Illustrasjonsbilde

Hjerne og nerver

På disse sidene har vi samlet informasjon om tilstander og sykdommer relatert til området hjerne og nerver. Du kan lese informasjon om hvordan tilstander og sykdommer behandles, få innsikt i vanlige behandlingsmetoder og riktig legemiddelbruk.

 • Bilde av barn

  ADHD

  ADHD (Attention Deficit-Hyperactivity Disorder) er preget av svært urolig atferd, impulsivitet og store konsentrasjonsvansker. Hvilke symptomer som er mest fremtredende varierer fra person til person og med alderen.

 • Bilde av syk jente

  Hjernehinnebetennelse

  Hjernehinnebetennelse (meningitt) kan forårsakes av både bakterier og virus, men infeksjoner som skyldes virus er som regel ikke så alvorlig. Bakteriell hjernehinnebetennelse er derimot alltid alvorlig, men heldigvis blir de fleste helt friske dersom de kommer raskt nok til behandling.

 • Bilde av en dame

  Depresjon

  Alle opplever perioder i livet hvor en er trist eller nedstemt. Varer disse følelsene i flere uker kan det være tegn på en depresjon. Det finnes mange ulike former og grader av depresjoner.

 • Bilde av en dame

  Multippel Sklerose

  Multippel sklerose (MS) er en kronisk betennelsessykdom som medfører ødeleggelse av isolasjonslaget (myelinet) rundt nervetråder i hjernen og ryggmargen. Når myelinet er skadet, vil ikke nerveimpulsene kunne overføres så raskt og effektivt som de skal. Dette kan føre til en rekke ulike symptomer, avhengig av hvilke deler av sentralnervesystemet som er rammet.

 • Bilde av en eldre mann

  Alzheimer og demens

  Demens er en fellesbetegnelse på sykelige tilstander i hjernen med gradvis forverring av intellektuelle funksjoner. Alzheimers sykdom er den vanligste formen for demens. Demens og Alzheimers sykdom forekommer oftest hos eldre over 65 år, og hyppigheten øker med stigende alder.

 • Bilde av et eldre par

  Parkinsons sykdom

  Parkinsons sykdom (PS - paralysis agitans) er en kronisk hjernesykdom som utvikler seg individuelt over tid og gir skjelving, stivhet i kroppen, langsomme bevegelser og dårlig balanse. Med legemidler og fysisk trening kan sykdommen lindres, men ikke helbredes.

 • Bilde av en mann i en sirkel

  Bipolar lidelse

  Bipolar lidelse (manisk depressiv lidelse) preges av alvorlige skiftninger i stemningsleiet. Symptomene svinger mellom nedstemthet (depresjon) med tristhet og tretthet til sykelig oppstemthet (mani) med ekstremt økt energi, pratsomhet og redusert søvnbehov. Mellom episodene med mani eller depresjon har man perioder med normalt stemningsleie.

 • Bilde av en dame

  Angst

  Angst er en normal og nødvendig reaksjon på situasjoner som oppleves som truende eller farlige. Ved endringer i livet er det også normalt å kjenne uro, spenning og angst. Sykelig angst opptrer når det ikke er noen reell fare, eller når reaksjonen ikke står i forhold til den aktuelle trussel.