Forstørret prostata

Prostata (blærehalskjertelen) er en valnøttstor kjertel som ligger under blæren og omkranser urinrøret hos menn. Med alderen kan kjertelen begynne å vokse. Dette er helt normalt og skjer hos de fleste menn.

Bilde av en tankefull mann

Tilstanden kalles Godartet forstørret prostata (Benign Prostatahyperplasi - BPH). En slik vekst av prostata er i seg selv helt ufarlig, men vil som regel gi vannlatings-plager fordi kjertelen avklemmer urinrøret .

Årsaker til forstørret prostata

Med alderen skjer det en vekst av prostata. Det er usikkert hvorfor dette skjer.

Forekomst av forstørret prostata

Forekomsten øker med alderen. 25 % av alle menn mellom 50 og 60 år, og mer enn 50 % av alle menn over 60 år har symptomer på forstørret prostata.

Symptomer på forstørret prostata

Forstørret prostata kan gi en rekke forskjellige problemer ved vannlatingen, og symptomene varierer fra person til person. Eksempler på slike symptomer er:

 • Må tisse ofte, også om natten, gjerne sterk vannlatingstrang
 • Vansker med å starte vannlatingen
 • Slapp urinstråle
 • Avbrutt vannlating, må bruke flere forsøk for å tømme blæren
 • Man får ikke tømt blæren skikkelig
 • Svie eller smerter ved vannlatingen
 • Etterdrypp

Når bør du kontakte lege?

 • Søk alltid lege ved vannlatingsproblemer som nevnt over. Det er viktig med en grundig undersøkelse for å utelukke alvorlig sykdom. En betennelse i prostata eller prostatakreft kan gi liknende symptomer.
 • Får man full stopp i blæretømmingen, bør man søke lege med en gang, da dette kan bli svært smertefullt og alvorlig.

Sykdomsforløp ved forstørret prostata

BPH utvikler seg vanligvis langsomt, men symptomene er ofte plagsomme og kan redusere livskvaliteten i betydelig grad. Vannlatingsproblemer om natta kan ødelegge nattesøvnen og være et betydelig problem. Dette er en hyppig årsak til at pasienten ønsker behandling. Det kan også forekomme komplikasjoner som blærestein, blæreutposninger, urinveisinfeksjoner og nedsatt nyrefunksjon.

Ubehandlet BPH har et svingende forløp der 50% får gradvis forverring av symptomene. Hos 30% holder symptomene seg uforandret, mens 20% opplever en bedring.

Hva kan du gjøre selv ved forstørret prostata?

Dvergpalme er et plantebasert legemiddel som kan avhjelpe hyppig vannlatingsbehov om natten, men dokumentasjon for bruk av dvergpalme er svak. Dersom du ønsker å bruke slike naturmidler er det viktig at du har vært hos lege og fått utelukket alvorlig sykdom. Slike midler bør ikke brukes samtidig med legemidler mot prostataproblemer hvis dette ikke er avtalt med legen.

Har du problemer med etterdrypp eller ufrivillig vannlating, finnes det små, diskrete dråpesamlere/bleier.

Ved plagsom nattlig urinering kan drikkemengden reduseres om kvelden. Eventuelle vanndrivende tas om morgenen/formiddagen.

Behandling av forstørret prostata

Hensikt med behandlingen er å fjerne plager som reduserer livskvaliteten og å forhindre komplikasjoner.

Kirurgi

Operasjon er aktuelt ved svært plagsomme symptomer som ikke lar seg behandle godt nok med legemidler. Det finnes flere forskjellige metoder.

Behandling med legemidler

Legen vurderer i hvert enkelt tilfelle om legemidler skal gis eller ikke, og om de dekkes på blå resept. Til å hjelpe seg har legen en IPSS-skårverdi (International Prostate Symptom Score).

Det finnes to hovedtyper legemidler som brukes ved forstørret prostata, der alfablokkere er førstevalget. I tillegg finnes testosteron -5-alfa-reduktasehemmere. Disse kan også kombineres for å oppnå bedre effekt. Fosfodiesterase-5-hemmere er et annet alternativ.

Aktuelle legemidler ved forstørret prostata

 • Alfablokkere
  Carduran (inneholder doxazosin), Omnic/Tamsulosin (inneholder tamsulosin), Sinalfa (inneholder terazosin): Virker avslappende på glatt muskulatur i prostata og blærehals, og bedrer avløpsforholdene. Virker vanligvis etter noen uker, men hjelper ikke alle
 • Testosteron-5-alfa-reduktasehemmere
  Avodart (inneholder dutasterid), Finasterid/Proscar (inneholder finasterid): Hemmer omdannelse av testosteron til dihydrotestosteron. Reduserer størrelsen av prostata. Det kan ta inntil 6 måneder fra behandlingsstart til man merker effekt.
 • Kombinasjonsprodukt
  Duodart (inneholder tamsulosin og dutasterid): Kombinasjon av en alfablokker og en testosteron 5-alfa-reduktasehemmer.
 • Fosfodiesterase-5-hemmere
  Cialis (inneholder tadalafil): Fosfodiesterase-5 finnes også i prostata, og hemming fører til at glatt muskulatur i prostata slapper av. Kan brukes alene eller i kombinasjon med alfablokkere.

Reseptpliktige legemidler skal kun brukes av de som har fått det forskrevet. Den generelle informasjonen oppgitt her kan avvike fra legens anvisning. Bruk alltid legemiddelet som legen har bestemt. Spesielle forhold kan være knyttet til bruk av legemiddel hos barn, eldre, gravide, ammende og de med visse sykdommer. Dette vurderes av legen i det enkelte tilfellet. For opplysninger om bivirkninger, forsiktighetsregler, samtidig bruk av andre legemidler og andre spesielle forhold, les pakningsvedlegget i Felleskatalogens pasientutgave.

Les mer om forstørret prostata

Kilder og revisjonshistorikk

Kilder: Norsk Helseinformatikk, Helsenorge.no, Norsk Elektronisk Legehåndbok, Norsk legemiddelhåndbok,  Felleskatalogen.
Sist oppdatert: Mai 2015