Jern

Jern (Fe) er et mineral som er viktig for flere funksjoner i kroppen. Hovedmengden av jernet i kroppen er bundet til hemoglobin, og bidrar til transport av oksygen til cellene. Den viktigste kilden til jern er grovt brød og grove kornprodukter. Mangel kan forekomme, men jern i høye doser bør kun tas i samråd med lege.

Jern mineral

Funksjonen til jern

En voksen person har 3-4 gram jern i kroppen og ca. 2/3 av dette jernet er bundet til hemoglobinet i de røde blodlegemene. Jernets oppgave i hemoglobinet er å ta opp oksygen i lungene ved å binde oksygen til hemoglobin og frakte oksygenet med blodet til alle celler og vev i kroppen. Hvis man har jernmangel vil de røde blodlegemene transportere mindre oksygen. I musklene bindes oksygenet til myoglobin som også inneholder jern.

Jern deltar også i omdannelsen av karbohydrat, fett og proteiner til energi som kroppen kan bruke.

Viktigste naturlige kilder til jern

Jern kan ikke dannes i kroppen og må tilføres via mat og drikke. Jern finnes hovedsakelig i to former, hemjern (2-verdig) og ikke-hemjern (3-verdig), og skiller seg fra hverandre i måten jernet er bundet på.

Hemjern finnes bare i mat fra dyreriket, bundet til et protein. Ca. 15-35 % av dette jernet tas opp. Gode kilder er:

 • lever
 • innmat
 • kjøtt (fjærfe)

Ikke-hemjern (non-hemjern/jernsalt/jernsulfat) finnes som fritt jern i både vegetabilske og animalske matvarer. Mellom 2-20 % av dette jernet tas opp. Gode kilder er:

 • grove kornprodukter og grovt brød (ca. 1/3 av jerninntaket vårt får vi fra brød og korn).
 • poteter grønne grønnsaker.
 • Noen matvarer som prim til små barn (Sprett Prim) er beriket med ikke-hemjern.

Opptaket av ikke-hemjern via kosten kan økes ved samtidig inntak av vitamin C, som for eksempel appelsinjuice. Vitamin C reduserer treverdig jern (III) til toverdig jern (II). Samtidig inntak av kalsium, fosfat og oksalat kan hemme opptaket av jern, fordi det dannes uløselige jernforbindelser. Det er også vist at visse typer kaffe og te kan redusere opptak av jern.

Hvem trenger jern?

Jernmangel er en av de vanligste mangelsykdommene i verden. I Norge vil variert, sunt kosthold inneholde tilfredsstillende mengder av de fleste næringsstoffer. Noen grupper kan likevel være ekstra utsatt for jernmangel, og jernmangel er den hyppigste mangelsykdommen i Norge i dag.

Dette gjelder spesielt:

 • Kvinner med store menstruasjonsblødninger.
 • Kvinner som bruker spiral (ikke hormon-spiral).
 • Gravide og ammende
 • Blodgivere.
 • Vegetarianere
 • Personer med visse tarmsykdommer eller etter operasjon for overvekt.
 • Barn under 2 år og ungdom på grunn av sterk vekst.
 • Andre med ensidig kosthold.

Korreksjon av jernmangelen ved hjelp av kosthold alene skjer langsomt, og tilskudd i form av tabletter eller mikstur kan være nødvendig.

 • Symptomer på jernmangelanemi er tretthet, svimmelhet, nedsatt fysisk yteevne, nedsatt matlyst, blekhet, hjertebank, tung pust, hodepine og øresus.
 • Ved påvist dårlig jernabsorpsjon, dårlig respons på tablettbehandling, intoleranse mot jern eller svært lavt hemoglobinnivå, kan jern gis i sprøyteform.

Vær oppmerksom på at symptomene ved hemokromatose kan være lignende som ved jernmangel. Bruk derfor aldri høydose jerntilskudd uten å ha rådført med lege.

Hvem skal være forsiktig med jern?

Personer som lider av hemokromatose, en arvelig sykdom der kroppen tar opp unormalt mye av det jernet man spiser. For mye jern i kroppen kan gi skade på indre organer. Langvarig bruk av høydoserte jernpreparater kan føre til hemokromatose. Høydose jernpreparat bør bare brukes i samråd med lege.

