Retur og destruksjon av legemidler

Legemidler og legemiddelrester skal ikke kastes i vanlig søppel eller i toalettet. Dette gjelder spesielt legemidler som for eksempel p-ring, p-plaster, hormonplaster og antibiotikamiksturer. 

Bilde av tabletter

Lever legemiddelrestene på apoteket

Apotekene tar imot legemiddelrestene, sorterer dem og sender dem til forsvarlig destruering. Noe sendes til forbrenning, mens andre medisiner behandles som spesialavfall. Slik unngår vi at legemidlene skader naturen eller havner i feil hender.

Vi tar ikke imot sprøytespisser eller handelsvarer som kan kasseres i kommunens ordinære renovasjonssystem. Sprøyteavfall etter vanlige forbrukere (ikke institusjoner) skal pakkes inn hjemme (for eksempel i kanylebøtter eller i harde plastflasker som lukkes godt) og kastes i forbrukerens eget husholdningsavfall.

Legemidler kan ikke byttes

Apotekpersonalet kan ikke ta imot ubrukte legemidler som innbytte for andre legemidler. Det skyldes at apotekene garanterer for kvaliteten og korrekt oppbevaring av produktene. En slik garanti er ikke mulig å gi dersom man tar imot legemidler som har vært oppbevart i private hjem.

Oppdatert: April 2017