Neglesopp

Soppinfeksjon under neglene (onykomykose, tinea unguium) fører ofte til at neglene blir gulaktige, fortykkede, porøse og etter hvert deformerte. Det er mest vanlig å få neglesopp på tærne, men i noen tilfeller kan også fingerneglene angripes.

Neglesopp på fot

Se hvilke produkter som kan være aktuelle å bruke mot neglesopp her

Neglesopp i seg selv er som oftest ikke alvorlig, men infeksjonen kan over tid ødelegge neglene. De fleste velger derfor å få behandling for dette selv om behandlingen kan være tidkrevende og langvarig.

Årsaker til neglesopp

Det er først og fremst negleplaten som angripes, og soppen bryter ned bestanddeler i neglen. Neglesopp kan oppstå ved at en fotsoppinfeksjon sprer seg til neglene eller dersom man allerede har en skadet negl. Neglesopp smitter ikke ved direkte kontakt med andre personer som har slik smitte.

Forekomst av neglesopp

Neglesopp forekommer hos cirka 3-10 % av befolkningen. Forekomsten øker med økende alder og er høyere hos idrettsfolk, hos personer som bruker tett fottøy og stadig er fuktige på føttene, hos diabetikere, røykere og immunsvekkede pasienter. Det er først og fremst tånegler som angripes av neglesopp, men i noen tilfeller kan også fingerneglene rammes.

Symptomer på neglesopp

Neglesoppinfeksjon kan ha forskjellig utseende og kan ramme en eller flere av neglene. Som regel starter infeksjonen ytterst på neglen eller på siden av neglen og brer seg innover. Neglen blir gulaktig og etter hvert blir den fremre delen fortykket og løsner fra underlaget. Dersom infeksjonen ikke blir behandlet, vil den sannsynligvis spre seg til flere negler.

Det er flere andre tilstander som har et utseende som minner om neglesopp, for eksempel negleforandringer på grunn av psoriasis eller eksem.

Når bør du kontakte lege?

Dersom reseptfrie produkter mot neglesopp ikke ser ut til å hjelpe skal man kontakte lege. Legemidler til behandling av neglesopp er reseptpliktig, så man må ta kontakt med lege for å få resept på dette. Legen kan også ta prøver av negleforandringene for å sjekke at det virkelig er sopp og ikke en annen tilstand med lignende utseende.

Forebyggende råd mot neglesopp

 • Hold føttene tørre, unngå tette sko og støvler
 • Bruk badesko i fuktige fellesarealer som badeanlegg/dusj og lignende (flere råd for å unngå sopp: fotsopp)
 • Unngå sko som klemmer over neglene

Behandling av neglesopp

Produkter du kan kjøpe uten resept:

Nailner Repair, Nalox og Scholl Proffesional neglesoppbehandling er midler som påføres direkte på neglen. Innholdsstoffene endrer neglens mikromiljø og vekstvilkårene for neglesoppen fjernes.

 • Nailner: Brukes 2 ganger daglig i 4 uker, deretter 1 gang daglig. Behandlingstid for fingernegler og tånegler varierer, da ny negl må vokse ut.
 • Nalox: Brukes 1 gang daglig, helst om kvelden før leggetid. Behandlingstid for fingernegler og tånegler varierer, da ny negl må vokse ut.
 • Scholl Professional Neglesoppbehandling: De første 3 ukene påføres geleen 1 gang daglig, samtidig som den infiserte neglen files 1 gang i uken. Deretter påføres gelen 1 gang ukentlig i 9 måneder, eller til neglen ikke lengre er misfarget.

Loceryl er en reseptfri medisinsk neglelakk til behandling av moderat utbredt neglesopp ytterst på neglen etter at diagnosen har blitt stilt av lege. Den inneholder amorolfin, og virker ved at å hemme dannelse av stoffet ergosterol som er viktig for soppens cellemembran, samtidig som skvalen hopes opp og soppen dør. Neglelakken påføres 1-2 ganger i uken. Behandlingstid for fingernegler er 6 måneder, for tånegler 9-12 måneder. Det er viktig å file ned de angrepne neglene så grundig som mulig, og negleoverflaten renses med rengjøringskompress før påføring av lakk. Loceryl fins også som en reseptbelagt pakning, som er litt større enn den reseptfrie.

Reseptpliktige legemidler:

Det er to typer legemidler som i hovedsak brukes ved neglesopp i Norge. Felles for begge legemidlene er at de hemmer dannelsen av ergosterol som er viktig for soppens cellemembran, samtidig som skvalen hopes opp og soppen dør.

 • Lokalbehandling med Loceryl eller Onytec neglelakk kan brukes dersom bare noen av neglene er angrepet og forandringene sitter i ytre halvdel av neglen.
 • Når flere negler er angrepet eller større del av neglen er endret, benyttes som regel tabletter som inneholder virkestoffet terbinafin.

Det er viktig å merke seg at behandling av neglesopp tar lang tid, uansett type av behandling. Neglen må vokse helt ut igjen etter behandlingen før den blir normal. Dette tar 6-8 måneder for fingernegler og 12-18 måneder for tånegler.

Ved bruk av tabletter som inneholder terbinafin viser ulike studier at slik behandling gir cirka 85 % helbredelse av soppinfeksjoner 1-2 år etter avsluttet behandling. Etter cirka 3 år har 20 % tilbakefall.

 • Loceryl (inneholder amorolfin): Neglelakk som påføres 1-2 ganger i uken. Behandlingstid for fingernegler er 6 måneder, for tånegler 9-12 måneder. Det er viktig å file ned de angrepne neglene så grundig som mulig, og negleoverflaten renses med rengjøringskompress før påføring av lakk (30 neglefiler og rengjøringskompresser følger med i pakningen).
 • Onytec (inneholder ciclopirox): Neglelakk som påføres 1 gang daglig på rene og tørre negler, helst på kveldstid. Behandlingstid for fingernegler er cirka 6 måneder, for tånegler cirka 9-12 måneder. 
 • Lamisil/Terbinafin (inneholder terbinafin): Tabletter som tas 1 gang daglig. Behandlingstid for fingernegler er vanligvis 6 uker, for tånegler 12 uker. Tabletter med terbinafin skal oppbevares i ytteremballasjen beskyttet mot lys.

Reseptpliktige legemidler skal kun brukes av de som har fått det forskrevet. Den generelle informasjonen oppgitt her kan avvike fra legens anvisning. Bruk alltid legemiddelet som legen har bestemt. Spesielle forhold kan være knyttet til bruk av legemiddel hos barn, eldre, gravide, ammende og de med visse sykdommer. Dette vurderes av legen i det enkelte tilfellet. For opplysninger om bivirkninger, forsiktighetsregler, samtidig bruk av andre legemidler og andre spesielle forhold, les pakningsvedlegget i Felleskatalogens pasientutgave.

Les mer

Kilder: Norsk elektronisk Legehåndbok, leverandørinformasjon, Felleskatalogen, Tidsskrift for den norske legeforening , Norsk Helseinformatikk.

Oppdatert: Mars 2016