Urinveisinfeksjon

Løper du stadig på do og tisser, svir det ved vannlating eller kanskje du har en ekkel murring i korsryggen? Dette kan være tegn på urinveisinfeksjon (UVI) også kalt blærekatarr. Les mer om urinveisinfeksjon, og når du bør kontakte lege.

Urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjon skyldes nesten alltid bakterier som infiserer urinveiene. Urinveisinfeksjoner i øvre del av urinveiene (nyrebekkenet og nyrevev) er mer alvorlig enn infeksjoner som setter seg i nedre del av urinveiene (blære og urinrør).

Årsaker til urinveisinfeksjon

En urinveisinfeksjon skyldes at bakterier vandrer via urinrøret opp i urinblæren og eventuelt til nyrebekken og fester seg til slimhinnene der. Slimhinnen blir da rød og irritert. I tre av fire tilfeller er urinveisinfeksjonen forårsaket av bakterier av typen E. Coli.

Forhold som man tror øker sjansen for å få en urinveisinfeksjon er blant annet:

 • Samleie, spesielt hyppige samleier i perioder etter at man har hatt en urinveisinfeksjon.
 • Sjelden vannlating. Man mistenker at dette gjør at bakterier får mer tid til å feste seg i slimhinnene i urinveiene.
 • Kvinner med tynne og tørre slimhinner i vagina, spesielt kvinner som er 65 år eller eldre (pga. østrogenmangel), er utsatt for å få urinveisinfeksjon.
 • Man har også sett at noen kvinner kan få utløst urinveisinfeksjon ved å fryse på beina eller bli kald på rumpa, uten at man har kunnet knytte dette til en bestemt årsak.

Forekomst av urinveisinfeksjon

Urinveisinfeksjoner forekommer hyppig, og er den vanligste bakterieinfeksjonen hos kvinner. Kvinner er generelt mer utsatt enn menn, i aldersgruppen 20-60 oppstår kun 1 av 100 ukompliserte urinveisinfeksjoner hos menn. Årsaken til dette er at kvinnens urinrør er kortere enn mannens, og at det er kortere avstand mellom endetarmsåpningen og urinrørsåpningen hos kvinner. Bakterier fra tarmen vil derfor lettere infisere urinveiene hos kvinner. Hos menn oppstår urinveisinfeksjoner ofte som følge av underliggende anatomiske forhold i urinveiene.

Noen ganger kan det være forhold som gjør det vanskeligere å behandle infeksjonen, for eksempel hvis man har nyrestein eller har medfødte misdannelser i urinveiene. Infeksjon av denne typen kalles komplisert urinveisinfeksjon, og forekommer hos ca. 1 % av befolkningen.

Symptomer på urinveisinfeksjon

Hyppig og sterk trang til vannlating, gjerne med smerter/svie er de vanligste symptomene. Noen kan også oppleve å få smerter i nedre del av magen, i ryggen eller blod i urinen. Barn og eldre kan ha urinveisinfeksjon uten symptomer, mens andre igjen kan få feber og allmennsymptomer.

Når bør du kontakte lege?

 • Hvis du eller barna dine, får symptomer som du tror kommer av en urinveisinfeksjon.
 • Hvis du er gravid og mistenker at du har urinveisinfeksjon.
 • Dersom du i tillegg til symptomer har feber og nedsatt allmenntilstand. Smerter i ryggen kan bety at du har nyrebekkenbetennelse som må behandles straks.
 • Dersom du har brukt antibiotika i noen dager, og symptomene ikke har bedret seg eller forverret seg. Du skal ikke avslutte behandlingen uten i samråd med lege.

Undersøkelser av urinveisinfeksjon

For å undersøke hvorvidt man har urinveisinfeksjon finnes det en test på apoteket til hjemmebruk, eller man kan levere en urinprøve på legekontoret. Det er anbefalt å ta urinprøven om morgenen, da er urinen mest konsentrert. Den første urinen som kommer når du tisser kan være forurenset med bakterier fra urinrøret. Det er derfor viktig at en urinprøve tas av midtstrøms-urin. I tillegg bør menn trekke forhuden godt tilbake, og kvinner skille kjønnsleppene med fingrene for å unngå forurensning. Sterilt urinprøveglass eller urinposer til små barn for engangsbruk kan kjøpes på apotek.

Forebyggende råd mot urinveisinfeksjon

 • Drikk rikelig med væske.
 • Regelmessig og fullstendig tømming av blæren gjør at bakterier skylles ut.
 • Det er mye som tyder på at tømming av blæren innen 15 minutter etter samleie kan virke forebyggende.
 • De som er plaget med tilbakevendende urinveisinfeksjoner kan forsøke tranebær som forebyggende behandling. Gravide må alltid rådføre seg med lege før de bruker naturmidler som tranebær.
 • Kvinner i overgangsalderen kan plages av tørrhet i skjeden, noe som disponerer for infeksjoner. Bruk av østrogenpreparater lokalt i skjeden (vagitorier eller vaginalkrem) kan forebygge tørrhet og forhindre infeksjoner. Slike preparater fås uten resept på apoteket.

