Illustrasjonsbilde

Hjerne og nerver

På disse sidene har vi samlet informasjon om tilstander og sykdommer relatert til området hjerne og nerver. Du kan lese informasjon om hvordan tilstander og sykdommer behandles, få innsikt i vanlige behandlingsmetoder og riktig legemiddelbruk.

 • Bilde av barn

  ADHD

  Personer med ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) er preget av svært urolig atferd, impulsivitet og store konsentrasjonsvansker eller oppmerksomhetsevne. Hvilke symptomer som er mest fremtredende varierer fra person til person og med alderen. Felles er at ADHD kan gi store vansker i hjemmet og i forhold til skolegang eller arbeidsliv

 • Bilde av syk jente

  Hjernehinnebetennelse

  Hjernehinnebetennelse (meningitt) kan forårsakes av både bakterier og virus, men infeksjoner som skyldes virus er som regel ikke så alvorlig. Bakteriell hjernehinnebetennelse er derimot alltid alvorlig, men heldigvis blir de fleste helt friske dersom de kommer raskt nok til behandling.

 • Bilde av en dame

  Depresjon

  Alle opplever perioder i livet hvor en er trist eller nedstemt. Hvis disse følelsene varer i flere uker, og symptomene er til stede store deler av dagen, kan det være tegn på en depresjon. Det finnes mange ulike former og grader av depresjoner.

 • Bilde av en dame

  Multippel Sklerose

  Multippel sklerose (MS) er en kronisk betennelsessykdom som medfører ødeleggelse av isolasjonslaget (myelinet) rundt nervetråder i hjernen og ryggmargen. Når myelinet er skadet, vil ikke nerveimpulsene kunne overføres så raskt og effektivt som de skal. Dette kan føre til en rekke ulike symptomer, avhengig av hvilke deler av sentralnervesystemet som er rammet.

 • Bilde av en eldre mann

  Alzheimer og demens

  Demens er en fellesbetegnelse på sykdommer som fører til tap av intellektuelle funksjoner pga. økt svinn av hjerneceller. Den vanligste formen for demens kalles Alzheimers sykdom. Man kan ikke kurere demens, men det er ofte mulig å bremse sykdommen og lindre symptomer med legemidler.

 • Bilde av et eldre par

  Parkinsons sykdom

  Parkinsons sykdom (PS - paralysis agitans) er en kronisk hjernesykdom som utvikler seg individuelt over tid og gir skjelving, stivhet i kroppen, langsomme bevegelser og dårlig balanse. Med legemidler og fysisk trening kan sykdommen lindres, men ikke helbredes.

 • Bilde av en mann i en sirkel

  Bipolar lidelse

  Bipolar lidelse (manisk depressiv lidelse) er en psykisk lidelse som kjennetegnes av at humøret og aktivitetsnivået svinger mer enn vanlig. Personer som har bipolar lidelse svinger mellom to tilstander, eller ”poler”, mani/hypomani (oppstemthet) og depresjon (nedstemthet).

 • Bilde av en dame

  Angst

  Angst er en normal og nødvendig reaksjon på situasjoner som oppleves som truende eller farlige. Noen ganger kan derimot noen oppleve å få sterk angst over lengre perioder, en såkalt angstlidelse. Slike angstlidelser kan være svært hemmende for personen som lider av det, og krever ofte psykologisk og/eller medisinsk behandling.