Svangerskapsforgiftning

Ved svangerskapsforgiftning (preeklampsi) har den gravide høyt blodtrykk, protein (eggehvite) i urinen og eventuelt hevelser. Tilstanden oppstår i siste halvdel av graviditeten med økende hyppighet frem mot terminen. Svangerskapsforgiftning kan være alvorlig for både mor og barn.

Bilde av dame hos legen

Årsaker til svangerskapsforgiftning

Årsaken til svangerskapsforgiftning er ukjent. En mulig forklaring er at den gravides kropp reagerer på stoffer som skilles ut fra morkaken. Morkaken fungerer dårligere på grunn av trange blodårer og fosteret får mindre blodtilførsel. Dette kan i noen tilfeller føre til nedsatt vekst hos fosteret.

Forekomst av svangerskapsforgiftning

Svangerskapsforgiftning oppstår i cirka 3-5 % av alle svangerskap. Tilstanden opptrer hyppigere hos blant annet kvinner med høyt blodtrykk, kronisk nyresykdom, diabetes, overvekt og flerlingesvangerskap. Tilstanden forekommer oftest hos førstegangsgravide.

Symptomer på svangerskapsforgiftning

Noen gravide er helt uten plager tidlig i forløpet når høyt blodtrykk og proteiner i urinen påvises. Hevelse i føtter, hender og ansikt forekommer ofte, men ikke alltid. Hodepine, flimring for øynene, kvalme og smerter øverst i magen kommer sent i forløpet og er faretruende.

Når bør du kontakte lege?

  • Gå regelmessig til svangerskapskontroll slik at eventuelt høyt blodtrykk og proteiner i urinen oppdages.
  • Hvis du føler at noe er galt, eller får symptomer som hodepine, flimring for øynene, kvalme og magesmerter i siste del av svangerskapet.

Sykdomsforløp ved svangerskapsforgiftning

Hvis svangerskapsforgiftning oppdages og følges opp på et tidlig tidspunkt, er det som oftest en ukomplisert tilstand. De fleste tilfeller (70 %) oppstår etter 37. uke av svangerskapet, og hos enkelte kan tilstanden bli alvorlig for både mor og barn. Sykdommen kan forverre seg raskt, det er derfor viktig med hyppigere kontroller ved svangerskapsforgiftning så det kan gripes inn i tide. Det vanligste er at fosteret får for lite næring fordi morkaken svekkes. I sjeldne tilfeller kan den gravide få krampeanfall (eklampsi) eller utvikle et syndrom som kalles HELLP. Syndromet innebærer blant annet økt blødningstendens og leverproblemer. Dette er svært alvorlige tilstander og fører til at barnet må forløses så raskt som mulig. For de fleste kvinnene bedrer tilstanden seg så fort barnet er født, men for noen kan det ta noen uker før blodtrykket normaliserer seg.

Hva kan du gjøre selv hvis du har svangerskapsforgiftning?

  • Ta det mest mulig med ro, legg deg ned og hvil både på formiddagen og ettermiddagen.
  • Røyking forverrer tilstanden og skal unngås.
  • Sørg for avlastning i forhold til husarbeid og barnepass.
  • Følg opp svangerskapskontrollene. Det er vanlig å gå til kontroll 1-2 ganger per uke når svangerskapsforgiftning er påvist.

Behandling ved svangerskapsforgiftning

Ved påvisning av svangerskapsforgiftning sykemeldes kvinnen. Den gravide bør ta det med ro og få tilstrekkelig hvile. Hvis blodtrykket stiger blir kvinnen lagt inn på sykehus for tettere oppfølging. Sengeleie er den viktigste behandlingen. Blodtrykkssenkende legemidler blir gitt i enkelte tilfeller. Ved faretruende tilstand for mor eller barn vil fødsel igangsettes.

Kilder og revisjonshistorikk

Kilder: Norsk elektronisk legehåndbok, Tidsskrift for den norske legeforening, 1177.se.
Sist oppdatert: April 2014