Bilde av gutt med termometer i munnen

Feber hos barn

Små barn får lettere feber enn voksne. Feber er et vanlig tegn på sykdom og en del av kroppens naturlige forsvar mot infeksjoner. Feber defineres som en kroppstemperatur på 38 °C eller mer målt i endetarmen. Passerer temperaturen 39 °C og barnets allmenntilstand er dårlig, kan man bruke febernedsettende legemidler.

 • Hva skyldes feber?

  Feber er en av kroppens forsvarsmekanismer mot sykdommer. Ved infeksjoner øker kroppen temperaturen slik at immunsystemet mer effektivt kan fjerne bakterier og virus, og man blir frisk. Feber er med andre ord en nyttig reaksjon. De aller fleste febertilstander er uskyldige og helbreder seg selv. Likevel bør man være oppmerksom på alvorlige sykdommer som kan gi feber, for eksempel hjernehinnebetennelse.

 • Dårlig allmenntilstand

  Det er barnets allmenntilstand som gir en pekepinn på hvor sykt barnet er, og om det trenger behandling. Hvor høy feberen er, eller hvor lett den senkes ved bruk av febernedsettende legemidler, har ingen betydning for sykdommens alvorlighetsgrad. Med dårlig allmenntilstand mener man for eksempel:

  • Barnet virker slapt og sløvt og er ikke slik det pleier å være.
  • Barnet orker ikke å være oppe og leke, selv i korte perioder.
  • Barnet vil ikke spise og drikke som det pleier. Tegn på uttørring er mørk urin og tørr bleie (små barn bør tisse hver tredje til fjerde time, større barn bør tisse ordentlig minst tre ganger i døgnet).
 • Hvordan måler du om barnet har feber?

  Den sikreste måten å måle kroppstemperatur på, er å måle med digitalt termometer i endetarmen. Termometerbeskyttelse til engangsbruk sørger for god hygiene.

  Temperaturen kan også måles i munnen, under armen eller ved bruk av egne termometer for panne eller øre. Disse målingene kan være mer upresise og det er svært viktig å følge bruksanvisningen nøye for å unngå feil resultat.

 • Hva kan du gjøre selv?
  • Gi barnet rikelig med drikke.
  • La barnet være lett påkledd. Ikke pakk barnet inn i varme tepper eller dyner.
  • Kalde omslag på pannen kan virke lindrende.
  • Temperaturen i rommet bør ikke være for høy.
  • Ved høy feber av ukjent årsak bør du vekke barnet minst et par ganger i løpet av natten. Sjekk om du får god kontakt med barnet og vær oppmerksom på utslett i form av små rødfiolette prikker som ikke blir borte når du presser siden av et glass mot huden.
  • Et barn med temperatur på opptil 39,0 grader som er relativt kvikt og drikker godt, har ikke behov for febernedsettende medisin.
  • Prøv å hold barnet mest mulig innendørs mens det har feber og er sykt.
 • Egenbehandling av feber hos barn

  Passerer temperaturen 39 °C og barnets allmenntilstand er dårlig, kan man bruke febernedsettende legemidler. Unntaket er barn som har hatt feberkramper tidligere. De skal ha febernedsettende medisin ved feber over 38,5 grader. Barnet blir ikke raskere frisk ved å redusere feberen, men allmenntilstanden bedres midlertidig, slik at det for eksempel kan ta til seg nok mat og drikke. Har barnet smerter og ubehag vil dette også lindres. Barn med feber bør først og fremst av hensyn til seg selv holdes hjemme fra barnehagen til det er feberfritt.

  Febernedsettende legemidler med paracetamol er førstevalg ved feber hos barn. Ibuprofen er også et alternativ til barn over 1 år. Dosen tilpasses barnets vekt og alder. Gi dosene med jevne mellomrom for å unngå store svingninger i temperaturen. Velg en doseringsform som er best egnet til ditt barn.

  • Mikstur, smeltetabletter og brusetabletter er lett å gi til små barn og anbefales som førstevalg. Gir rask effekt. Bruk alltid måleredskap ved bruk av mikstur. Større barn (over 5 år) kan få tabletter eller granulat (4 år).
  • Stikkpiller anbefales ved kvalme og oppkast, eller hvis barnet spytter ut medisiner som gis via munnen. Stikkpiller tar noe lengre tid før det virker og opptaket varierer.
 • Når bør du kontakte lege?
  • Ved feber hos barn under 3 måneder.
  • Ved feberkramper.
  • Ved svært nedsatt allmenntilstand og/eller mistanke om alvorlig sykdom.
  • Hvis barnet er medtatt etter avkjøling og febernedsettende medisin.
  • Ved feber og pustevansker, mye hoste eller nakkestivhet. Nakkestivhet kan være et symptom ved hjernehinnebetennelse. 
  • Ved feber og hudutslett, magesmerter eller smerter ved vannlating. 
  • Ved feber og barnet tar seg til ørene. Det er likevel sjeldent nødvendig med legetilsyn midt på natten. 
  • Ved feber som varer lengre enn 3 dager.

  Kilder: Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL).

  Oppdatert: Desember 2016

Termometer og tilbehør til termometer