Jern

Jern (Fe) er et mineral som er viktig for flere funksjoner i kroppen. Hovedmengden av jernet i kroppen er bundet til hemoglobin, og bidrar til transport av oksygen til cellene. Den viktigste kilden til jern er grovt brød og grove kornprodukt. Mangel kan forekomme, men jern i høye doser bør kun tas i samråd med lege.

Jern mineral

Funksjonen til jern

 • En voksen person har cirka 4 gram jern i kroppen og ca 2/3 av dette jernet er bundet til hemoglobinet i de røde blodlegemene. Jernets oppgave i hemoglobinet er å ta opp oksygen i lungene og frakte dette med blodet til alle celler og vev i kroppen. Hvis man har jernmangel vil de røde blodlegemene transportere mindre oksygen
 • Jern deltar også i omdannelsen av karbohydrat, fett og proteiner til energi som kroppen kan bruke.

Viktigste naturlige kilder til jern

 • Jern kan ikke dannes i kroppen og må tilføres via mat og drikke Vi får ca 1/3 av jerninntaket vårt fra grovt brød og grove kornvarer.
 • Kjøtt, leverpostei og grønne bladgrønnsaker er også gode jern-kilder.
 • Jern finnes i to former, hemjern (2-verdig) og ikke-hemjern (3-verdig), og skiller seg fra hverandre i måten jernet er bundet på.
 • Hemjern finnes bare i mat fra dyreriket, bundet til et protein. Ca 15-35 % av dette jernet tas opp. Gode kilder er lever, innmat og kjøtt (fjærfe). Disse matvarene inneholder et peptid som fremmer opptaket 
 • Ikke-hemjern (non-hemjern/jernsalt/jernsulfat) finnes som fritt jern i både vegetabilske og animalske matvarer. Mellom 2 og 20 % av dette jernet tas opp. Gode kilder er: grove kornprodukt, grovt brød (ca 1/3 av jerninntaket vårt får vi fra brød g korn), poteter og grønne grønnsaker. Noen matvarer som prim til små barn (Sprett Prim) er beriket med ikke-hemjern. Opptaket av ikke-hemjern via kosten kan økes ved samtidig inntak av vitamin C. Vitamin C reduserer 3-verdig jern til 2-verdig jern.  Samtidig inntak av kalsium, fosfat og oksalat kan hemme opptaket  av jern, fordi det dannes uløselige jernforbindelser.

Hvem trenger jern?

Jernmangel er en av de vanligste mangelsykdommene i verden. I Norge vil variert, sunt kosthold inneholde tilfredsstillende mengder av de fleste næringsstoffer. Noen grupper kan likevel være ekstra utsatt for jernmangel og jernmangel er den hyppigste mangelsykdommen i Norge i dag. 

Dette gjelder spesielt:

 • Kvinner med store menstruasjonsblødninger
 • Kvinner som bruker spiral (ikke hormon-spiral)
 • Gravide og ammende
 • Blodgivere
 • Vegetarianere
 • Personer med visse tarmsykdommer eller etter operasjon for overvekt
 • Barn under 2 år og ungdom på grunn av sterk vekst 
 • Andre med ensidig kosthold.

Korreksjon av jernmangelen ved hjelp av kosthold alene skjer langsomt, og tilskudd i form av tabletter eller mikstur kan være nødvendig.

 • Symptomer på jernmangelanemi er tretthet, svimmelhet, nedsatt fysisk yteevne, nedsatt matlyst, blekhet, hjertebank, tung pust, hodepine og øresus.
 • Ved påvist dårlig jernabsorpsjon, dårlig respons på tablettbehandling, intoleranse mot jern eller svært lavt hemoglobinnivå kan jern gis i sprøyteform.

Vær oppmerksom på at symptomene ved hemokromatose kan være lignende som ved jernmangel. Bruk derfor aldri høydose jerntilskudd uten å ha rådført med lege.

Hvem skal være forsiktig med jern?

