Høyt kolesterol

Høye nivåer av kolesterol i blodet (hyperkolesterolemi) øker risikoen for hjerte- og karsykdommer. Livsstilsendringer med røykekutt, rett kosthold og mosjon er hjørnesteinen i behandling av høyt kolesterol.

Bilde av en mann som spiser mat

Årsaker til høyt kolesterol

Kolesterol produseres i kroppen og er nødvendig for kroppens celler, men har vi for mye av dette fettstoffet kan det avleires i blodårene og føre til hjerte- og karsykdommer. Kolesterol fraktes rundt i kroppen i blodet bundet til spesielle partikler, såkalte lipoproteiner. Eksempler på lipoproteiner er LDL (low-density lipoprotein) som frakter det "dårlige" kolesterolet og HDL (high-density lipoprotein) som frakter det "gode" kolesterolet. Høye nivåer av LDL i blodet øker risikoen for hjerte- og karsykdommer, mens høye nivåer av HDL reduserer denne risikoen. Forholdet mellom mengde LDL og HDL er også viktig. Et annet fettstoff som finnes i blodet er triglyserider. For høye nivåer av triglyserider øker også risikoen for hjerte- og karsykdommer.

Det kan være flere årsaker til at man har høyt kolesterol. Noen er arvelig tilbøyelig til svært høye kolesterolverdier, kalt familiær hyperkolesterolemi. Disse har en spesiell brist i et protein som fjerner kolesterol fra blodet. Uten behandling er det stor risiko for hjerte- og karsykdommer og død i ung alder. Årsaken til de fleste tilfeller av høyt kolesterol har imidlertid sammenheng med livsstilen. Høyt inntak av (mettet) fett, lite mosjon, røyking og overvekt øker kolesterolet, selv om arvelig faktorer også kan være medvirkende til denne formen for høyt kolesterol.

En rekke sykdommer kan også bidra til utvikling av høyt kolesterol. Det gjelder diabeteslavt stoffskifte og nyre- og leversykdom. I tillegg kan flere typer legemidler bidra til en ugunstig mengde kolesterol i blodet. Eksempler på slike legemidler er visse vanndrivende medisiner, betablokkere (hjertemedisin), kortison og østrogen.

Forekomst av høyt kolesterol

Rundt 250.000 nordmenn har høyt kolesterol. Man antar at om lag 15.000 nordmenn har familiær hyperkolesterolemi med svært høye blodnivåer av kolesterol, mens cirka 50.000 har høye verdier av både kolesterol og triglyserider (kombinert hyperlipidemi).

Symptomer ved høyt kolesterol

Høyt kolesterol i seg selv gir vanligvis ingen symptomer.

Ved svært høye kolesterolverdier kan man se hevelser rundt senene på håndrygg eller hæl (xantomer), gule avleiringer i huden rundt øynene og en hvit ring langs kanten av iris i øyet.

Når bør du kontakte lege?

 • Dersom medlemmer av familien har opplevd hjerte- og karsykdom i ung alder
 • Hvis du mistenker høyt kolesterol
 • Dersom du bruker legemidler mot høyt kolesterol og opplever bivirkninger

Sykdomsforløp ved høyt kolesterol

Fettstoffverdiene i blodet varierer avhengig av alder og kjønn. Høyt kolesterol øker risikoen for hjerte- og karsykdommer som hjerteinfarkt, særlig hvis også andre risikofaktorer er tilstede. Risikoen er høyere for menn enn for kvinner. Jo høyere kolesterolnivået er, jo høyere er risikoen for å få hjerte- og karsykdommer.

Forebyggende råd mot høyt kolesterol

Hva kan du gjøre selv ved høyt kolesterol?

