Eresept

Vanlige spørsmål og svar om e-resept

Elektroniske resepter erstatter de tradisjonelle papirreseptene og er trygge og enkle å bruke. Her finner du vanlige spørsmål og svar om e-resept.

 • 1. Kan jeg velge mellom e-resept og papirresept?

  Legen skal som hovedregel bruke e-resept. Du får papirresept hvis du planlegger å hente varen på et apotek/bandasjist i utlandet, eller av andre grunner ikke har mulighet for å bruke e-resept. Det er foreløpig få sykehus som har innført e-resept, så disse bruker inntil videre papirresept. Veterinærer og tannleger har ikke fått innført e-resept, så her vil du også få resept på papir.

 • 2. Hvor kan jeg hente varen?

  Alle apotek i Norge kan ekspedere e-resepten din. Legemidler på resept selges kun via apotek.

 • 3. Hvor blir e-resepten min lagret?

  E-resepten blir lagret i en sentral database som kalles Reseptformidleren. Resepten blir slettet én måned etter at den er ferdig ekspedert. Når resepten er utgått på dato, blir den slettet med det samme. Se også spørsmål 16 om kjernejournal.

 • 4. Kan resepten klargjøres på apoteket på forhånd?

  Du kan avtale med apoteket du bruker at de klargjør reseptene dine til det tidspunktet du ønsker. Ved å opprette en reseptavtale hos Apotek 1 vil du få beskjed via SMS, e-post eller telefon når resepten din er klar for henting.

 • 5. Må jeg alltid oppgi fødselsnummer?

  Det er nå krav om at du må vise legitimasjon dersom du ikke er kjent for apotekpersonalet. Bruk av legitimasjon med fødselsnummer gir økt sikkerhet, raskere ekspedisjon og du slipper å si personnummeret høyt. Har du D-nummer er det viktig at det blir oppgitt.

 • 6. Kan andre hente varen for meg?

  Hvis du skal la andre hente legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller reseptinformasjon for deg, må de levere fullmakt. Den som henter må ha med sin egen legitimasjon i tillegg til din legitimasjon (eller kopi av denne). Du kan også ha lagret en fullmakt i det aktuelle apoteket. Fullmaktsskjema får du på apoteket eller du kan skrive det ut her. Det er mulig å bruke et blankt ark, men dette arket må da inneholde:

  • Informasjon om at det dreier seg om en fullmakt
  • Navn og fødselsnummer (11 siffer) på den som har gitt fullmakten
  • Navn og fødselsnummer på den som fullmakten er gitt til
  • Hva fullmektigen har fått fullmakt til
  • Hvor og når fullmakten er utstedt
  • Fullmaktgivers underskrift

  Hvis du henter legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller reseptinformasjon til egne barn inntil 16 år kreves ikke fullmakt. Sørg for å ha med deg hele fødselsnummeret til barnet (11 siffer), slik at apotekpersonalet raskt kan finne resepten.  Apoteket kan stille deg kontrollspørsmål for å forsikre seg om at du er barnets foresatte.

 • 7. Kan jeg få flere utleveringer på en e-resept?

  Ja, det fungerer på samme måte som med papirresepter. Legen bestemmer hvor mange utleveringer resepten skal gjelde for. I de fleste tilfeller er resepten gyldig for en viss mengde, den er ikke automatisk gyldig for 1 års uttak.

 • 8. Hvordan kan jeg vite hva jeg har på e-resept?

  Du kan få oversikt over gyldige e-resepter med tjenesten Mine Resepter. Pålogging gjøres enkelt ved bruk av ID-brikke som brukes i nettbank.

  Hvis du ikke ønsker å benytte Mine resepter, kan du få oversikt på papir ved oppmøte på apoteket. Husk å ta med legitimasjon. Merk at du må hente en ny oversikt dersom du gjør et uttak eller dersom legen endrer eller forskriver nye resepter. Skal andre hente oversikt for deg, ber vi om tilleggsopplysninger i form av fullmakt og legitimasjon for å sikre at informasjonen blir gitt til riktig person. Av den grunn vil apoteket heller ikke oppgi informasjon om resepter i reseptformidleren over telefon. De må være sikker på at personsensitiv informasjon blir gitt til riktig person.

  Du kan også få oversikt over reseptene dine hos legen.

  Helsedirektoratet kan sende deg oversikt over e-reseptene dine (skriv til Helsedirektoratet, e-reseptforvaltningen, postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo)

 • 9. Hva er en låst resept?

  En låst resept er ikke synlig når helsepersonell søker i Reseptformidleren med fødselsnummeret ditt. Låst resept har et eget referansenummer som du oppgir i stedet for fødselsnummer. Legen bruker låst resept hvis du ber om det og du får referansenummeret på en utskrift.

