Diabetes type 2

Insulin er et hormon som er viktig for opptak av sukker fra blodbanen til ulike vev i kroppen. Ved diabetes mellitus type 2 virker ikke insulinet som produseres i kroppen godt nok (insulinresistens), i tillegg er utskillelsen av insulin fra bukspyttkjertelen nedsatt.

Bilde av blodsukkerapparat

Dette fører til for høyt blodsukker. Diabetes type 2 opptrer ofte sammen med andre livsstilssykdommer som høyt blodtrykk, overvekt/fedme og høyt nivå av kolesterol og fettstoffer i blodet.

Årsaker til diabetes type 2

Diabetes type 2 skyldes en relativ insulinmangel, det betyr at det insulinet som produseres i kroppen virker for dårlig. Årsaken er en kombinasjon av arv og livsstil. Man arver sannsynligvis disposisjonen for å utvikle diabetes, men det er livsstilsforhold som i stor grad avgjør om sykdommen utvikles eller ikke. Fedme og fysisk inaktivitet øker risikoen for å utvikle diabetes type 2.

Forekomst av diabetes type 2

Man antar at cirka 350 000 personer i Norge har diabetes type 2, og halvparten av disse vet ikke om det selv. Det er 6000-7000 nordmenn som får diagnosen hvert år.

Sykdommen rammer som regel personer over 40 år. Forekomsten øker med økende alder, men stadig yngre mennesker utvikler nå denne tilstanden.

Symptomer på diabetes type 2

Symptomene på diabetes type 2 er mange og diffuse, og kan utvikle seg over flere år. Tørste, økt vannlating, hyppige sopp-/bakterieinfeksjoner i underlivet, tretthet, økt sultfølelse, uopplagthet og depresjonsfølelse kan alle være symptomer på diabetes type 2. Unntaksvis kan blodsukkeret bli så høyt at man blir omtåket eller i verste fall utvikler koma.

Når bør du kontakte lege?

Vær på vakt overfor symptomer på diabetes type 2 (se Symptomer), spesielt dersom det er tilfeller av diabetes i familien. Kontakt lege hvis du mistenker at du har sykdommen.

Sykdomsforløp ved diabetes type 2

Man kan se endringer i utskillelsen av insulin og følsomheten for insulin lenge før symptomene på diabetes vises. Tegnene på diabetes type 2 kommer gjerne gradvis over lang tid, og ofte stilles ikke diagnosen før lang tid etter sykdomsstart.

En dårlig regulert diabetes med mye høyt blodsukker (hyperglykemi) kan på sikt øke risikoen for skader av nerver, blodårer, syn, nyrer og hjerte. Det kan blant annet medføre blindhet, at det blir problemer med å få sår til å gro, amputasjon av bein, hjerteinfarkt, hjerneslag og potensproblemer.

Forebyggende råd mot diabetes type 2

Hvis du er arvelig disponert for å få diabetes type 2 kan du redusere risikoen for å utvikle sykdommen ved å spise sunn kost, unngå overvekt og mosjonere regelmessig. Gode kostvaner, kombinert med 30 minutter daglig fysisk aktivitet, er vist å kunne redusere risikoen for å utvikle type 2 diabetes betraktelig. Moderat fysisk aktivitet, kondisjonstrening som styrketrening er vist å være forebyggende. Hos barn og unge har man sett at det kan være nødvendig med 90 minutters daglig moderat fysisk aktivitet for å få god blodsukkerkontroll og forebyggende effekt.

Hva kan du gjøre selv

Livsstilsendringer er en del av behandlingen og krever stor egeninnsats:

 • Ha et variert og sunt kosthold.
 • Vær forsiktig med sukker og sukkerholdig mat og drikke.
 • Inntaket av raskt absorberbare karbohydrater som melk, fine bakervarer, poteter og sukker bør reduseres og erstattes med grovere kornprodukter med høyt innhold av kostfiber.
 • Spis minst mulig mettet fett som finnes i kjøtt og melkeprodukter. Velg magert kjøtt og fjærkre, halvfete og magre melkeprodukter.
 • Spis mest mulig uraffinert mat slik at innholdet av kostfiber er høyt, for eksempel grovt brød og upolert ris.
 • Spis mye grønnsaker. Frukt er også bra, men siden frukt inneholder en del naturlige sukkerarter kan det være en fordel å fordele fruktinntaket utover dagen.
 • Ikke-energigivende søtningsstoffer som sakkarin, sukralose, cyklamat, aspartam og acesulfam-K kan også benyttes.
 • Betavivo havrehjerter og fiberpulver er produkter som inneholder betalukaner. Betaglukanene danner en gel i tarmen som binder gallesalter, og dermed senkes kolesterolet (total- og LDL-kolesterol), samt bidrar til lavere blodsukkerstigning etter måltider.
 • Gå ned i vekt hvis det er nødvendig. Vektnedgang og sunt kosthold bedrer insulinfølsomheten, reduserer blodsukkeret og reduserer andre risikofaktorer for hjerte-karsykdom.
 • Mosjoner regelmessig. Minst 30 minutters rask gange hver dag eller annen tilsvarende aktivitet anbefales. I tillegg kan du gå eller sykle til butikk og jobb, ta trappen i stedet for heisen og lignende.
 • Stump røyken. Dette vil gi mindre risiko for hjerte- og karsykdommer, samt senskader som potensproblemer.
 • Mål blodsukkeret regelmessig etter avtale med lege. Før gjerne diabetesdagbok hvor blodsukkerverdiene noteres.
 • Fotpleie ved diabetes er svært viktig. Les mer om dette her.