Personer som lider av hemokromatose, en arvelig sykdom der kroppen tar opp unormalt mye av det jernet man spiser. For mye jern i kroppen kan gi skade på indre organer. Langvarig bruk av høydoserte jernpreparater kan føre til hemokromatose. Høydose jernpreparat bør bare brukes i samråd med lege.

Apotek 1 fører et mulitivitaminpreparat uten jern: Vitamineral

Hvor mye jern trenger du daglig?

Nye norske anbefalinger fra 2012 gjelder for barn fra ett år og voksne, friske personer med normal fysisk aktivitet.

Barn

 • 1-5 år: 8 mg
 • 6-9 år: 9 mg

Voksne menn

 • 10-17 år: 11 mg
 • Over 18 år: 9 mg

Voksne kvinner

 • 10-13 år: 11 mg
 • 14-60 år: 15 mg (*1)
 • Over 61 år: 9 mg

Gravide og ammende

 • Gravide: 15 mg (*2)
 • Ammende: 15 mg

Spedbarn

 • For spedbarn under ett år gjelder egne anbefalinger for spedbarnsernæring, og skal avtales i samråd med lege.
 • 1/2-1 år: 8 mg

(*1) Menstruasjonsblødninger og derav følgende jerntap, kan variere mye fra kvinne til kvinne.  90% av kvinnene vil være dekket med 15 mg daglig, men en del kvinner trenger mer jern enn kostholdet kan gi. Anbefalt inntak etter at menstruasjonen opphører er 9 mg per dag.

(*2) Ved planlegging av kosthold til gravide kan man benytte 15 mg. Det trengs et jernlager tilsvarende 500 mg ved begynnelsen av graviditeten for å opprettholde jernbalanse gjennom svangerskap. En del gravide trenger mer jern i løpet av de siste 2 trimestre enn kostholdet kan gi, og kan vurdere bruk av jerntilskudd etter samråd med lege

Kan man ta for mye jern?

 • Øvre grense for daglig inntak for ikke-gravide voksne 60 mg (NNR 2012)
 • Langvarig bruk av høydoserte jernpreparat kan føre til hemokromatose
 • Alle og særlig barn, skal være forsiktig med inntak av ekstra jern.
 • Menn over 40 år og kvinner etter klimakteriet (overgangsalder) bør ikke innta for mye jern.

Når bør du kontakte lege?

 • Ved en overdosering bør man kontakte Giftinformasjonen på telefon 22591300 (døgnåpent) for råd.
 • Symptomer på jernforgiftning er magesmerter, diare og oppkast og overdose fører til skade på slimhinne i magesekk og tarm. Små barn er særlig utsatt.

Gode råd

 • Oppbevar alltid jernpreparat slik at barn ikke får tak i det. Vær oppmerksom på at jern i store doser kan være skadelig, spesielt for barn. For 2-3 åringer kan inntak av 4-5 jerntabletter (à 100 mg ) medføre forgiftninger.
 • Gravide bør være forsiktige med å spise lever selv om dette er en god jernkilde. Lever kan gi for mye vitamin A under svangerskapet.
 • Noen matvarer fremmer opptaket av ikke-hemjern fra maten, dette gjelder vitamin C i appelsinjuice og frukt og "kjøttfaktoren" (et peptid) i kjøtt, fugl og fisk.
 • Noen matvarer reduserer opptaket av jern: Dette gjelder garvesyre i te og kaffe, fytinsyre i kli og grove kornprodukt, kalsium i melk og fosfovitin i egg.
 • Jern påvirker opptaket av enkelte legemidler. Jern skal ikke tas samtidig med kalsium, syrenøytraliserende, reseptpliktige legemidler som enkelte antibiotika (tetrasykliner, kinoloner) og midler mot lavt stoffskifte, bisfosfonater, levodopa med flere. Disse legemidlene bør tas 2-4 timer før eller etter jernpreparater. Les alltid pakningsvedlegget for det enkelte legemiddel du bruker.
 • Jern bør tas sittende eller stående (ikke liggende) med rikelig drikke.
 • Noen opplever bivirkninger som forstoppelse, diaré, magesmerter eller kvalme ved inntak av jernpreparater i vanlige doser. Det kan hjelpe å ta jernpreparatet i forbindelse med måltid (selv om dette kan minske opptaket), starte med små doser eller bruke midler mot forstoppelse .
 • Avføringen kan bli mørk/svart av jerntilskudd

Kosttilskudd og legemidler med jern

Kosttilskudd kan inneholde høyst 27 mg jern i døgndosen.

