Hepatitt C

Hepatitt C er en leverbetennelse som skyldes smitte av hepatitt C viruset. Smitte skjer hovedsakelig gjennom blod ved bruk av urene kanyler hos injiserende misbrukere. Hepatitt C gir vanligvis få symptom, og blir kronisk hos rundt 70- 80 % av de smittede.

Hepatitt C

Årsak til hepatitt C

Hepatitt C skyldes infeksjon med hepatitt C viruset. Viruset smitter via blod og de fleste som er smittet i Norge er smittet ved bruk av urene sprøyter og ved blodoverføringer (før 1994) . Det viser seg at cirka 50% av stoffmisbrukere vil være smittet innen 2-3 år etter injeksjonsdebut. Ved stikk av gjenstand med infisert blod er det 3-5 % risiko for overføring av smitte.  Seksuell smitte forekommer sjeldnere, men smitte kan forekomme mellom mor og barn under svangerskapet.

Forekomst av hepatitt C

I 2014 ble det meldt om 1213 nye tilfeller av hepatitt C i Norge. Man antar at det er 20-30.000 personer i Norge som har vært smittet med hepatitt C-viruset.

Symptomer på hepatitt C

Fra smittetidspunkt til man får symptomer kan det ta 4-12 uker, men opptil 80 % av de som smittes opplever ingen symptomer.

 • De som er nysmittet kan oppleve symptomer som slapphet, kvalme, magesmerter, diaré og feber. Unntaksvis kan man se influensalignende plager, utslett og leddsmerter.
 • Noen, 10-20%, får gulsott (ikterus) som kan ses ved at det hvite i øyet og huden blir gul, avføring blir lysere og urinen mørk.

Når bør du kontakte lege?

Dersom du får symptomer på hepatitt C eller av annen grunn mistenker at du er smittet.

Sykdomsforløp ved hepatitt C smitte

Hvordan en hepatitt C-infeksjon uten medikamentell behandling utvikler seg er bare delvis kjent. Man regner med at cirka 25 % blir kvitt viruset av seg selv, mens resten vil langsomt utvikle en kronisk leverbetennelse uten å ha noe særlig plager. Etter mange år kan viruset gi alvorlig leverskade, men det er usikkert hvor mange som rammes og etter hvor lang tid. Kroniske bærere av hepatitt C skal derfor ha regelmessig oppfølging.

Forebyggende råd mot hepatitt C

 • Unngå deling av sprøyter og annet brukerutstyr.
 • Bruk av kondom ved seksuell kontakt beskytter mot overføring av hepatitt C. Les om kondombruk i artikkelen Prevensjon.
 • Bærere av hepatitt C må unngå at andre kommer i kontakt med eget blodsøl. Bruk engangshansker og tørk opp mest mulig av blodsøl med tørkepapir. Rengjør deretter med kloroppløsning. Kloramin 5% fås i 1 liter flasker i Apotek1.
 • Blodgivere testes alltid for hepatitt C, og bærere får ikke gi blod.
 • Det finnes ingen forebyggende vaksine.

Hva kan du gjøre selv?

 • Spis variert og sunn kost og mosjoner regelmessig.
 • Det bør tas jevnlige blodprøver.
 • Bruk kondom ved seksuell kontakt.
 • Unngå alkohol.

Behandlingsoversikt

Akutt hepatitt C behandles vanligvis ikke. Ved kronisk infeksjon forsøker man gjerne behandling med legemidler for å stoppe ødeleggelsen av leveren. Behandlingen er individuell for hver enkelt pasient og  gjennomføres av spesialist. De nye legemidlene som kom i 2014/15 er svært effektive, men også svært kostbare. Inntil videre er det bare de som ikke tåler den gamle behandlingen eller de hvor det haster med behandling som får tilbud om de nye legemidlene. Legen må søke om å få de dekket på blå resept til hver enkelt pasient (individuell stønad). 

Med de legemidlene vi har i dag regner man med at 80-90 % kan helbredes. Med de nye legemidlene er håpet at dette tallet skal nærme seg 100 %. Det utføres per i dag årlig 4-6 levertransplantasjoner i Norge som følge av leverskade på grunn av hepatitt C.

Rettigheter

Hepatitt C er i smittevernloven definert som en allmennfarlig smittsom sykdom. Folketrygden yter full godtgjørelse av utgifter til legehjelp ved undersøkelse, noe behandling (nye legemidler kun etter søknad om individuell stønad, se forrige avsnitt) og kontroll for allmennfarlige smittsomme sykdommer, det vil si pasienten skal ikke betale egenandel. Dette gjelder også ved undersøkelse som ledd i smitteoppsporing, men ikke ved rutinemessige undersøkelser.

Les mer

Kilder og revisjonshistorikk

Kilder: Folkehelseinstituttet, Norsk Helseinformatikk , Norsk Elektronisk legehåndbok.
Sist oppdatert: Juni 2015

De generelle anbefalinger som er oppgitt her kan avvike fra legens ordinasjon. Bruk alltid legemiddelet som legen har bestemt angitt på apotekets etikett. Spesielle forhold kan være knyttet til bruk av legemiddelet hos barn og mennesker med nedsatt nyre- og leverfunksjon. Mange legemidler skal ikke brukes under graviditet og ved amming. Dette vurderes av legen i det enkelte tilfellet.