De som ønsker å ta et multivitamin-kosttilskudd, men som skal være forsiktige med å få i seg for mye jern, kan bruke Vitamineral (inneholder ikke jern).

Hvor mye jern trenger du daglig?

Nye norske anbefalinger fra 2014 gjelder for barn fra ett år og voksne, friske personer med normal fysisk aktivitet.

Barn

 • 1-5 år: 8 mg
 • 6-9 år: 9 mg

Voksne menn

 • 10-17 år: 11 mg
 • Over 18 år: 9 mg

Voksne kvinner

 • 10-13 år: 11 mg
 • 14-60 år: 15 mg1
 • Over 61 år: 9 mg

Gravide og ammende

 • Gravide: 15 mg2
 • Ammende: 15 mg

Spedbarn

 • 6–11 måneder: 8 mg

Morsmelk er den beste maten for spedbarnet, og barnet kan trygt få kun morsmelk de første seks månedene, med tilskudd av D-vitamin, dersom barn og mor trives med det.

1Menstruasjonsblødninger og derav følgende jerntap, kan variere mye fra kvinne til kvinne. 90% av kvinnene vil være dekket med 15 mg daglig, men en del kvinner trenger mer jern enn kostholdet kan gi. Anbefalt inntak etter at menstruasjonen opphører er 9 mg per dag.

2Ved planlegging av kosthold til gravide kan man benytte 15 mg. Det trengs et jernlager tilsvarende 500 mg ved begynnelsen av graviditeten for å opprettholde jernbalanse gjennom svangerskap. En del gravide trenger mer jern i løpet av de siste 2 trimestre enn kostholdet kan gi, og kan vurdere bruk av jerntilskudd etter samråd med lege.

Kan man ta for mye jern?

 • Øvre grense for daglig inntak for ikke-gravide voksne er 60 mg (ifølge NNR 2012).
 • Langvarig bruk av høydoserte jernpreparat kan føre til hemokromatose.
 • Alle og særlig barn, skal være forsiktig med inntak av ekstra jern.
 • Menn over 40 år og kvinner etter klimakteriet (overgangsalder) bør ikke innta for mye jern.

Når bør du kontakte lege?

Ved overdosering bør man kontakte Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 (døgnåpent) for råd. Symptomer på jernforgiftning er magesmerter, diare og oppkast og overdose fører til skade på slimhinne i magesekk og tarm. Små barn er særlig utsatt.

Gode råd

 • Oppbevar alltid jernpreparat slik at barn ikke får tak i det. Vær oppmerksom på at jern i store doser kan være skadelig, spesielt for barn. For 2-3 åringer kan inntak av 4-5 jerntabletter (à 100 mg) medføre forgiftninger.
 • Gravide bør være forsiktige med å spise lever selv om dette er en god jernkilde. Lever kan gi for mye vitamin A under svangerskapet.
 • Noen matvarer fremmer opptaket av ikke-hemjern fra maten, dette gjelder vitamin C i appelsinjuice og frukt og "kjøttfaktoren" (et peptid) i kjøtt, fugl og fisk.
 • Noen matvarer reduserer opptaket av jern: Dette gjelder garvesyre i te og kaffe, fytinsyre i kli og grove kornprodukt, kalsium i melk og fosfovitin i egg.
 • Jern påvirker opptaket av enkelte legemidler. Jern skal ikke tas samtidig med kalsium, syrenøytraliserende, reseptpliktige legemidler som enkelte antibiotika (tetrasykliner, kinoloner) og midler mot lavt stoffskifte, bisfosfonater, levodopa med flere. Disse legemidlene bør tas 2-4 timer før eller etter jernpreparater. Les alltid pakningsvedlegget for det enkelte legemiddel du bruker.
 • Jern bør tas sittende eller stående (ikke liggende) med rikelig drikke.
 • Noen opplever bivirkninger som forstoppelse, diaré, magesmerter eller kvalme ved inntak av jernpreparater i vanlige doser. Det kan hjelpe å ta jernpreparatet i forbindelse med måltid (selv om dette kan minske opptaket), starte med små doser eller bruke midler mot forstoppelse.
 • Avføringen kan bli mørk/svart hvis man tar høye doser med jerntilskudd. Dette er helt normalt, men kan også være tegn på at man har blødende magesår.

