Dette bør du vite før du tar jerntilskudd

Lurer du på om du trenger jerntilskudd? Eller har du fått beskjed om at du trenger mer jern? Her er rådene du bør lese før du tar jerntilskudd.

Jernmangel er den vanligste årsaken til anemi (blodmangel, lav blodprosent, for lite hemoglobin i blodet). Jern er helt nødvendig for at kroppen skal lage hemoglobin som frakter oksygen i blodet. Kvinner er generelt mer utsatt for jernmangel enn menn, på grunn av jerntap ved menstruasjonsblødninger og svangerskap.

Som forebyggende behandling mot jernmangel brukes vanligvis de lavdoserte hemjern-preparatene (5-27 mg jern per døgndose). 

Til behandling av jernmangelanemi brukes som regel høydoserte jernpreparater som inneholder jernsalt (65-100 mg per tablett).  Jernsaltene gir oftere bivirkninger i mage og tarm, slik som forstoppelse, kvalme, smerter eller diaré.  Bivirkningene skyldes i all hovedsak at tarmen blir tilført mer jern enn den klarer å ta opp av gangen, og bivirkningene øker i takt med dosen.

Hvordan bør jern doseres?

Ved påvist jernmangel er det antydet at så mange som 1 av 5 av de som starter med doser på 200 mg jernsalt i døgnet ikke klarer gjennomføre behandlingen på grunn av bivirkninger.  Erfaringer tilsier at 100 mg jernsalt er tilstrekkelig døgndose for de fleste. Hvilken dose man skal bruke av høydoserte jernpreparat bør derfor avtales med lege.

Nyere forskning har vist at dersom jernmangel/lett jernmangelanemi skyldes lite jern i kosten, kan lavdosejern være tilstrekkelig for å øke jernlagrene, i tillegg til at det gir mindre bivirkninger.

Det tar normalt sett 8-10 uker å bygge opp jernlagre, og man klarer ikke å påskynde hemoglobindannelsen ved å øke dosen ytterligere.

For å redusere bivirkninger kan du:

 • starte med en lav dose for så å øke slik at tarmen ikke overbelastes.
 • bruke et depotpreparat, hvor jernet utløses litt etter litt.
 • ta dosen sammen med mat, men minst 2-3 timer før eller etter kalsium (tilskudd eller melkeprodukter).
 • bytte jernpreparat.
 • få jern i injeksjonsform hos legen.

De fleste erfarer at bivirkningene reduseres over tid.

For mye jern?

Vi anbefaler at alle, og spesielt barn er forsiktig med ekstra inntak av jern.

Noen personer har en genfeil som gjør at kroppen tar opp ekstra mye jern, og jernet vil hope seg opp i flere av kroppens organer. Denne tilstanden kalles hemokromatose. Det er viktig at disse personene ikke tar jerntabletter.

Ikke alle med hemokromatose vet selv at de har det, og symptomene kan være like som ved jernmangel. Vi anbefaler derfor at alle som skal starte med høydoserte jernpreparater (65-100 mg i døgnet eller mer), har avtalt dette med lege på forhånd.

Barn og jerntilskudd

Barn over 6 måneder trenger jern, men helst ved å gi jernberiket grøt eller mat som er naturlig rik på jern. Jerntilskudd gis kun ved påvist jernmangel.

Vær oppmerksom på at jern i store doser kan være skadelig, spesielt for barn. For 2-3 åringer kan inntak av 4-5 jerntabletter (à 100 mg) medføre forgiftninger.  Jerntabletter skal derfor alltid oppbevares utilgjengelig for barn. Ved mistanke om forgiftning kan Giftinformasjonen kontaktes på tlf. 22 59 13 00

Kjekt å vite

 • Gode kilder til jern fra maten er kjøtt, innmat, grove kornprodukter og egg.
 • Noen matvarer fremmer opptaket av ikke-hemjern fra maten, dette gjelder vitamin C i appelsinjuice og frukt og "kjøttfaktoren" (et peptid) i kjøtt, fugl og fisk.
 • Jern skal ikke tas samtidig med enkelte antibiotika (tetracykliner), kalsium, syrenøytraliserende og tyroksin. Disse legemidlene bør tas 2-3 timer før eller etter jernpreparater. Les pakningsvedlegget før bruk hvis du skal bruke legemidler av denne typen.
 • Jern bør tas sittende eller stående (ikke liggende) med rikelig drikke.
 • Avføringen kan bli mørk/svart av jerntilskudd. Dette er helt ufarlig.
 • Du kan merke bedring i løpet av de første dagene ved bruk av riktig jerntilskudd, men det tar 8-10 uker å korrigere jernmangel.

Kilder: Tidsskriftet for den Norske Legeforening, Norsk legemiddelhåndbok, Felleskatalogen, Relis, Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL)

Oppdatert: Desember 2016