktige som tjenestegjør i Forsvaret, Heimevernet eller Sivilforsvaret, samt de som avtjener siviltjeneste. Den er gjeldene fra de møter til tjeneste og fram til de blir dimittert. Legemiddelet skal ikke være tilgjengelig fra Forsvaret og skal behandle skade/sykdom som er oppstått eller påført i tjenestetiden. Hormonelle prevensjonsmidler til vernepliktige kvinner refunderes ikke etter denne ordningen.

Legemiddelet kan foreskrives på blå resept og skal merkes "Vernepliktig". Dersom resepten er utstedt av en lege som ikke er militærlege, må dokumentasjon på verneplikt fremvises på apoteket.

Det betales ikke egenandel på apoteket når disse kravene er oppfylt. Det kan maksimalt utleveres legemidler for tre måneders forbruk. Er resepten gyldig for flere ganger må det neste gang bekreftes at vedkommende fortsatt avtjener verneplikt.

Revisjonshistorikk

Oppdatert:  April 2016