  Dersom du skulle miste referansenummeret, kan du finne det igjen ved å bruke nettjenesten Mine resepter, eller ved å kontakte den samme legen for å få det på nytt. Apoteket har ikke tilgang til dette. Du får automatisk låst resept hvis du ikke har norsk fødselsnummer eller D-nummer.

 • 10. Kan legen se alle reseptene mine?

  Legen kan se resepter som legen selv har skrevet til deg. Du kan også gi samtykke til at legen får se e-resepter du har fra andre leger.

  Det viktig at legen får full oversikt over reseptene dine slik at han eller hun kan vurdere om du får riktig legemiddelbehandling. Når du har fått utlevert vare på apoteket eller hos bandasjisten, kan det gå melding om dette til fastlegen din. Det gir enda bedre oversikt, men forutsetter samtykke fra deg. For hver utlevering kan du reservere deg mot at fastlegen får melding, selv om du før har gitt samtykke.

 • 11. Kan den ansatte på apoteket se alle e-reseptene mine?

  Ja, men bare for å betjene deg i apoteket eller sende medisinene. Den ansatte vil først få opp en liste over de gyldige e-reseptene dine og kan deretter laste ned den aktuelle resepten. Alle søk og andre handlinger i reseptdatabasen blir loggført. På den måten kan du også selv se hva som er gjort med resepten, hvis du bruker tjenesten Mine resepter. Dersom du har mistanke om at noen urettmessig har sett på reseptene, kan du ta kontakt med Helsedirektoratet.

  Bandasjister kan ikke se resepter på legemidler. Hos legen kan du be om "låst resept". Da får resepten et referansenummer og vil ikke komme fram på listen over e-resepter.

 • 12. Er e-resept trygt?

  Ja, e-resept oppfyller strenge nasjonale krav til trygghet og personvern. En e-resept er bare tilgjengelig for de som behandler den. Systemet loggfører hvem som søker fram resepten og hva som blir gjort med den.

  Det er krav om at du må vise legitimasjon dersom du ikke er kjent for apotekpersonalet. Dette gjelder både ved utlevering av legemidler, medisinsk forbruksmateriell og når du ønsker utskrift av reseptene dine.

 • 13. Koster e-resept noe?

  Nei, du betaler ikke mer enn før når du får e-resept i sammenheng med konsultasjon hos legen. Fornyer du resepten uten legetime, er resepten gratis og du kan gå direkte til apotek eller bandasjist. 

  Hvis du ønsker å bruke tjenesten Mine resepter til å få oversikt over e-reseptene dine, må du ha elektronisk ID. Elektronisk ID kan det koste noe å skaffe seg. Å bruke Mine resepter er gratis.

 • 14. Hva koster det å skaffe seg elektronisk ID?

  Elektronisk ID leveres av BankID, Buypass og Commfides. Du velger selv én av disse.

  Det er leverandørene av elektronisk ID som bestemmer prisene på de ulike løsningene. Når det gjelder BankID, er det hver enkelt bank som bestemmer prisen på sine tjenester. Ta kontakt med banken din, og les på hjemmesidene til Buypass og Commfides for informasjon om hva løsningene koster.

 • 15. Hvorfor må jeg ha elektronisk ID for å bruke Mine resepter?

  Tjenesten Mine resepter inneholder opplysninger om reseptene dine og viser dermed hvilke legemidler du bruker. Loven stiller strenge krav til tjenester som håndterer slike sensitive data. Ett av kravene er at pålogging skal skje med elektronisk ID på aller høyeste sikkerhetsnivå; nivå 4. Dette gir ekstra trygghet for at du faktisk skal ha tilgang til disse opplysningene. Andre tjenester, som Mine egenandeler og Mine vaksiner, krever også elektronisk ID på nivå 4.

  Det kan hende du allerede har en elektronisk ID på nivå 4. Dette vil være tilfelle hvis du for eksempel bruker BankID til å logge inn på nettbanken din, eller eier et spillekort som er bestilt på nettet. Er spillekortet kjøpt hos en kommisjonær, trengs kun en oppgradering for at kortet også kan brukes til Mine resepter.

 • 16. Hvordan er e-resept tilknyttet kjernejournal?

  Alle reseptopplysninger i Reseptformidleren utleveres til kjernejournal, i henhold til Reseptformidlerforskriften. Dine resepter danner med andre ord grunnlag for visning av legemiddelinformasjon i din kjernejournal. For nærmere beskrivelse kan du lese mer om kjernejournal

  Kilder: Helsedirektoratet, Apotekforeningen.

  Oppdatert: Januar 2016