Behandling av urinveisinfeksjoner

Det er ikke alltid at det er nødvendig å behandle en urinveisinfeksjon. Ukompliserte, nedre urinveisinfeksjoner hos kvinner vil i mange tilfeller gå over av seg selv, og dersom kvinnen ønsker det kan man se plagene an uten antibiotikabehandling. Hvis kvinnen derimot er gravid, og man finner bakterier i urinen, skal man alltid behandle med antibiotika. Ved kompliserte urinveisinfeksjoner, tilbakevendende urinveisinfeksjoner og urinveisinfeksjoner hos menn, er det vanlig å behandle med antibiotika. I mange tilfeller velger man å behandle en urinveisinfeksjon med antibiotika fordi symptomene er plagsomme.

Hvis det er nødvendig å behandle vil legen foreskrive en antibiotikakur. Valg av type antibiotika er ofte basert på tidligere erfaring, og kunnskapen om at de fleste urinveisinfeksjoner skyldes bakterien E.coli. Ukomplisert nedre urinveisinfeksjon hos ellers unge friske kvinner, behandles vanligvis med en kur på 3 dager. Menn behandles i 7-10 dager. Gravide kvinner behandles alltid selv om de er symptomfrie for å unngå alvorlige komplikasjoner, og kuren varer ofte i cirka 1 uke. Legen vil vurdere hvilket legemiddel som passer best ut fra blant annet når i svangerskapet legemiddelet skal brukes og hvor lang kur som er nødvendig.

I de fleste tilfeller vil kuren virke raskt. Dersom du ikke har effekt etter noen dager, bør du kontakte legen igjen for å få vurdert behandlingen. Kanskje må du bytte til en annen type antibiotika. Legen kan også endre behandlingen etter at svaret på dyrkningsprøven er klart. Det er vanlig å undersøke urinen ca. 1 uke etter avsluttet behandling for å kontrollere at behandlingen har hatt effekt. Sterile urinprøveglass kan du kjøpe på apotek.

Vanlige legemidler som brukes ved urinveisinfeksjon

Antibiotika/antibakterielle midler:

 • Amoxicillin/Imacillin (inneholder amoksicillin): Kan tas sammen med mat.
 • Bactrim (inneholder trimetoprim-sulfametoksazol): Tas uavhengig av mat.
 • Ciproxin/Ciprofloxacin (inneholder ciprofloksacin): Tas uavhengig av mat, men ikke sammen med melkeprodukter (kalsium), jern, sink og syrenøytraliserende produkter. Unngå sterk sol under behandlingen. Brukes kun ved kompliserte tilfeller, og der resistens for de vanlige preparatene foreligger. 
 • Furadantin (innholder nitrofurantoin): Bør tas sammen med mat.
 • Selexid /Penomax (inneholder pivmecillinam): Tas gjerne sammen med et måltid og rikelig drikke i sittende eller stående stilling.
 • Trimetoprim (inneholder trimetoprim): Tas uavhengig av mat.
 • Tarivid (inneholder ofloksacin): Tas med rikelig drikke uavhengig av mat, men ikke melkeprodukter (kalsium), syrenøytraliserende eller jern. Unngå sterk sol under behandlingen. Brukes kun ved kompliserte tilfeller, og der resistens for de vanlige preparatene foreligger.  

Bakteriehemmende middel:

 • Hiprex (metenamin): Til forebyggende behandling ved tilbakevendende UVI. Infeksjonen må behandles med antibiotika først.

Reseptpliktige legemidler skal kun brukes av de som har fått det forskrevet. Den generelle informasjonen oppgitt her kan avvike fra legens anvisning. Bruk alltid legemiddelet som legen har bestemt. Spesielle forhold kan være knyttet til bruk av legemiddel hos barn, eldre, gravide, ammende og de med visse sykdommer. Dette vurderes av legen i det enkelte tilfellet. For opplysninger om bivirkninger, forsiktighetsregler, samtidig bruk av andre legemidler og andre spesielle forhold, les pakningsvedlegget i Felleskatalogens pasientutgave .

Riktig bruk av antibiotika

 • Fordel dosene jevnt utover dagen. På denne måten får du en jevn og effektiv konsentrasjon i blodet.
 • Sjekk om legemiddelet skal tas sammen med mat eller utenom måltider. Dette kan ha betydning for hvor godt medisinen tas opp fra tarmen. Spør apoteket om råd.
 • Ta hele kuren eller det antall dager som er avtalt med legen. Selv om du føler deg frisk etter et par dager, er det viktig at du gjennomfører hele kuren. Infeksjonen kan blusse opp igjen hvis du slutter for tidlig.
 • Riktig bruk av antibiotika bidrar til å minske faren for at bakteriene blir resistente.

Rettigheter

Ved gjentatte urinveisinfeksjoner kan legen vurdere å skrive ut legemidler på blå resept. Plagene må da ha en varighet på mer enn 3 måneder i løpet av et kalenderår.

Les mer

Kilder: Legevakten i Oslo, Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Norsk Helseinformatikk (NHI), Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), Helsenorge

Oppdatert: Januar 2017