Blodpropp i lungene

Blodpropp i lungene (lungeemboli) er en tilstopping av en eller flere blodårer i lungene. Blodpropp i lungene oppstår vanligvis etter at det har dannet seg en blodpropp i de store blodårene i bena eller i bekkenet.

Blodpropp i lungene

Årsaker til blodpropp i lungene

Blodpropp i lungene skyldes at blodpropper løsrives fra sitt opprinnelsessted, oftest fra venene i leggene eller i bekkenet, føres med blodet til hjertet og videre til de små blodårene i lungene hvor de setter seg fast. Hos pasienter med hjerterytmeforstyrrelsen kan blodpropper dannes i hjertet og derfra føres til lungene. Avhengig av størrelsen på blodproppen vil lungevevet som forsynes av denne blodåren kunne dø.

Faktorer som kan gjøre en mer utsatt for å få blodpropp i lungene er langvarig sengeleie, stillesitting over lengre tid (for eksempel lange flyreiser), benbrudd i ben eller bekken, operasjoner, tidligere blodpropp i bena, hjertesvikt, overvekt, enkelte kreftsykdommer, graviditet, fødsel, bruk av østrogener, røyking og arvelige forhold i blodet og blodårene.

Forekomst av blodpropp i lungene

Det oppstår cirka 1-2 tilfeller av blodpropp i lungene per 1000 innbyggere per år. Sykdommen forekommer sjelden før 40-50 års alder. Etter fylte 50 år øker risikoen for å få blodpropp i lungene med økende alder. En sjelden gang kan blodpropp i lungene forekomme i ung alder hos kvinner som bruker p-piller.

Symptomer ved blodpropp i lungene

Vanlige symptomer ved blodpropp i lungene er:

  • Akutt oppstått tung pust
  • Brystsmerter som starter eller forverres ved dyp innpust
  • Hjertebank med rask puls og angst
  • Hoste er vanlig og blodig oppspytt kan forekomme hos enkelte

Symptomene på lungeemboli vil variere alt etter lokaliseringen og størrelsen på proppen. I starten av sykdommen kan det være vanskelig å stille diagnosen fordi symptomene kan være vage og forveksles med annen sykdom. Mens små blodpropper kan forekomme nesten helt uten symptomer fører massiv blodpropp i lungene til at man får kraftige brystsmerter, blir svært tungpusten, får rask/svak puls, blir blek og kaldsvetter.

Når bør du kontakte lege?

  • Ved akutt oppstått tung pust, brystsmerter og/eller hoste med blodig oppspytt.
  • Har du tidligere hatt blodpropp i ben, bekken eller lunger, skal lege kontaktes straks ved symptomer på ny blodpropp.
  • Dersom du bruker legemidler mot blodpropp i lungene og opplever bivirkninger.

Sykdomsforløp ved blodpropp i lungene

Sykdommens forløp avhenger av størrelsen på blodproppen. Ved små blodpropper kan symptomene være milde og forbigående. Store blodpropper i lungene er svært alvorlig, og omlag 1 % av alle som får blodpropp i lungene dør. For dem som overlever blir 2/3 helt friske med blodfortynnende behandling. Kvinner som har opplevd lungeemboli, anbefales å unngå bruk av p-piller eller østrogentilskudd senere i livet.

Forebyggende råd mot blodpropp i lungene

  • Vær i fysisk aktivitet. Blodpropp oppstår ofte etter lange perioder hvor man er sengeliggende eller stillesittende, som for eksempel etter skader eller ved lange reiser.
  • Bruk gjerne kompresjonsstrømper ved lengre reiser og særlig flyreiser. Reis deg opp og ta jevnlige spaserturer i midtgangen.
  • Begrens inntaket av alkohol, kaffe og te under lengre flyreiser. Drikk i stedet rikelig med vann, juice og saft.

Behandling av blodpropp i lungene

Behandling av blodpropp i lungene avhenger av hvor alvorlig tilstanden er. I lette tilfeller er det som regel ikke nødvendig med behandling, mens alvorlige tilfeller fører til akutt innleggelse og behandling i sykehus. Aktuell behandling kan være oksygentilførsel, eventuelt morfin ved smerter/angst og blodfortynnende legemidler. Ved svært alvorlige tilfeller brukes blodproppløsende legemidler direkte inn i blodet i starten av behandlingen, før man går over til blodfortynnende legemidler i tablettform. Ved livstruende lungeemboli kan man forsøke å fjerne blodproppen ved et kirurgisk inngrep.

