Kostråd for gravide og ammende

Graviditet og amming er krevende prosesser ernæringsmessig. Et lite barn skal vokse og utvikle seg, ene og alene ved hjelp av de næringsstoffene moren tilfører fra sine egne kroppslagre eller får i seg gjennom kosten. Da blir det ekstra viktig at hun spiser mat som er sunn og næringsrik, og i tillegg tar tilskudd av enkelte næringsstoffer.

Folattilskudd allerede før befruktning

Folat er et B-vitamin som man finner i grovt korn, frukt og grønnsaker. Under svangerskapet anbefales ekstra tilskudd av folat fordi dette vitaminet er vist å redusere risikoen for ryggmargsbrokk og andre nevralrørsdefekter hos fosteret. Den norske mor-og barnstudien har i tillegg vist at tilskudd av folsyre reduserer risikoen for autisme, forsinket språkutvikling, leppespalte, og for tidlig morkakeløsning. For å oppnå disse effektene bør kvinner som planlegger graviditet, eller som kan komme til å bli gravide, ta et kosttilskudd med 400 mcg folsyre daglig minst én måned før forventet befruktning og de første tre månedene av svangerskapet.

For mødre som tidligere har født barn med nevralrørsdefekt, eller der det er nevralrørsdefekt i nær familie, anbefales det i samråd med lege et tilskudd på 4 mg daglig i samme periode. Dette gjelder også for mødre som går på medikamenter mot epilepsi.

I andre og tredje trimester, samt under amming er anbefalt inntak av folat også 400 mcg per dag. Dette er dobbelt så mye som de fleste får i seg gjennom kosten. I denne perioden kan det derfor være fornuftig å supplere kosten med et ekstra tilskudd av folat på ca 200 mcg.

Høyt jernbehov under svangerskapet

Jernbehovet er stort under svangerskapet, spesielt i siste trimester. Å tilfredsstille dette behovet gjennom kosten er ikke realistisk, og behovet for jerntilskudd vil derfor avhenge av om mors jernlager før svangerskapet er stort nok til å dekke det økte behovet.

Kontroll hos lege av jernlager (serum-ferritin) og hemoglobin tidlig i svangerskapet gir beste indikasjon på om jerntilskudd er nødvendig. I tilfelle lavt jernlager, vil 20-40 mg jern per dag under hele eller siste halvdel av svangerskapet for de fleste være tilstrekkelig dose. Jerntilskudd som inneholder organisk bundet jern (heme-jern eller amino-jern) er fordelaktige fordi det kreves lavere dose av disse i forhold til uorganisk jern for å gjenopprette en god jernstatus. Risikoen for forstoppelse som bivirkning vil også være mindre.

Omega-3 fettsyrer under svangerskap og amming

Langkjedede omega-3 fettsyrer av den typen man finner i fet fisk og tran finnes i høy konsentrasjon i hjernen og øyets netthinne. Tilskudd av omega-3 under graviditet og amming har vist seg å kunne bedre barnets læringsevne på sikt. Flere studier har også observert en forebyggende effekt av omega-3-fettsyrer mot allergisk sykdom, men dette må utredes nærmere. Under svangerskapet anbefales et daglig inntak av DHA på 200 mg per dag, enten via fet fisk eller tran/trankapsler.

Andre kosttilskudd

Tilstrekkelig tilførsel av vitaminer og mineraler under graviditet og amming er av stor betydning for både mors og barnets helse. Dersom kvalme eller annen sykdom forhindrer et tilfredsstillende næringsinntak, bør man supplere med et generelt tilskudd som tilfører daglig anbefalt inntak av både vitaminer og mineraler. Fiskeoljekapsler tas i tillegg til dette. Vegetarianere som eliminerer alle typer animalske produkter, må ha tilskudd av vitamin B12.

Naturmidler og naturlegemidler bør brukes med forsiktighet under svangerskapet, da man ennå vet lite om eventuelle bivirkninger for fosteret. Vær også forsiktig med å kombinere flere kosttilskudd som tilfører de samme næringsstoffene, da dosen av enkelte av disse kan bli for høy. Apotek 1 kan bistå med hjelp dersom du er i tvil.

Kalsium - dekkes normalt gjennom kosten

Under siste del av svangerskapet mineraliseres barnets skjelett for alvor. Både i denne perioden og ved den etterfølgende ammingen vil derfor kalsiumbehovet øke. Heldigvis har morens kropp tilpasset seg dette, og sørger for at andelen kalsium som tas opp fra kosten fordobles. Det er derfor fullt mulig å dekke opp for det økte behovet gjennom et vanlig kosthold. Men dersom kostholdet inneholder lite melkeprodukter bør kalsiumtilskudd vurderes.

Les mer

  • Matvarer man bør være ekstra forsiktig med ved graviditet og amming  (Matportalen)

Kilder og revisjonshistorikk

Kilder: Helsedirektoratet "Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet" 2014, Norsk Gynekologisk Forening "Veileder i fødselshjelp" 2014, Folkehelseinstituttet.  
Sist oppdatert: Juni 2014

Utarbeidet av klinisk ernæringsfysiolog Vibeke Landaas, i samarbeid med Apotek 1