Høyt kolesterol

Høye nivåer av kolesterol i blodet (hyperkolesterolemi) øker risikoen for hjerte- og karsykdommer. Livsstilsendringer med røykekutt, sunt kosthold og mosjon er hjørnesteinene ved behandling av høyt kolesterol.

Grønnsaker

Årsaker til høyt kolesterol

Kolesterol produseres i kroppen og er nødvendig for kroppens celler, men har vi for mye av dette fettstoffet i blodet kan det avleires i blodårene og føre til hjerte- og karsykdommer. Kolesterol fraktes rundt i kroppen i blodet bundet til spesielle partikler, såkalte lipoproteiner. Eksempler på lipoproteiner er LDL (low-density lipoprotein) som frakter det "dårlige" kolesterolet og HDL (high-density lipoprotein) som frakter det "gode" kolesterolet. Høye nivåer av LDL-kolesterol i blodet øker risikoen for hjerte- og karsykdommer, mens høye nivåer av HDL-kolesterol reduserer denne risikoen. Forholdet mellom mengde LDL og HDL er også viktig. Et annet fettstoff som finnes i blodet er triglyserider. Høye nivåer av triglyserider øker også risikoen for hjerte- og karsykdommer.

Det kan være flere årsaker til at man har høyt kolesterol. Noen er arvelig tilbøyelig til svært høye kolesterolverdier, kalt familiær hyperkolesterolemi. Disse har en spesiell brist i et protein som fjerner kolesterol fra blodet. Uten behandling er det stor risiko for hjerte- og karsykdommer og død i ung alder. Årsaken til de fleste tilfeller av høyt kolesterol har imidlertid sammenheng med livsstilen. Høyt inntak av (mettet) fett, lite mosjon, røyking og overvekt øker kolesterolet, selv om arvelig faktorer også kan spille en rolle.

En rekke sykdommer kan også bidra til utvikling av høyt kolesterol. Det gjelder diabetes, lavt stoffskifte (hypotyreose) og nyre- og leversykdom. I tillegg kan flere typer legemidler bidra til en ugunstig mengde kolesterol i blodet. Eksempler på slike legemidler er visse vanndrivende medisiner, betablokkere (hjertemedisin), kortison og østrogen.

Forekomst av høyt kolesterol

Rundt 250.000 nordmenn har høyt kolesterol (ca. 5 % av befolkningen). Man antar at om lag 10.000 nordmenn har familiær hyperkolesterolemi med svært høye blodnivåer av kolesterol, mens cirka 50.000 har høye verdier av både kolesterol og triglyserider (familiær kombinert hyperlipidemi).

Symptomer ved høyt kolesterol

Høyt kolesterol i seg selv gir vanligvis ingen symptomer. Ved svært høye kolesterolverdier i blodet kan man se hevelser rundt senene på håndrygg eller hæl (xantomer), gule avleiringer i huden rundt øynene og en hvit ring langs kanten av iris i øyet.

Når bør du kontakte lege?

 • Dersom medlemmer av familien har opplevd hjerte- og karsykdom i ung alder
 • Hvis du mistenker høyt kolesterol
 • Dersom du bruker legemidler mot høyt kolesterol og opplever bivirkninger

Sykdomsforløp ved høyt kolesterol

Fettstoffverdiene i blodet varierer avhengig av alder og kjønn. Høyt kolesterol øker risikoen for hjerte- og karsykdommer som hjerteinfarkt, særlig hvis også andre risikofaktorer er tilstede. Risikoen er høyere for menn enn for kvinner. Jo høyere kolesterolnivået i blodet er, jo høyere er risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdommer.

Forebyggende råd mot høyt kolesterol

Hva kan du gjøre selv ved høyt kolesterol?

 • Røykeslutt
 • Sunt kosthold
 • Spis mindre fett, spesielt mindre mettet fett
 • Erstatt noe mettet fett med umettet fett
 • Spis mer fiberrike matvarer, grønnsaker og frukt daglig
 • Spis mindre kolesterolrike matvarer
 • Vektreduksjon ved overvekt
 • Tren regelmessig, minst 30 minutter i minst fem dager i løpet av uken
 • Unngå høyt alkoholforbruk
 • Inntak av salt bør begrenses, ikke mer enn 6 gram per dag
 • Nøtter kan bidra til å redusere kolesterolet. 50-100 gram per dag er en passende mengde
 • Betavivo havrehjerter og fiberpulver er betalukanprodukter som binder gallesalter, og er vist å kunne ha kolesterolsenkende effekt. Betavivo kommer også som tyggetabletter som inneholder plantesteroler, som også har kolesterolsenkende effekt.

