Hepatitt B

Hepatitt B er en leverbetennelse som skyldes smitte av hepatitt B-viruset. Smitte skjer gjennom blod, blodprodukter, kroppsvæske og ved ubeskyttet seksuell kontakt. De fleste har få symptomer, mens noen får symptomer som slapphet, kvalme, magesmerter og gulsott. Hepatitt B-smitte kan hos noen få utvikle seg til en kronisk tilstand.

Hepatitt B

Årsaker til hepatitt B

Hepatitt B skyldes infeksjon med hepatitt B-viruset. Hepatitt B-viruset overføres fra bærer av viruset til andre:

 • gjennom blod, ved blodsøl, stikk og ved deling av urene sprøyter. Ved stikk av gjenstand med blod med hepatitt B-virus, er det 10-30 % risiko for smitteoverføring.
 • ved ubeskyttet seksuell kontakt.
 • fra smittebærende mor til barn under svangerskap eller ved fødsel.

Forekomst av hepatitt B

Infeksjon med hepatitt B virus er svært vanlig på verdensbasis, og det antas at over 350 millioner mennesker er smittet med hepatitt B-virus. I Norge fikk 19 personer påvist akutt hepatitt B i 2015, og cirka 10-15.000 nordmenn antas å være kroniske bærere av hepatitt B-viruset. Personer som er utsatt for hepatitt B-smitte er hovedsaklig sprøytemisbrukere, seksuelt aktive, helsepersonell og pasienter som får hemodialyse.

Symptomer på hepatitt B

Fra smittetidspunkt til man får symptomer kan det ta 1-6 måneder. Vanlige symptomer på hepatitt-B er:

 • slapphet/tretthet
 • kvalme, diaré
 • dårlig matlyst
 • vekttap
 • trykk i magen under ribbein på høyre side
 • muskel- og leddsmerter
 • feber

Etter noen dager/uker kan gulsott (ikterus) vises ved at:

 • det hvite i øyet og huden blir gul
 • avføringen får lysere farge og urinen blir mørkere

Voksne med hepatitt B-infeksjon får som regel flere symptomer enn barn. Cirka 1/3 av voksne får liten eller ingen sykdomsfølelse, cirka 1/3 får symptom på hepatitt uten gulsott og omtrent 1/3 får symptom på hepatitt med gulsott.

Når bør du kontakte lege?

Dersom du får symptomer på hepatitt B eller av annen grunn mistenker at du er smittet, for eksempel:

 • ved stikkuhell med kanyle
 • dersom du har delt kanyle med noen som kan være smittet
 • dersom du har hatt ubeskyttet sex med noen som kan være smittet

Sykdomsforløp ved hepatitt B smitte

Hos 90-95 % av de voksne vil hepatitt B-viruset forsvinne av seg selv i løpet av 4 måneder og man blir immun mot sykdommen resten av livet.

Hos 5-10 % av de smittede klarer ikke kroppen å kvitte seg med viruset innen 6 måneder. Disse utvikler kronisk hepatitt, og er bærere av viruset for resten av livet, og kan føre smitten videre til andre. Over mange år kan kronisk hepatitt B føre til skrumplever og økt risiko for leverkreft.

Forebyggende råd mot hepatitt B smitte

I motsetning til mange andre virus kan hepatitt B-viruset overleve utenfor kroppen i tørket blod i lengre tid, over en uke. Mange av de forebyggende rådene dreier seg derfor om at det er viktig å være forsiktig med utstyr som har vært i kontakt med blod.

 • Bruk av kondom ved seksuell kontakt beskytter mot overføring av hepatitt B-virus. Les om kondombruk i artikkelen vår om prevensjon.
 • Bruk rent utstyr ved for eksempel piercing og tatovering.
 • Unngå deling av personlige toalettartikler som tannbørste og barberblad.
 • Stoffmisbrukere må unngå deling av sprøyter og kanyler.
 • Smitte fra mor til barn ved fødsel kan reduseres ved at barnet får antistoff og vaksinasjon straks etter fødsel.
 • Risikogrupper anbefales å vaksinere seg (se neste del).

Personer med hepatitt B-infeksjon må unngå at andre kommer i kontakt med eget blodsøl. Ved akutt hepatitt er man mest smittefarlig fra ca. 6 uker før og til ca. 12 uker etter at symptomene inntrer.

