Hepatitt A

Hepatitt A er en leverbetennelse som skyldes smitte av hepatitt-A-virus (HAV) gjennom forurenset drikke og mat, og unntaksvis via blod. Vanlige symptomer er slapphet, kvalme, magesmerter og gulsott. Hepatitt A går stort sett over av seg selv, og gjennomgått infeksjon gir varig immunitet.

Hepatitt A

Årsaker til hepatitt A

Hepatitt A skyldes infeksjon av hepatitt A-virus (HAV). Viruset skilles ut gjennom avføringen hos smitteførende personer, og viruset overføres vanligvis gjennom vann som er forurenset av avføring eller via mat og drikke som er håndtert av smittede personer eller behandlet med forurenset vann. I sjeldne tilfeller kan smitte skje ved deling av urene sprøyter eller gjennom seksuell kontakt.

Forekomst av hepatitt A

Før siste verdenskrig var hepatitt A svært vanlig i Norge på grunn av forurenset drikkevann. I dag forekommer hepatitt A sjeldnere her, men sees noen ganger hos stoffmisbrukere og personer som er smittet i utlandet. I 2014 ble det registrert totalt 75 tilfeller i Norge. Forekomsten av hepatitt A er vanligere i andre deler av verden, og er spesielt høy i Afrika, Sør-Amerika, Midtøsten og store deler av Asia.

Symptomer på hepatitt A

Fra smittetidspunkt til man får symptomer kan det ta 2-6 uker, vanligvis 4 uker. Voksne får som regel flere symptomer enn barn. Vanlige symptomer på hepatitt A er:

 • Slapphet
 • Kvalme, diaré, dårlig matlyst og vekttap
 • Trykk i magen under ribbein på høyre side
 • Leddsmerter
 • Feber

Etter 5-7 dager kan gulsott (ikterus) vises ved at:

 • Det hvite i øyet og huden blir gul
 • Avføringen får lysere farge og urinen blir mørkere

Når bør du kontakte lege?

Dersom du får symptomer på hepatitt A, eller av annen grunn mistenker at du er smittet.

Sykdomsforløp ved hepatitt A

Det tar gjennomsnittlig 28 dager fra man smittes til sykdommen eventuelt bryter ut, med variasjoner på 15-50 dager. Den første sykdomsfasen varer vanligvis i 1-3 uker, men man kan være plaget av slapphet i 2-3 måneder. Gjennomgått infeksjon gir varig immunitet, og man får ikke sykdommen gjentatte ganger.

Forebyggende råd mot hepatitt A

Ved reise til land med moderat til høy forekomst av hepatitt A er det viktig med forebyggende tiltak for å redusere risiko for å bli smittet med hepatitt A:

 • Vaksinering før innreise (se neste del)
 • God håndhygiene før matlaging/måltid, og etter toalettbesøk og bleieskifte
 • Drikk kun flaskevann
 • Unngå ukokte grønnsaker og uvasket salat og frukt som ikke kan skrelles
 • Unngå skalldyr som ikke er tilstrekkelig kokt

Generelle råd for å unngå smitte av hepatitt A:

 • Unngå deling av sprøyter og brukerutstyr.
 • Personer med nærkontakt til smittede bør vaksineres mot hepatitt A

Forebyggende vaksinasjon

Ved planlagte reiser til land utenom Vest- og Sentral Europa, Kanariøyene, Nord-Amerika, Japan, Australia og Ny-Zealand bør voksne og barn over 1 år vaksineres mot hepatitt A. Hepatitt A-vaksine (Havrix/Vaqta) har beskyttende effekt etter 2-4 uker, og beskyttelsen varer 1 år. Det anbefales generelt å gjenta vaksineringen etter ca. 6 måneder for å sikre en langvarig beskyttelse i flere tiår.

Kombinasjonsvaksine mot hepatitt A og B (Twinrix voksen, Twinrix paediatric) kan gis til personer som er i risikogruppen for infeksjon med både hepatitt A og hepatitt B. Beskyttelsen varer i flere tiår.

Ved reiser på kort varsel (innen 2 uker) kan det gis immunglobulin i tillegg til vaksine.

Hva kan du gjøre selv?

Hvis det ikke er tilgang til vann til håndvask før måltider eller etter toalettbesøk kan du bruke desinfeksjonsmiddel. Apotek 1 har flere varianter, for eksempel Antibac (flytende, gel eller våtservietter).

Behandlingsoversikt

 • Man behandler vanligvis ikke hepatitt A. Infeksjonen er vanligvis godartet og går over av seg selv.
 • Det er imidlertid viktig å ta det med ro, spise regelmessig og få nok hvile.
 • Siden leveren er betent må man unngå alkohol, og av samme grunn bør man ikke innta legemidler med paracetamol.
 • Omhyggelig personlig hygiene er viktig den første uken av sykdomsperioden.
 • Smitteførende personer må ikke jobbe i matindustri, med matservering eller med pleie av spedbarn eller pasienter som er særlig utsatt for infeksjonssykdommer.

Riktig bruk av legemidlene

Hepatitt A vaksinen og immunglobulin skal alltid oppbevares i kjøleskap mellom 2-8 °C. Påse at pakningen ikke kommer borti veggen i kjøleskapet. Vaksiner skal alltid injiseres av helsepersonell.

Rettigheter

Hepatitt A er i smittevernloven definert som en allmennfarlig smittsom sykdom. Folketrygden yter full godtgjørelse av utgifter til legehjelp ved undersøkelse, behandling og kontroll for allmennfarlige smittsomme sykdommer, det vil si at pasienten skal ikke betale egenandel. Dette gjelder også ved undersøkelse som ledd i smitteoppsporing, men ikke ved rutinemessige undersøkelser.

Enkelte grupper som er særlig smitteutsatte eller har sykdommer som gjør de mer utsatte for hepatitt A, kan få dekket utgifter til vaksinasjon.

OBS! Utgifter til vaksiner i forbindelse med opphold utenfor Norge dekkes ikke.

Les mer

Kilder: Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Folkehelseinstituttet, Norsk Elektronisk Legehåndbok, Norsk Helseinformatikk

Oppdatert: Desember 2015

OBS! De generelle anbefalinger som er oppgitt her kan avvike fra legens ordinasjon. Bruk alltid legemidlet som legen har bestemt angitt på apotekets etikett. Spesielle forhold kan være knyttet til bruk av legemiddelet hos barn og mennesker med nedsatt nyre- og leverfunksjon. Mange legemidler skal ikke brukes under graviditet og ved amming. Dette vurderes av legen i det enkelte tilfellet.