Blodpropp i lungene

Blodpropp i lungene (lungeemboli) er en tilstopping av en eller flere blodårer i lungene. Blodpropp i lungene oppstår vanligvis etter at det har dannet seg en blodpropp i de store blodårene i bena eller i bekkenet.

Bilde av animerte lunger

Årsaker til blodpropp i lungene

Blodpropp i lungene skyldes som regel at blodpropper fra årene i leggene eller i bekkenet løsner, føres med blodet til hjertet og videre til de små blodårene i lungene hvor de setter seg fast. Hos pasienter med hjerterytmeforstyrrelsen kan blodpropper dannes i hjertet og derfra føres til lungene. Avhengig av størrelsen på blodproppen vil lungevevet som forsynes av denne blodåren kunne dø.

Faktorer som gjør en mer utsatt for å få blodpropp i lungene er langvarig sengeleie eller stillestittende over lengre tid (for eksempel lange flyreiser), benbrudd i ben eller bekken, operasjoner, tidligere blodpropp i bena, hjertesvikt, overvekt, enkelte kreftsykdommer, graviditet, fødsel, bruk av østrogener og arvelige forhold i blodet og blodårene.

Forekomst av blodpropp i lungene

Det oppstår cirka 2-3 tilfeller av blodpropp i lungene per 1000 innbyggere per år. Sykdommen forekommer sjelden før 40-50 års alder. Etter fylte 50 år øker risikoen for å få blodpropp i lungene med økende alder. En sjelden gang kan blodpropp i lungene forekomme i ung alder hos kvinner som bruker p-piller. Risikoen øker hos de som røyker, og ved arvelige forhold i blodet og blodårene.

Symptomer ved blodpropp i lungene

Symptomene på lungeemboli vil variere alt etter lokaliseringen og størrelsen på proppen. I starten av sykdommen kan det være vanskelig å stille diagnosen fordi symptomene kan være vage og forveksles med annen sykdom. Vanlige symptomer ved blodpropp i lungene er akutt oppstått tung pust, brystsmerter som starter eller forverres ved dyp innpust, hjertebank med rask puls og angst. En del får også hoste og blodig oppspytt. Massiv blodpropp i lungene forekommer sjelden og vil føre til at man får kraftige brystsmerter, blir svært tungpusten, får rask/svak puls, blir blek og kaldsvetter.

Når bør du kontakte lege?

  • Ved akutt oppstått tung pust, brystsmerter og/eller hoste med blodig oppspytt.
  • Har man tidligere hatt blodpropp i ben, bekken eller lunger, skal lege kontaktes straks ved symptomer på ny blodpropp.
  • Dersom man bruker legemidler mot blodpropp i lungene og opplever bivirkninger.

Sykdomsforløp ved blodpropp i lungene

Sykdommens forløp avhenger av størrelsen på blodproppen. Ved små blodpropper kan symptomene være milde og forbigående. Store blodpropper i lungene er svært alvorlig og omlag 1% av alle som får blodpropp i lungene dør. For dem som overlever blir 2/3 helt friske med blodfortynnende behandling. Kvinner som har opplevd lungeemboli, anbefales å unngå bruk av p-piller eller østrogentilskudd senere i livet.

Forebyggende råd mot blodpropp i lungene

  • Vær i fysisk aktivitet. Blodpropp oppstår ofte etter lange perioder hvor man er sengeliggende eller stillesittende, som for eksempel etter skader eller ved lange reiser.
  • Bruk gjerne elastiske støttestrømper ved lengre flyreiser og lignende. Reis deg opp og ta jevnlige spaserturer i midtgangen.
  • Begrens inntaket av alkohol, kaffe og te under lengre flyreiser. Drikk i stedet rikelig med vann, juice og saft.

Behandling av blodpropp i lungene

Mistanke om blodpropp i lungene fører til akutt innleggelse i sykehus. Akuttbehandling vil være avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad. Aktuell behandling kan være oksygentilførsel, eventuelt morfin ved smerter/angst og blodfortynnende legemidler. Ved svært alvorlige tilfeller brukes blodproppløsende legemidler direkte inn i blodet i starten av behandlingen, før man går over til blodfortynnende legemidler i tablettform. Ved livstruende lungeemboli kan man forsøke å fjerne blodproppen ved et kirurgisk inngrep.

Hepariner

Fragmin (inneholder dalteparin), Klexane (inneholder enoksaparin), Heparin (inneholder heparin): Blodfortynnende legemidler som minsker tendensen til at blodet levrer seg og danner nye blodpropper. Noen produkter finnes som ferdigfylte sprøyter som settes i underhuden på magen 1-2 ganger daglig.

Vitamin-K-antagonist

Marevan (inneholder warfarin): Blodfortynnende legemiddel. Doseres ut fra jevnlige blodprøver. INR-resultat og dosering fylles inn i eget skjema av legen.

Tablettene tas 1 gang daglig, til samme tid hver dag. Det er svært viktig å følge legens dosering helt nøyaktig. Ved for lav dosering kan blodpropp oppstå, og ved for høy dosering kan alvorlige blødninger forekomme. Brukes som regel i minst 6 måneder etter blodpropp i lungene. Ved gjentakende episoder med blodpropp er livslang behandling aktuelt.
  
Oppgi alltid at du bruker Marevan tabletter ved legekonsultasjoner. Ved bruk av nye legemidler, også reseptfrie legemidler og naturmidler, konferer med lege eller farmasøyt om disse man kombineres med Marevan. Ved tanntrekking og små operasjoner kan det kan det være nødvendig med nedjustering av dosen, konferer med tannlege/fastlege.

Ha et normalt kosthold, men unngå tilfeldig inntak av store mengder dypgrønne grønnsaker (som inneholder mye vitamin K).

Kompresjonsstrømper

Etter blodpropp i leggen anbefales bruk av kompresjonsstrømper. Strømpene tas på om morgenen og tas av om kvelden før sengetid. Strømpene tilpasses individuelt ved å måle omkrets rundt ankel og tykkleggen om morgenen.

Reseptpliktige legemidler skal kun brukes av de som har fått det forskrevet. Den generelle informasjonen oppgitt her kan avvike fra legens anvisning. Bruk alltid legemiddelet som legen har bestemt. Spesielle forhold kan være knyttet til bruk av legemiddel hos barn, eldre, gravide, ammende og de med visse sykdommer. Dette vurderes av legen i det enkelte tilfellet. For opplysninger om bivirkninger, forsiktighetsregler, samtidig bruk av andre legemidler og andre spesielle forhold, les pakningsvedlegget i Felleskatalogen.

Les mer

Kilder og revisjonshistorikk

Kilder: Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Norsk elektronisk legehåndbok, Norsk Helseinformatikk, Helsenorge, Felleskatalogen.
Sist oppdatert: Februar 2012