Behandling av diabetes type 2

En livsstilsendring med vektnedgang, mosjon og endring av kostholdet kan senke blodsukkeret tilstrekkelig. Noen vil kunne trenge blodsukkersenkende legemidler og eventuelt injeksjoner med insulin. Målet med behandlingen er å oppnå så normale blodsukkerverdier som mulig. Dette er viktig for å redusere risikoen for senkomplikasjoner.

Blodsukkersenkende legemidler (antidiabetika) har forskjellige virkningsmekanismer, og ofte brukes en kombinasjon av to eller flere tabletter for å få en god blodsukkerkontroll med så få bivirkninger som mulig.

Gravide og ammende med diabetes type 2 blir hovedsakelig behandlet med kostregulering og insulin, men i enkelte situasjoner kan det også være aktuelt å behandle med antidiabetika.

Legemidler som brukes ved diabetes type 2

Alfaglukosidase-hemmere

Senker nedbrytningen av sukkerstoffer i tarmen, slik at det tar lengre tid før sukker tas opp i blodet. Virker lokalt i tynntarmen. Tablettene tas umiddelbart før måltid eller med første munnfull.

Biguanidderivater

Bedrer virkningen av insulin (insulinfølsomheten) i lever og skjelettmuskel. Tas til eller etter måltid. Skal ikke kombineres med alkohol.

Glinider

Gir økt utskillelse av insulin fra bukspyttkjertelen. Har kort virketid. Tas før hovedmåltidene (1-30 minutter før).

Gliptiner (DPP-4-hemmere)

Øker bukspyttkjertelens følsomhet for blodsukker slik at mer insulin utskilles. Tas til eller uten mat. Galvus og Onglyza brukes i kombinasjon med andre antidiabetika. Januvia og Trajenta kan brukes alene eller i kombinasjon med andre antidiabetika.

Glitazoner (tiazolidindioner)

Øker følsomheten for insulin i lever, fettvev og skjelettmuskel. Effekten kommer gradvis over flere uker. Tas til eller uten mat. Brukes i kombinasjon med andre antidiabetika.

Inkretinmimetika (GLP-1-analog)

Øker utskillelsen av insulin fra bukspyttkjertelen. Brukes i kombinasjon med andre antidiabetika. Byetta settes før måltid. Lyxumia settes i timen før måltid mens Bydureon, Trulicity og Victoza settes uavhengig av måltid. Oppbevares i kjøleskap (2-8 °C) før anbrudd og er holdbar i 14-30 dager i romtemperatur etter anbrudd (se pakningsvedlegget).

Insulin

Behandling med insulin er omtalt under diabetes type 1.

SGLT2-hemmer

Øker utskillelse av sukker i urin ved å redusere det normale reopptaket av sukker i nyrene. Tas med eller uten mat.

Sulfonylurea

Stimulerer bukspyttkjertelen til å produsere mer insulin. Mindiab tas i én dose cirka ½ time før frokost. Glibenclamid, Amaryl og Glimepirid tas like før eller til frokost (ved bruk av høye doser av Glibenclamid tas en del av dosen til et kveldsmåltid).

Kombinasjonspreparater

Det fins mange preparater som inneholder to ulike legemidler mot diabetes. De aller fleste inneholder et biguanidderivat (metformin) og et annet antidiabetika.

 • Competact (inneholder metformin og pioglitazon): Kombinasjon av biguanidderivat og glitazon.
 • Eucreas (inneholder metformin og vildagliptin): Kombinasjon av biguanidderivat og gliptin
 • Janumet (inneholder metformin og sitagliptin): Kombinasjon av biguanidderivat og gliptin
 • Jentadueto (inneholder metformin og linagliptin): Kombinasjon av biguanidderivat og gliptin
 • Komboglyze (inneholder metformin og saksagliptin): Kombinasjon av biguanidderivat og gliptin
 • Synjardy (inneholder metformin og empagliflozin): Kombinasjon av biguanidderivat og SGLT2-hemmer
 • Xigduo (inneholder metformin og dapagliflozin): Kombinasjon av biguanidderivat og SGLT2-hemmer
 • Xultophy (inneholder liraglutid og insulin degludec): Kombinasjon av GLP-1-analog og langtidsvirkende insulin.

Reseptpliktige legemidler skal kun brukes av de som har fått det forskrevet. Den generelle informasjonen oppgitt her kan avvike fra legens anvisning. Bruk alltid legemiddelet som legen har bestemt. Spesielle forhold kan være knyttet til bruk av legemiddel hos barn, eldre, gravide, ammende og de med visse sykdommer. Dette vurderes av legen i det enkelte tilfellet. For opplysninger om bivirkninger, forsiktighetsregler, samtidig bruk av andre legemidler og andre spesielle forhold, les pakningsvedlegg i Felleskatalogen før bruk.

Relevante tjenester fra Apotek 1

 • Demonstrasjon av blodsukkermåler. Har du et eldre blodsukkerapparat har Apotek 1 ofte gunstige tilbud ved innbytte til en nyere modell.
 • Vi kan vise deg utstyr og riktig stikketeknikk for å måle blodsukkeret.
 • Informasjon om riktig bruk og oppbevaring av blodsukkerstrimler.

Rettigheter

Les mer

Kilder: Diabetesforbundet, Norsk elektronisk legehåndbok, Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Felleskatalogen, Norsk Helseinformatikk, Diabetes - Forebygging, diagnostikk og behandling (Helsedirektoratet)

Oppdatert: Januar 2016