Endometriose

Endometriose er en tilstand der vev som ligner livmorslimhinnen (endometriet) vokser utenfor livmoren, som regel på eggleder, eggstokkene, bukhinnen, tarmer, urinblæren eller andre steder i bukhulen. Dette vevet blir på samme måte som vevet i livmoren påvirket av hormonendringer, og vil vokse i takt med menstruasjonssyklus.

Bilde av ung dame

Endometriose er en ufarlig tilstand, men kan gi underlivssmerter og medføre ufrivillig barnløshet.

Årsak til endometriose

Årsaken til endometriose er ukjent og tilstanden er til en viss grad arvelig. Det finnes to hovedteorier der den ene går ut på at bukhinnen noen steder omdannes til livmorslimhinne. Den andre teorien mener at celler fra livmorslimhinnen løsner ved menstruasjon og at noe av blodet føres i feil retning gjennom egglederne og ut i bukhulen. De fleste kvinner har blødning fra livmor til bukhulen, men det er kun hos enkelte at immunapparatet i kroppen godtar at slimhinnen vokser på "feil plass".

Forekomst av endometriose

Man regner med at 5-10 % av alle kvinner utvikler endometriose. Mange har ingen symptomer, og sykdommen oppdages tilfeldig. 3-5 % av alle kvinner utvikler endometriose som krever behandling.'

Symptomer på endometriose

 • Menstruasjonssmerter, ofte sterke
 • Smerter før menstruasjonen og ved eggløsningen
 • Smerter ved samleie
 • Ufrivillig barnløshet (30-40% av kvinner med endometriose har problemer med å bli gravide)
 • Smerter ved avføring eller vannlating, som eventuelt varierer gjennom menstruasjonssyklus
 • Forstoppelse og/eller diare.
 • Tretthet, utmattelse, lavt energinivå
 • Kvalme
 • Kraftig og/eller uregelmessige blødninger
 • Smerter i korsryggen
 • Lav feber

Det er uklart hvorfor noen kvinner har smerter og andre ikke. Det er ingen klar sammenheng mellom mengde av endometriose og grad av smerter. Noen kan ha store cyster uten å ha symptomer.

Når bør du kontakte lege?

 • Ved sterke smerter før og under menstruasjonen og ved akutte smerter
 • Hvis du har smerter ved samleie eller ved toalettbesøk
 • Ved trykk eller tyngdefølelse i underlivet
 • Hvis du har problemer med å bli gravid

Sykdomsforløp ved endometriose

Utviklingen av endometriose er avhengig av det kvinnelige kjønnshormonet østrogen og oppstår tidligst i puberteten, når østrogennivået i kroppen stiger. De fleste som får plager av tilstanden er mellom 20 og 40 år. Plagene vil ofte forverre seg med alderen inntil overgangsalderen da nivået av østrogen i kroppen synker, og plagene blir da vanligvis borte. Graviditet og amming minsker symptomene av endometriose.

Hva kan du gjøre selv?

Fysisk aktivitet kan hjelpe på smertene.

Behandling av endometriose

Mange med endometriose vil ikke ha plager i forbindelse med tilstanden, og trenger ikke behandling med mindre de opplever ufrivillig barnløshet. Ved smerter kan man benytte smertestillende midler av typen NSAIDs (for eksempel Ibuprofen eller Naproxen). NSAIDs demper smertene, men fjerner ikke årsaken til plagene. Dersom man ikke får tilstrekkelig hjelp av smertestillende kan hormonbehandling være aktuelt.

Hensikten med hormonbehandling er å minske kroppens egen produksjon av østrogen og progesteron og hindre eggløsning og menstruasjon. Dermed skrumper livmorslimhinnen - både den i livmoren og endometriosen , og plagene lindres hos de fleste. Når hormonbehandlingen stopper vil plagene gjerne komme tilbake, og det kan være nødvendig å gjenta behandlingen. Det er flere typer hormonbehandling som brukes:

 • P-piller (kombinasjonspille – inneholder østrogen og gestagen)
  Brukes gjerne uten pause slik at man ikke får menstruasjon. Ofte førstevalg ved endometriose.
 • Gestagener
  Likner på det kvinnelige kjønnshormonet progesteron. Når det tas kontinuerlig vil menstruasjonen stoppe.
 • Antihormonelle legemidler (GnRH-agonister)
  Stopper eggstokkenes produksjon av østrogen. Hemmer eggløsning og menstruasjon. Finnes som nesespray, injeksjon eller implantat

I en del tilfeller blir endometriosen fjernet kirurgisk. Om dette kan gjennomføres avhenger av mange faktorer, for eksempel hvor endometriosen sitter, hvor utbredt den er og om man ønsker å kunne få barn etterpå. Bruk av hormonbehandling virker som prevensjon, så dersom kvinnen sliter med infertilitet kan kirurgisk behandling i noen tilfeller øke fruktbarheten. Andre ganger er operasjonen så omfattende at både livmor og begge eggstokker fjernes. Denne type operasjon gjøres vanligvis på kvinner om nærmer seg overgangsalderen eller som ikke lenger ønsker seg barn.

Les mer

Kilder og revisjonshistorikk

Kilder: Norsk Elektronisk Legehåndbok, Norsk Helseinformatikk, Endometrioseforeningen, Pfizer,  helsenorge, Norsk legemiddelhåndbok, Felleskatalogen,  . 
Sist oppdatert: Juni 2015