 • Røykeslutt,
 • Endre kostholdet. 
  • Spis mindre fett, spesielt mindre mettet fett 
  • Erstatt noe mettet fett med umettet fett 
  • Spis mer fiberrike matvarer, grønnsaker og frukt daglig 
  • Spis mindre kolesterolrike matvarer. Vektreduksjon ved overvekt
  • Regelmessig mosjon minst 2-3 ganger per uke, helst daglig
  • Unngå høyt alkoholforbruk
  • Betavivo er havreprodukter som inneholder 3 gram løslig betalukan. Betaglukanene danner en gel i magen som binder gallesafter og slik senkes kolesterolet (total- og LDL-k.olesterol)

 

Behandling av høyt kolesterol

Høyt kolesterol er en risikofaktor for å utvikle hjerte- og karsykdommer. Hvorvidt man skal behandle høyt kolesterol med legemidler avhenger av den totale risikoen for hjerte- og karsykdommer. Dette omfatter også andre risikofaktorer som høyt blodtrykk, familiær tilbøyelighet til hjerte- og karsykdommer, diabetes, kronisk nyresykdom, røyking, høye nivåer av triglyserider, overvekt (spesielt bukfedme) og andre hjertesykdommer. Dersom det ikke er påvist hjertesykdom starter man gjerne behandling av høyt kolesterol med livsstilsendringer. Unntaket er personer med påvist hjerte- og karsykdom der man gjerne starter med legemidler samtidig med omlegging av livsstil. Anbefalt nivå er under 5,0 millimol per liter (mmol/l) (Selmer og Tverdal 2003)

Legemidler som benyttes ved høyt kolesterol og høye triglyseridnivåer

 • Statiner/ HMG-CoA reduktasehemmere
  Atorvastatin/Lipitor (inneholder atorvastatin), Crestor (inneholder rosuvastatin), Lescol/Lescol Depot  (inneholder fluvastatin), Lovastatin (inneholder lovastatin), Pravachol/Pravastatin (inneholder pravastatin),  Simvastatin/Zocor (inneholder simvastatin): Hemmer enzym som er nødvendig for dannelsen av kolesterol i kroppen. Tas fortrinnsvis om kvelden. (Fordi produksjonen av kolesterol er størst om natten). Førstevalg ved behandling av høyt kolesterol med legemidler.
 • Resiner
  Lestid (inneholder kolestipolhydroklorid), Questran Loc (inneholder kolestyramin), Cholestagel (inneholder colesevelam): Bindes til og hemmer opptak av gallesyrer i tarmen. Tilleggsbehandling dersom man ikke oppnår ønsket effekt med statiner, og til barn og unge med familiær hyperkolesterolemi. Pulver som alltid må blandes ut i vann, saft, juice eller melk. Kan også blandes i mat. Legemidlene har ubehagelig smak.
 • Kolesterol-absorbsjonshemmer
  Ezetrol (inneholder ezetimib): Hindrer opptaket av kolesterol fra tarmen. Kan tas med eller uten mat når som helst på døgnet.
 • Omega-3-fettsyrer
  Omacor (inneholder EPA (eicosapentaen) og DHA (docosahexaen)): Senker triglyseridnivåene. Tas i forbindelse med måltid.
 • Kombinasjonslegemiddel
  Inegy (inneholder simvastatin og ezetimib): Kombinasjon av et stoff som hemmer opptak av kolesterol i tarmen og et statin. Tas om kvelden med eller uten mat.
 • Nikotinsyre
  Tredaptive (inneholder nikotinsyre og laropiprant): Regulerer mengden av fettstoffer i blodet.Tredaptive inneholder i tillegg til nikotinsyre et stoff som reduserer symptomene på flushing (sterk rødme og varmefølelse i huden), som er en vanlig bivikning av nikotinsyre. Statens legemiddelverk har i januar 2013 bestemt at legemiddelet ikke lenger skal forskrives.

Reseptpliktige legemidler skal kun brukes av de som har fått det forskrevet. Den generelle informasjonen oppgitt her kan avvike fra legens anvisning. Bruk alltid legemiddelet som legen har bestemt. Spesielle forhold kan være knyttet til bruk av legemiddel hos barn, eldre, gravide, ammende og de med visse sykdommer. For opplysninger om bivirkninger, forsiktighetsregler, samtidig bruk av andre legemidler og andre spesielle forhold, les pakningsvedlegget i Felleskatalogen 

Les mer

Kilder og revisjonshistorikk

Kilder: Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Helsenorge, Folkehelseinstituttet, Norsk Elektronisk Legehåndbok, Norsk Helseinformatikk, Felleskatalogen, Produsentinformasjon, AstraZeneca
Sist oppdatert:  Februar 2012