Tips for å gi legemidler til barn

Små barn forstår ofte ikke hvorfor de trenger legemidler. Med tålmodighet, bestemthet og enkle teknikker kan det være lettere å få gitt legemidlet til barnet. Før du gir barnet legemiddel, les nøye doseringsanvisningen som står på etiketten og  pakningsvedlegget.

Bilde av en jente

Teknikk, tålmodighet og bestemthet må til

Spedbarn

Når et lite barn skal ha legemidler, bør du la barnet sitte eller halvt ligge på fanget ditt. Bruk en doseringssprøyte og sprøyt miksturen i små mengder inn på innsiden av kinnet, litt langt bak, slik at svelgerefleksen blir stimulert. Barnet svelger miksturen og spytter den ikke ut og det er mindre risiko for å få miksturen i vrangstrupen. På denne måten får også miksturen mindre kontakt med smaksløkene på tunga. Man bør ikke blande legemidler i melken eller annen mat. Det gir en usikker dosering hvis barnet ikke drikker eller spiser opp alt.

Barn over 1 år

 • Vær ærlig og bestemt. Det beste er å lage minst mulig styr rundt det å ta legemidlet. Ikke prøv å lure barnet. Det gjennomskues og skaper mistillit. Fortell at legemidlet må tas for å bli frisk, og at det kan smake litt rart.
 • Hvis barnet ikke vil ha miksturen, kan man leke den inn. La barnet selv riste på flasken og la barnet selv gi bamse, mor eller far liksom-mikstur.
 • Premier barnet med trøst, ros eller noe det ønsker å drikke eller spise hvis det å ta legemiddel oppleves som et problem og barnet tross dette tar sin mikstur. Prøv å unngå tvang. Hvis tvang er nødvendig, bør barnet få ekstra mye trøst, ros og premiering etter at miksturen er tatt.
 • Bland ikke miksturen i en for stor porsjon væske eller mat. Syke barn har ofte dårlig appetitt. Hvis de ikke spiser eller drikker hele porsjonen, får de ikke i seg riktig dose legemiddel.
 • Barn oppdager lett bismak på mat de liker og spiser ofte. Vær oppmerksom på at vond smak på legemidler gitt i god mat kan gi barnet avsmak for denne maten senere.
 • Lag faste rutiner for legemiddelinntaket. Barn i "hermealderen" vil lettere kunne ta legemidler hvis andre i familien tar sine vitaminer eller eventuelle legemidler til samme tid.
 • Lag gjerne en legemiddelkalender og la barnet få klistre et klistremerke for hver gang barnet har tatt legemidlet.

Når legemidler tas gjennom munnen

For å skylle vekk legemiddelrester fra munnen, bør barnet få noe å drikke som det liker godt, etter å ha fått legemidlet. Kulde reduserer smaksopplevelsen. Store barn kan for eksempel suge på en isbit før legemiddelet tas.

Hvis barnet kaster opp

Hvis barnet kaster kraftig opp like etter at det har fått et legemiddel vil ikke legemidlet være tatt opp i kroppen. Du må da vurdere å gi barnet en ny dose legemiddel. Hvis det har gått mer enn en halv time, eller det er lite oppkast, er det som regel ikke nødvendig å gi en ny dose av legemidlet (for eksempel av en antibiotikakur eller av febernedsettende). Hvis barnet kaster opp, kan du spørre lege/apotek om det er en annen legemiddelform som er mer hensiktsmessig å gi til barnet.

Foreldre kan også være  redd for at barnet ikke tåler legemiddelet dersom det kaster opp. Dersom barnet kaster opp rett etter at dosen er tatt, er dette en reaksjon på smak eller at legemiddelet er gitt for raskt.

Fullfør kuren

Når en lege har skrevet ut legemiddel til et barn, er det viktig at behandlingen gjennomføres etter legens retningslinjer. Hvis en antibiotikakur avsluttes for tidlig, er det fare for at infeksjonen ikke blir helt borte, og oppstår igjen i en form som er verre å behandle. Kontakt behandlende lege hvis dere har problemer.

Oppbevar alle legemidler forsvarlig

Alle medisiner må oppbevares utenfor barnets rekkevidde, helst innelåst i et medisinskap. Få gode råd i artikkelen vår Oppbevaring av legemidler.

Kontakt lege

 • hvis du ikke får i barnet legemidlet selv om du har prøvet disse rådene
 • hvis barnet reagerer på legemidlet (for eksempel får utslett)
 • hvis du ikke ser bedring hos barnet etter forventet tid
 • hvis barnets tilstand forverrer seg til tross for behandlingen.

