Jod

Jod (I) er et mineral som er nødvendig for at skjoldbrukskjertelen skal fungere. De beste matvarekildene er saltvannsfisk og meieriprodukter. Vanlig bordsalt kan også være tilsatt jod. Mangel på jod er sjelden.

Jod mineral

Funksjonen til jod

 • 80 % av jod i kroppen er samlet i skjoldbrukskjertelen
 • Jod inngår i to stoffskiftehormoner, tyroksin (T4) og trijodtyronin (T3), som er nødvendige for at skjoldbrukskjertelen fungerer og regulerer stoffskiftet i kroppen
 • Thyreoidahormoner er avgjørende for normal utvikling i fosteret, særlig den nevrologiske utviklingen

Viktigste naturlige kilder

 • Jod kan ikke dannes i kroppen og må tilføres via mat og drikke
 • Saltvannsfisk og skalldyr (mager fisk inneholder dobbel så mye jod som fet fisk)
 • I Norge er meieriprodukter en viktig kilde. Cirka 60 % av det daglige inntaket av jod er fra meieriprodukter på grunn av tilsetningen av jod i kraftfor. Jodinnholdet i melk er redusert de siste 10 årene og man prøver nå å finne årsaken til dette
 • Husholdningssalt tilsatt jod er den viktigste kilden til jod internasjonalt, men ikke i Norge.

Hvem trenger jod?

 • Frem til ca 1930 var struma et folkehelseproblem i mange land i Europa og USA. Innføring av jodifisert salt løste langt på vei problemene.
 • Variert,sunt norsk kosthold inneholder tilfredsstillende mengder av de fleste næringsstoffer sett i forhold til anbefalt inntak. Inntak av melkeprodukter daglig og fisk 2-3 ganger i uken, dekker det normale behovet for jod.
 • Mangel på jod kan oppstå ved et ensidig kosthold. Jenter i ungdomsårene er mest utsatt.
 • Gravide og ammende bør være påpasselige
 • Innvandrere med lavt forbruk av meieriprodukt 
 • