Blodtrykk blodtrykksmansjett

Blodtrykk

Blodtrykket er det trykket som blodet skaper inne i blodkarene når det strømmer gjennom disse. Med blodtrykket mener vi som regel det arterielle blodtrykket, altså det blodtrykket som måles i arteriene (pulsårene). Det er dette blodtrykket som måles på overarmen eller på håndleddet enten på legekontoret eller hjemme.

 • Hva er normalt blodtrykk og når er det for høyt?
  • Blodtrykket angis med to tall atskilt av en skråstrek og angis av en måleenhet som kalles millimeter kvikksølv (mmHG).
  • Overtrykket (systolisk trykk) er trykket som måles når hjerter trekker seg sammen.
  • Undertrykket (diastolisk trykk) er trykket som måles mellom hjerteslagene når hjertet hviler.
  • Ideelt sett skal normalt blodtrykk for en frisk voksen person være 120/80, men man kan ha verdier både over og under dette og fortsatt ha et fint blodtrykk. Blodtrykket stiger vanligvis noe med alderen.
  • Mildt forhøyet blodtrykk angis av Verdens helseorganisasjon (WHO) som verdier over henholdsvis 140/90
  • Moderat forhøyet blodtrykk angis av WHO som verdier over henholdsvis 160/100
  • Alvorlig forhøyet blodtrykk angis av WHO som verdier over henholdsvis 180/110
  • Noen opplever at kun overtrykket eller undertrykket er forhøyet
 • Hvordan måler du blodtrykket?
  • Det viktigste når man måler blodtrykket er at du er rolig og avslappet.  Du skal helst ha vært i ro i cirka 10 minutter før blodtrykket måles. 
  • Har du akkurat trent, drukket kaffe eller tatt deg en røyk, bør du vente i minst 30 minutter før du utfører en måling
  • Uavhengig av metode sitter du gjerne i en stol med en av armene liggende avslappet på et bord.  En mansjett festes rundt overarmen eller rundt håndleddet avhengig av type måleinstrument.  Mansjetten pumpes så opp med luft og en trykkmåler registrer pulslyden din. Pass på at du får rett mansjettstørrelse.
  • Gjenta målingen tre ganger og regn ut gjennomsnittet av disse målingene.
  • Hvordan man måler er avhengig av type måleinstrument - det finnes helautomatiske, halvautomatiske og manuelle målemetoder.  Ved manuell måling benyttes et stetoskop til å fastslå pulslydene og man trenger en medhjelper. Hel-og halvautomatiske målinger kan utføres på egenhånd. 
  • Ved manuelle målinger pumpes mansjetten opp av en medhjelper.  Et stetoskop legges over pulsåren i albuebøyen og man lytter i stetoskopet mens luften langsomt slippes ut av mansjetten.  Det systoliske trykket registreres når den første pulslyden høres i stetoskopet og det diastoliske trykket registreres når man ikke lenger kan høre pulslyden. 
  • Ved hel- og halvautomatiske maskiner måles blodtrykket ved hjelp av apparater. Resultatet fra målingen får du oppgitt med siffer i et display. Se egen  demonstrasjonsvideo for hvordan du måler blodtrykket med Rossmax blodtrykksapparat til overarm.
  • Hjemmemålinger ved hjelp av slike apparater kan passe for de som vil ha bedre kontroll på blodtrykket sitt. Det kan også passe for de som opplever det som kalles "kontortrykk" - de blir stresset på legekontoret og får for høye målinger.
 • Høyt blodtrykk

  Høyt blodtrykk er ikke en sykdom i seg selv, men er en risikofaktor for utvikling av hjerteinfarkt, hjerneslag og nyresykdom. Les mer om årsaker, symptomer og behandling i artikkelen vår Høyt blodtrykk

  Kilder: Norsk Helseinformatikk, Nasjonal digital læringsarena (NDLA).
  Sist oppdatert: November 2014

Blodtrykksmålere og tilleggsutstyr