Fosfor

Fosfor (P) er det mineralet vi har nest mest av i kroppen. Det meste er bundet til kalsium i skjelettet og fosfor er viktig for sterkt benvev og sterke tenner. Mineralet finnes i de fleste matvarer, og mangel på fosfor er sjelden.

Fosfor mineral

Funksjonen til fosfor

 • Viktig for å bygge sterkt benvev og sterke tenner, fungerer sammen med kalsium.
 • Viktig for transport av fettsyrer i blodet.
 • Fosfor inngår i mange biokjemiske prosesser og er viktig for omsetning av karbohydrat, protein og fett.

Et menneske på 70 kilo har cirka 840 gram fosfor i kroppen (1/4 av den totale mengde mineraler i kroppen) og vel 80 % er bundet til kalsium i skjelettet. Fosfor foreligger da i saltform, og kalles fosfater.

Viktigste naturlige kilder til fosfor

Fosfor kan ikke dannes i kroppen og må tilføres via mat og drikke. Vi finner fosfor i de fleste matvarer, men mest i rødt kjøtt, melk og ost, lever, naturris, havregryn og erter. Eple, brokkoli, blomkål og potet inneholder en del fosfor.

Hvem trenger fosfor?

 • Variert, sunt norsk kosthold inneholder tilfredsstillende mengder av de fleste næringsstoffer sett i forhold til anbefalt inntak.
 • Mangel på fosfor er svært sjelden, og ses som regel i forbindelse med andre sykdommer.
 • Langvarig og intens bruk av magnesium-/aluminiumsalter (legemidler mot halsbrann) kan øke fosfattapet.
 • Mangel kan ses hos alkoholikere og ved vitamin D-mangel.

Hvem skal være forsiktig med fosfor?

Man kjenner ikke til tilstander hvor fosfor i anbefalte mengder skal ha negativ innvirkning. Ved nyresvikt kan man få for høyt nivå av fosfor i blodet, fordi nyrene ikke klarer å skille ut fosfor hurtig nok.

Hvor mye fosfor trenger du daglig?

Norske anbefalinger fra 2014 gjelder for barn fra ett år og voksne, friske personer med normal fysisk aktivitet.

Barn

 • 1-5 år: 470 mg
 • 6-9 år: 540 mg

Voksne menn og kvinner

 • 10-20 år: 700 mg
 • Over 21 år: 600 mg

Gravide og ammende

 • Gravide: 700 mg
 • Ammende:900 mg

Spedbarn

 • 6–11 måneder: 420 mg

Morsmelk er den beste maten for spedbarnet, og barnet kan trygt få kun morsmelk de første seks månedene, med tilskudd av D-vitamin, dersom barn og mor trives med det.

Kan man ta for mye fosfor?

 • De aller fleste får nok ved vanlig variert kosthold. Om man bruker et kosttilskudd med innhold av fosfor ved siden av er det ikke noe som tyder på at det er skadelig.
 • For høyt inntak av fosfor ses sjelden, men det kan forekomme ved f.eks. drikkevannsforurensing.
 • Et for høyt inntak av fosfor over tid kan medføre tap av kalsium og gi kramper.

Når bør man kontakte lege?

Ved en overdosering kan man kontakte Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 (døgnåpent) for råd.

Produkter som inneholder fosfor

Kosttilskudd kan inneholde 1500 mg fosfor i døgndose. I skrivende stund er det ingen kosttilskudd i sortimentet til Apotek 1 som inneholder fosfor.

Fosfor inngår i morsmelkerstatninger, sammen med andre mineraler.

Kilder: Helsedirektoratet: Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet IS-2170 fra 2014 og Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring (juni 2016). Begge er laget på grunnlag av Nordic Nutrition Recommendation 2012 (NNR2012), Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Helsenorge, Norsk Elektronisk legehåndbok (NEL), Lovdata, Matportalen, Klinisk biokjemi og fysiologi (Hagve, Berg), UiO, Kjemisk institutt.

Oppdatert: April 2017