Råd for ulike typer legemidler:

Mikstur

En del legemidler finnes i flytende form og er lettere å svelge for barn. Bruk alltid doseringssprøyte, måleskje eller målebeger til flytende legemidler for å få målt opp riktig dose. Apoteket har slike hjelpemidler. Husholdningsskjeer varierer i størrelse og er ikke egnet til å måle opp legemidler.

Miksturer gis enklest til små barn med doseringssprøyte. Større barn kan foretrekke å ta miksturen selv med en måleskje eller et målebeger. Kald mikstur har mindre smak enn når den er temperert. Vær nøye med tannpuss hvis barnet får sukkerholdig mikstur over lang tid.

Tabletter

Det kan være vanskelig for barn under 5 år å svelge en tablett. Prøv da å knuse tabletten og bland med litt syltetøy, moset frukt, yoghurt, is eller liknende som barnet liker. Før du gjør dette så sjekk i pakningsvedlegget eller med apoteket om tabletten kan deles eller knuses. Hvis et barn er stort nok, men ikke vil ta en tablett, kan man også prøve å knuse tabletten og blande med litt mat, som beskrevet over. Det er lurt å la barnet drikke eller spise noe det liker etterpå, så barnet får svelget tabletten fullstendig og unngår ettersmak.

MedCoat tablettovertrekk kan brukes dersom man har problemer med å svelge tabletter/kapsler, eller om de smaker vondt. Gir tabletter/kapsler en glatt overflate, og stimulerer spyttsekresjonen slik at de blir lettere å svelge. Smaker godt av citrus og løser seg raskt opp, slik at virkningen av selve legemiddelet ikke påvirkes. Skal ikke brukes på tyggetabletter, smeltetabletter eller tabletter som kun skal tas med vann (Alendronat, Fosamax, Bonviva eller Optinate).

Gloup gel har en søt og mild smak som maskerer ubehagelig smak av legemiddelet. Fyll en halv spiseskje med gel, legg legemiddelet i gelen og gi det med en gang. Det er en fordel å innta gelen kald da dette hjelper svelgrefleksen og kamuflerer smaken.  Gelen kan brukes til å innta legemidler i fast form som tabletter, kapsler og pulver, men skal ikke brukes på oppløselige tabletter, brusetabletter eller flytende legemidler.

Smeltetabletter

Smeltetabletter løser seg opp raskt på tunga og svelges med eller uten væske. Ofte er de tilsatt smaksstoffer.

Brusetabletter

En brusetablett løser seg opp når den kommer i kontakt  med vann. De egner seg til barn som har problemer med å svelge tabletter.

Kapsel

Noen kapsler kan åpnes og innholdet, som vanligvis er et pulver eller granulat, kan blandes i litt mat eller løses i litt væske. Les pakningsvedlegget eller spør på apoteket.

Dosegranulat

Dette er legemiddel i form av små korn. Granulatet kan blandes i litt drikke som barnet liker og gis med doseringssprøyte eller det kan blandet med litt grøt, syltetøy og lignende.

Det finnes også granulat til litt større barn som helles rett i munnen og som løser seg lett opp. Slikt granulat krever ikke at det er drikke tilgjengelig

Stikkpiller

Stikkpiller er en egnet legemiddelform hvis barnet kaster opp, er svært sykt eller ikke greier å svelge tabletter eller mikstur. Stikkpillen føres lettest inn i endetarmen med den butte enden først. Hold barnets rumpeballer sammen en liten stund etterpå, så stikkpillen ikke glir ut igjen.

Øyedråper

Hvis det er puss i øyet, så fjern dette først med en myk vaskeklut eller Mesoft kompress fuktet i rent vann, for eksempel sterilt, fysiologisk saltvann. Les mer i artikkelen vår Bruk av øyedråper og øyesalve.

Nesedråper

Puss nesen på barnet før bruk av nesedråper og nesespray. For at nesedråpene skal komme dit de skal virke, bør barnet ligge på ryggen med hodet bøyet lett bakover.

Nesespray

La barnet sitte med hodet lett fremoverbøyet og spray rett inn i nesen.

Legemidler til inhalasjon

Hvis små barn skal ha inhalasjonsspray, må man bruke et inhalasjonskammer. Lege og apotekpersonale gir foreldre opplæring i riktig bruk av inhalasjonsmedisin. Barn kan læres opp til å ta sin inhalasjonsmedisin selv, under tilsyn, fra cirka 5 års alder.

Kilder og revisjonshistorikk

Kilder: Når barnet ditt skal ha medisin (Apotekforeningen), Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn.

Oppdatert: Juni 2015