Lavdose jernpreparater er klassifisert som kosttilskudd og inneholder 5-27 mg jern i døgndosen. De inneholder vanligvis både jernsalt (ikke-hemjern) og hemjern. Hemjern gir noen mindre bivirkninger, og har et bedre opptak enn jernsalt. Disse preparatene brukes hovedsakelig forebyggende.

 • Gevita Jern tyggetabletter: 1 tyggetablett inneholder 14 mg jern. Inneholder jernfumarat og C-vitamin. Appelsinsmak.
 • Gevita Hemjern: 1 tablett inneholder 9 mg jern. Inneholder hemjern + ikke-hemjern.
 • Hemofer. 1 tablett inneholder 9 mg jern. Inneholder hemjern + ikke-hemjern i forholdet cirka 1:8.
 • Nycoplus Jern. 1 tablett inneholder 27 mg jern som jernbisglycinat. Inneholder ingen animalske stoffer.

Høydose jernpreparater er reseptfrie legemidler og inneholder 65-100 mg jern per tablett, og skal kun brukes i samråd med lege ved påvist jernmangel. Disse produktene inneholder jernsalt, og kan gi noe mer bivirkninger enn lavdose jernpreparat. De fleste preparatene frisetter jernet over tid (depotpreparat), noe som kan redusere bivirkningene.

 • Duroferon *. 1 tablett inneholder 100 mg jern som jern(II)sulfat. Svelges hele med ½ glass vann
 • Nycoplus Ferro-Retard *. 1 tablett inneholder 100 mg jern som jern(II)sulfat. Svelges hele med ½ glass vann
 • Niferex *. 1 kapsel inneholder 100 mg jern som jern(II)glysinsulfatkomplekspentahydrat. Skal ikke gis til barn under 6 år. Kapslene må ikke tygges. Ved svelgeproblem kan kapselen åpnes og innholdet svelges med ½ glass vann. Bør ikke tas sammen med mat.
 • Ferro-Max 65 mg*. 1 tablett inneholder 65 mg jern som jern(II)sulfat. Til voksne og barn over 12 år. Best virkning om det tas utenom måltider.
 • Nycoplus Neo-Fer mikstur *. 1 ml inneholder 9 mg jern som jern(II)fumarat. Miksturen må ristes godt før bruk. Be om å få et målebeger eller måleskje på apoteket for å kunne måle opp rett mengde mikstur.

(*) Produktene er reseptfrie legemidler. Vær oppmerksom på at enkelte produkter kommer i forskjellige styrker og legemiddelformer tilpasset ulike behov (f.eks alder og vekt). Les alltid pakningsvedlegget for å være sikker på at du kan bruke produktet.

Multivitamin-mineral produkter i kosttilskudd-doser (både i tablettform, mikstur og pulver) inneholder 5-18 mg jern pr. døgndose. 
Et av de få mulitivitamin-mineralene uten jern (som føres av Apotek1) er Vitamineral.

Det finnes reseptpliktige legemidler med 3-verdig jern,Venofer, CosmoFer, Monofer, Ferinject, Rienso, Ferrologic, som gis ved intravenøs injeksjon eller infusjon, og som kan forskrives av lege.

Les mer om jern

Kilder: Helsedirektoratet: Anbefalt inntak barn og voksne og Anbefalinger for spedbarnsernæring (denne er under revidering og NNR2012 er retningsgivende for spedbarnsernæring inntil nye "Retningslinjer for spedbarnsernæring" kommer), Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Helsenorge.no, Norsk elektronisk legehåndbok, Lovdata.no, Norsk Opplysningskontor for kosttilskudd, Matportalen, Leverandører, Opplysningskontoret for kjøtt (Matprat), Nordic Nutrition Recommendation 2012 (NNR 2012).

Oppdatert: Februar 2015