Trafikkfarlige legemidler

Mange legemidler påvirker sentralnervesystemet og dermed dine ferdigheter som sjåfør eller evnen til presisjonskrevende og risikofylt arbeid. Flere legemidler sammen, eller legemidler og alkohol, kan forsterke hverandres virkning. Sjekk om legemidlet du bruker har varseltrekant på pakningen.

Bilde av et trafikkskilt

Når du bruker legemidler bør du alltid se om pakningen har varseltrekant. Legemidler som påvirker sentralnervesystemet er som oftest merket med rød trekant på pakningen, men du bør likevel alltid lese pakningsvedlegget for å være helt sikker. Mange legemidler kan påvirke kjøreferdigheten kun i begynnelsen, inntil kroppen har vent seg til legemidlet, og slik informasjon finnes også i pakningsvedlegget. Spør på apoteket hvis du er usikker.

I 2012 ble det satt faste konsentrasjonsgrenser for andre rusmidler enn alkohol, men det skilles mellom bruk for rusens skyld og legemidler forskrevet av lege. Per februar 2016 omfatter listen 28 virkestoffer. Hvis du lurer på om ett eller flere av legemidlene du bruker står på listen kan du gjøre et legemiddelsøk på Legemiddelverkets sin hjemmeside for å finne virkestoff, og deretter se i listen.

OBS! Nye helsekrav for førerkort (fra 1. oktober 2016)

Fra 1. oktober 2016 ble det innført nye helsekrav for å få førerkort. Disse helsekravene omfatter mange sykdommer, men også noen legemidler som kan påvirke evnen til å kjøre bil. Det er primært legens ansvar at disse kravene er oppfylt, men hvis du bruker følgende legemidler fast kan det være greit å snakke med legen og forsikre seg om at medisinbruken er innenfor helsekravene:

 • Sterke smertestillende, enten fast eller i kortere perioder
 • Sovemedisiner. Merk at for flere slike legemidler er det nå krav om at man ikke kjører bil før det har gått 8 timer etter inntak.
 • Angstdempende legemidler, for eksempel Valium, Sobril, Mogadon.

Legemidler som påvirker sentralnervesystemet

En rekke legemidler kan påvirke kjøreferdighet, og ikke alle er merket med varseltrekant. Ved samtidig bruk av flere legemidler kan disse forsterke hverandre og gi en døsende effekt, selv om ikke ett av legemidlene alene normalt vil føre til påvirkning. I noen tilfeller må man vurdere sykdom og legemiddel sammen, særlig ved epilepsi, diabetes og hjertesykdom. For epileptikere gjelder egne regler.

Legemidler som du bør være særlig oppmerksom på er:

 • Sovemidler og beroligende midler
 • Smertestillende og muskelavslappende legemidler på resept
 • Hostedempende midler på resept
 • Allergimidler, særlig de eldre typene

Legemidler som påvirker sentralnervesystemet kan føre til:

 • Nedsatt oppmerksomhet
 • Mindre kritisk tenkeevne
 • Lengre reaksjonstid
 • Svekket evne til å utføre raske bevegelser
 • Svekket evne til å ta raske avgjørelser
 • Tretthetsfølelse

Dersom du tar slike legemidler sammen med alkohol i tillegg kan alle disse effektene forsterkes.

Eget ansvar å vurdere skikkethet

Merking med varseltrekant er nyttig for å advare om at man kan bli påvirket. Men, uavhengig om man bruker legemidler eller ikke; det hele og fulle ansvar ligger alltid hos oss selv når vi er ute og kjører.

Vegtrafikkloven sier følgende: "Ingen må føre eller forsøke å føre kjøretøy når han er i en slik tilstand at han ikke kan anses skikket til å kjøre på trygg måte, hva enten dette har sin årsak i at han er påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, eller i at han er syk, svekket, sliten eller trett, eller skyldes andre omstendigheter."

Hva bør jeg gjøre?

Om legen ikke har gitt deg føringer for om og når du eventuelt ikke skal kjøre, er det opp til deg å vurdere om du er i stand til å kjøre eller ikke. Husk på at det er forskjell på å bruke legemidler fra tid til annen eller i en oppstartsfase, sammenlignet med å bruke legemidler over tid. Mange utvikler en toleranse etter hvert. Et tips er å la bilen stå den første tiden før du vet hvordan legemiddelet påvirker deg. Det samme gjelder ved tilfeldig bruk og ved doseøkning.

Tips ved bilkjøring og sporadisk bruk av sovemidler, og andre legemidler som påvirker kjøreevnen:

 • Om du tror du kan kjøre, be noen å sitte på med deg første gangen for å bedømme hvordan du kjører. Det kan være vanskelig å bedømme om en selv kjører dårligere. Denne personen kan da se om du kjører med varierende hastighet, vingler eller blir irritert over andre trafikanters normale oppførsel.
 • Ikke kjør bil om du ser uklart.
 • Ikke kjør bil hvis du er døsig, trett, søvnig eller svimmel, har problemer med å konsentrere deg eller holde deg våken, eller om du ikke kjenner kjøreruten.
 • Hvis du blir trøtt – stopp og sov.
 • Ikke kjør bil om natten eller i dårlig vær med dårlig sikt.
 • Ikke kjør bil om du bruker dette legemiddelet i kombinasjon med andre legemidler som kan påvirke din evne til å kjøre bil.

Les mer om trafikkfarlige legemidler:

Kilder: Folkehelseinstituttet, Norsk legemiddelhåndbok, Felleskatalogen, Vegvesenet, KNMP (Den nederlandske apotekforeningen), Helsedirektoratet

Oppdatert: Oktober 2016