Kosttilskudd og reseptfrie legemidler som inneholder jern

Jerntilskudd kan deles inn etter mengde. De som inneholder opptil 27 mg jern kalles ofte lavdose jernpreparater, og regnes som kosttilskudd. Disse kan høyst inneholde 27 mg jern i døgndosen. De som inneholder mer enn 27 mg kalles høydose jernpreparater, og regnes som legemidler.

Lavdose jernpreparater (kosttilskudd)

Disse produktene inneholder mellom 5 og 27 mg jern i døgndosen. Disse produktene inneholder vanligvis både jernsalt (ikke-hemjern) og hemjern. Hemjern gir noen mindre bivirkninger, og har et bedre opptak enn jernsalt. Disse preparatene brukes hovedsakelig forebyggende mot jernmangel.

 • Gevita Jern: 1 tyggetablett inneholder 14 mg jern (jernfumarat) og C-vitamin. Appelsinsmak.
 • Gevita Hemjern: 1 tablett inneholder 9 mg jern (blanding av hemjern + ikke-hemjern).
 • Hemofer: 1 tablett inneholder 9 mg jern (blanding av  hemjern + ikke-hemjern).
 • Nycoplus Jern: 1 tablett inneholder 27 mg jern (jernbisglycinat).
 • Floradix Formula jernekstrakt: Kosttilskudd. 1 ml inneholder 0,75 mg jern (jernglukonat). Inneholder i tillegg planteuttrekk fra diverse planter, samt vitamin C og 5 ulike B-vitaminer.

Det fins også multivitamin-kosttilskudd som inneholder jern.

Høydose jernpreparater (reseptfrie legemidler)

Disse preparatene inneholder 65-100 mg jern per tablett, og skal kun brukes i samråd med lege ved påvist jernmangel. Disse produktene inneholder jernsalt, og kan gi noe mer bivirkninger enn lavdose jernpreparat. De fleste preparatene frisetter jernet over tid, noe som kan bidra til å redusere mage-tarmbivirkninger.

 • Duroferon*: 1 tablett inneholder 100 mg jern-II-sulfat. Tabletten svelges hel med ½ glass vann. Til voksne og barn over 12 år.
 • Nycoplus Ferro-Retard*: 1 tablett inneholder 100 mg jern-II-sulfat. Tabletten svelges hel med ½ glass vann. Til voksne og barn over 12 år.
 • Niferex*: 1 tablett inneholder 100 mg jern-II-glysinsulfat. Enterokapselen må ikke tygges. Ved svelgeproblem kan kapselen åpnes og innholdet svelges med ½ glass vann. Skal ikke tas sammen med mat. Skal ikke gis til barn under 6 år eller med kroppsvekt under 20 kilo.
 • Ferro-Max*: 1 tablett inneholder 65 mg jern-II-sulfat. Tabletten bør tas utenom måltid for best virkning. Til voksne og barn over 12 år.
 • Nycoplus Neo-Fer*: 1 tablett inneholder 9 mg jern-II-fumarat per ml. Miksturen må ristes godt før bruk. Be om å få et målebeger eller måleskje på apoteket for å kunne måle opp rett mengde mikstur.

*Reseptfrie legemidler. Vær oppmerksom på at enkelte produkter kommer i forskjellige styrker og legemiddelformer tilpasset ulike behov (for eksempel alder og vekt). Les alltid pakningsvedlegget for å være sikker på at du kan bruke produktet.

Reseptbelagte legemidler som inneholder jern

Det finnes flere forskjellige reseptpliktige legemidler som inneholder jern. Felles for disse er at de inneholder treverdig jern, og kommer i flytende oppløsninger. Disse gis hovedsaklig ved intravenøs injeksjon eller infusjon på sykehus.

 • CosmoFer (inneholder jern-III-hydroksid)
 • Diafer/Monofer (inneholder jern-III-isomaltoksid)
 • Ferinject (inneholder jern-III-karboksymaltose)
 • Venofer (inneholder jernhydroksid-sukrosekompleks)

Les mer:

Kilder: Helsedirektoratet: Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet IS-2170 fra 2014 og Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring (juni 2016). Begge er laget på grunnlag av Nordic Nutrition Recommendation 2012 (NNR2012), Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Helsenorge, Norsk Elektronisk legehåndbok (NEL), Lovdata, Norsk Opplysningskontor for kosttilskudd, Matportalen, Leverandører, Opplysningskontoret for kjøtt (Matprat).

Oppdatert: Juni 2017