Behandling av høyt kolesterol

Høyt kolesterol er en risikofaktor for å utvikle hjerte- og karsykdommer. Hvorvidt man skal behandle høyt kolesterol med legemidler avhenger av den totale risikoen for hjerte- og karsykdommer. Dette omfatter også andre risikofaktorer som høyt blodtrykk, familiær tilbøyelighet til hjerte- og karsykdommer, diabetes, kronisk nyresykdom, røyking, høye nivåer av triglyserider, overvekt (spesielt bukfedme) og andre hjertesykdommer. Dersom det ikke er påvist hjertesykdom starter man gjerne behandling av høyt kolesterol med livsstilsendringer. Unntaket er personer med påvist hjerte- og karsykdom der man gjerne starter med legemidler samtidig med omlegging av livsstil.

Legemidler som benyttes ved høyt kolesterol og høye triglyseridnivåer

Statiner (HMG-CoA reduktasehemmere)

Atorvastatin/Lipitor (inneholder atorvastatin), Crestor/Rosuvastatin (inneholder rosuvastatin), Lescol/Lescol Depot (inneholder fluvastatin), Lovastatin (inneholder lovastatin), Pravachol/Pravastatin (inneholder pravastatin), Simvastatin/Zocor (inneholder simvastatin): Hemmer et enzym som er nødvendig for dannelsen av kolesterol i kroppen. Tas til fast tid hver dag, se pakningsvedlegg for når tid på dagen det er best å ta tabletten. Førstevalg ved behandling av høyt kolesterol med legemidler.

Resiner

Lestid (inneholder kolestipolhydroklorid), Questran/Questran Loc (inneholder kolestyramin), Cholestagel (inneholder colesevelam): Bindes til og hemmer opptak av gallesyrer i tarmen. Tilleggsbehandling dersom man ikke oppnår ønsket effekt med statiner, og til barn og unge med familiær hyperkolesterolemi. Pulver som alltid må blandes ut i vann, saft, juice eller melk. Kan også blandes i mat. Legemidlene har ubehagelig smak.

Kolesterolabsorbsjonshemmer

Ezetrol (inneholder ezetimib): Hindrer opptaket av kolesterol fra tarmen. Kan tas med eller uten mat når som helst på døgnet.

Omega-3-fettsyrer

Omacor (inneholder EPA (eicosapentaensyre) og DHA (docosaheksaensyre)): Senker triglyseridnivået. Tas i forbindelse med måltid.

Kombinasjonslegemiddel

Kombinasjon av ezetrol og et statin: Atozet (inneholder atorvastatin og ezetimib): Kan tas med eller uten mat når som helst på døgnet. Inegy (inneholder simvastatin og ezetimib): Tas om kvelden med eller uten mat.

PCSK9-hemmere

Praluent (inneholder alirokumab), Repatha (inneholder evolokumab): Reduserer LDL-kolesterol. Injiseres i underhuden på mage, lår eller overarm, og det er viktig å variere hvor man stikker seg. Settes som regel én gang annenhver uke.

Reseptpliktige legemidler skal kun brukes av de som har fått det forskrevet. Den generelle informasjonen oppgitt her kan avvike fra legens anvisning. Bruk alltid legemiddelet som legen har bestemt. Spesielle forhold kan være knyttet til bruk av legemiddel hos barn, eldre, gravide, ammende og de med visse sykdommer. For opplysninger om bivirkninger, forsiktighetsregler, samtidig bruk av andre legemidler og andre spesielle forhold, les pakningsvedlegget i Felleskatalogen.

Les mer

Kilder: Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Helsenorge, Folkehelseinstituttet, Norsk Elektronisk Legehåndbok, Norsk Helseinformatikk, Felleskatalogen, produsentinformasjon, Micromedex

Oppdatert: Januar 2016