Etter blodpropp i leggen anbefales bruk av kompresjonsstrømper. Strømpene tas på om morgenen og tas av om kvelden før sengetid. Strømpene tilpasses individuelt ved å måle omkrets rundt ankel og tykkleggen om morgenen.

Legemidler ved blodpropp i lungene

Det finnes flere behandlingsalternativer ved blodpropp i lungene, og hvilken behandling som velges avhenger av

Reseptpliktige legemidler skal kun brukes av de som har fått det forskrevet. Den generelle informasjonen oppgitt her kan avvike fra legens anvisning. Bruk alltid legemiddelet som legen har bestemt. Spesielle forhold kan være knyttet til bruk av legemiddel hos barn, eldre, gravide, ammende og de med visse sykdommer. Dette vurderes av legen i det enkelte tilfellet. For opplysninger om bivirkninger, forsiktighetsregler, samtidig bruk av andre legemidler og andre spesielle forhold, les pakningsvedlegget i Felleskatalogen.

Hepariner

Blodfortynnende legemidler som minsker tendensen til at blodet levrer seg og danner nye blodpropper. Dette gjøres ved å hemme koagulasjonsfaktorer som blodet trenger for å stivne, hovedsakelig ved å aktivere koagulasjonshemmeren antitrombin. Legemidler som inneholder heparin setter gjerne intravenøst og brukes hovedsakelig på sykehus, mens legemidler som inneholder dalteparin og enoksaparin kommer i ferdigfylte sprøyter og kan settes av pasienten selv i underhuden på magen 1-2 ganger daglig.

Vitamin-K-antagonist

Vitamin-K-antagonist

Blodfortynnende legemiddel som virker ved å hemme enzymet vitamin-K-reduktase. Dette enzymet er viktig for at kroppen skal kunne lage koagulasjonsfaktorer som blodet trenger for å kunne stivne, men som vi ønsker mindre av hvis det er fare for blodpropper. Brukes som regel i minst 6 måneder etter blodpropp i lungene. Ved gjentakende episoder med blodpropp er livslang behandling aktuelt. Marevan doseres ut fra jevnlige blodprøver. INR-resultat og dosering fylles inn i eget skjema av legen. Dagsdosen skal tas 1 gang daglig, til samme tid hver dag. Det er svært viktig å følge legens dosering helt nøyaktig. Ved for lav dosering kan blodpropp oppstå, og ved for høy dosering kan alvorlige blødninger forekomme. Vitamin K-holdig mat kan påvirke effekten av Marevan, så det er viktig at man har et normalt kosthold, men unngår tilfeldig inntak av store mengder matvarer som inneholder mye vitamin K (f.eks. dypgrønne grønnsaker).

 NB! Det er viktig at man alltid oppgir at man bruker Marevan ved legekonsultasjoner. Hvis man ønsker å bruke nye legemidler, også reseptfrie legemidler og naturmidler, skal man alltid konferere med lege eller farmasøyt først. Det er også viktig å si ifra om at man bruker Marevan hvis man skal til tannlegen eller på sykehus, da det er større blødningsfare som kan gi svært uheldige konsekvenser hvis man skal trekke en tann eller gjennomgå en operasjon.

Direktevirkende orale antikoagulantia (DOAK)

Hindrer at blodet levrer seg ved å blokkere substanser i kroppen som inngår i dannelsen av blodpropper. Det er svært viktig å følge legens dosering helt nøyaktig. Ved for lav dosering kan blodpropp oppstå, og ved for høy dosering kan alvorlige blødninger forekomme. Ved bruk av nye legemidler, også reseptfrie legemidler og naturmidler, bør du konferere med lege eller farmasøyt om disse kan kombineres med Eliquis/Pradaxa/Xarelto. Det er svært viktig at du tar disse legemidlene før og etter en operasjon nøyaktig på de tidspunktene legen har fortalt deg. Spør legen hvis du er usikker på om en behandling kan medføre blødning.

Les mer

Kilder: Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Norsk elektronisk legehåndbok (NEL), Norsk Helseinformatikk (NHI), Helsenorge, Felleskatalogen (FK)

Oppdatert: November 2016