Fosfor

Fosfor (P) er det mineralet vi har nest mest av i kroppen. Det meste er bundet til kalsium i skjelettet og fosfor er viktig for sterkt benvev og sterke tenner. Mineralet finnes i de fleste matvarer, og mangel på fosfor er sjelden.

Fosfor mineral

Funksjonen til fosfor

 • Et menneske på 70 kilo har cirka 840 gram fosfor i kroppen (1/4 av den totale mengde mineraler i kroppen) og vel 80% er bundet til kalsium i skjelettet.
 • Viktig for å bygge sterkt benvev og sterke tenner, fungerer sammen med kalsium 
 • Viktig for transport av fettsyrer i blodet
 • Fosfor inngår i mange biokjemiske prosesser og er viktig for omsetning av karbohydrat, protein og fett

Viktigste naturlige kilder til fosfor

Fosfor kan ikke dannes i kroppen og må tilføres via mat og drikke. Vi finner fosfor i de fleste matvarer, men mest i rødt kjøtt, melk og ost, lever, naturris, havregryn og erter.

Hvem trenger fosfor?

 • Variert, sunt norsk kosthold inneholder tilfredsstillende mengder av de fleste næringsstoffer sett i forhold til anbefalt inntak
 • Mangel på fosfor er svært sjelden, og sees som regel i forbindelse med andre sykdommer
 • Langvarig og intens bruk av magnesium-/aluminiumsalter (legemidler mot halsbrann) kan øke fosfattapet
 • Av og til sees mangel hos alkoholikere

Hvem skal være forsiktig med fosfor?

Man kjenner ikke til tilstander hvor fosfor i anbefalte mengder skal ha negativ innvirkning. Ved nyresvikt kan man få for høyt nivå av fosfor i blodet, fordi nyrene ikke klarer å skille ut fosfor hurtig nok.

Hvor mye fosfor trenger du daglig?

Nye norske anbefalinger fra 2012 gjelder for barn fra ett år og voksne, friske personer med normal fysisk aktivitet.

Barn

 • 1-5 år: 470 mg
 • 6-9 år: 540 mg

Voksne menn og kvinner

 • 10-20 år: 700 mg
 • Over 21 år: 600 mg

Gravide og ammende

 • Gravide: 700 mg
 • Ammende: 900 mg

Spedbarn

For spedbarn under ett år gjelder egne anbefalinger for spedbarnsernæring. Anbefalingene er under revisjon og vil bli erstattet av en retningslinje for spedbarnsernæring

 • 1/2 til 1 år: 420 mg

Kan man ta for mye fosfor?

 • De aller fleste får nok ved vanlig variert kosthold. Om man bruker et kosttilskudd med innhold av fosfor ved siden av er det ikke noe som tyder på at det er skadelig.
 • For høyt inntak av fosfor ses sjelden, men det kan forekomme ved f.eks drikkevannsforurensing
 • Et for høyt inntak av fosfor over tid kan medføre tap av kalsium og gi kramper

Når bør man kontakte lege?

Ved en overdosering kan man kontakte Giftinformasjonen på telefon 22591300 (døgnåpent) for råd.

Produktoversikt

Det er ingen kosttilskudd hos Apotek 1 som inneholder fosfor.

Kosttilskudd kan inneholde 1500 mg fosfor i døgndosen.

Kilder: Helsedirektoratet: Anbefalt inntak barn og voksne og Anbefalinger for spedbarnsernæring (denne er under revidering og NNR2012 er retningsgivende for spedbarnsernæring inntil nye "Retningslinjer for spebarnsernæring" kommer), Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Helsenorge.no, Norsk elektronisk legehåndbok, Lovdata.no, Matportalen, Klinisk biokjemi og fysiologi (Hagve, Berg), UiO, Kjemisk institutt.

Oppdatert: Februar 2015