 • Bruk engangshansker og tørk opp mest mulig av blodsølet med tørkepapir.
 • Rengjør deretter flaten med kloroppløsning
  • Kloramin 5 % (fås i 1 liters flasker i apotek)
  • Fortynnet klorin (1 del klorin til 2 deler vann).
 • Ved større flater kan man fukte tørkepapir med kloroppløsningen og la ligge 1/2-1 time. Pakk alt i plast etterpå.

Forebyggende vaksinasjon mot hepatitt B

Hepatitt B-vaksine (Engerix B, Fendrix) gis vanligvis i 3 doser. Tre injeksjoner tas i løpet av seks måneder. Det er vanlig at man tar en blodprøve 1-3 måneder etterpå for å kontrollere at man har fått god nok effekt av vaksinen.

Enkelte grupper, som stoffmisbrukere og personer som er i nærkontakt med smittebærere eller særs utsatt for smitte, anbefales og tilbys gratis vaksinasjon.

Fra 2007 har barn av foreldre fra land utenfor lavendemiske områder fått hepatitt B-vaksine som en del av barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Hepatitt B-vaksine ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet for alle barn født fra og med 1. november 2016. Første dose gis ved 3 måneders alder, derfor vil oppstart med den nye vaksinen bli i begynnelsen av februar 2017.

Det fins også en dobbelvaksine mot både hepatitt A og B, Twinrix Adult for voksne og ungdom over 16 år og Twinrix Paediatric for barn og ungdom mellom 1 og 15 år.

Hva kan du gjøre selv?

 • Bruk kondom hvis du har seksuell kontakt med personer som kan være smittet.
 • Personer med kronisk hepatitt B skal ikke være blodgivere.
 • Fjerne alt blodsøl, og være nøye med å fjerne brukte bind og tamponger ved menstruasjon.

Behandlingsoversikt

Det kreves vanligvis ingen behandling ved lettere tilfeller av hepatitt B, men ved alvorlig forløp legges gjerne pasienter inn for behandling på sykehus. Det er imidlertid viktig å ta det med ro, spise regelmessig og få nok hvile. Siden leveren er betent må man unngå alkohol.

Dersom man mistenker smitte med hepatitt B-virus kan man behandles med antistoff mot viruset. Behandlingen må gis raskt, helst innen 48 timer etter smittetidspunkt, for å ha ønsket effekt.

Kronisk hepatitt er en alvorlig sykdom som må følges opp nøye av spesialist. Kroniske bærere av hepatitt B med alvorlig kronisk hepatitt kan forsøksvis behandles med spesifikke legemidler mot virusinfeksjoner, som interferon-alfa eller såkalte nukleosidanaloger.

Riktig bruk av legemidlene

Hepatitt B-vaksine skal alltid oppbevares i kjøleskap ved temperatur mellom 2-8 °C. Pass på at pakningen ikke kommer borti veggen i kjøleskapet og fryser. Vaksiner skal alltid injiseres av helsepersonell.

Rettigheter

Hepatitt B er i smittevernloven definert som en allmennfarlig smittsom sykdom. Folketrygden yter full godtgjørelse av utgifter til legehjelp ved undersøkelse, behandling og kontroll for allmennfarlige smittsomme sykdommer, det vil si at pasienten skal ikke betale egenandel. Dette gjelder også ved undersøkelse som ledd i smitteoppsporing, men ikke ved rutinemessige undersøkelser. Hepatitt B-vaksine gis også gratis til personer som utsettes for smitte under utdanning i Norge.

Les mer

Kilder: Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Felleskatalogen, Folkehelseinstituttet, Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), Norsk Helseinformatikk (NHI).

Oppdatert: Januar 2017

De generelle anbefalinger som er oppgitt her kan avvike fra legens ordinasjon. Bruk alltid legemidlet som legen har bestemt angitt på apotekets etikett. Spesielle forhold kan være knyttet til bruk av legemidlet hos barn og mennesker med nedsatt nyre- og leverfunksjon. Mange legemidler skal ikke brukes under graviditet og ved amming. Dette vurderes av legen i det enkelte tilfellet.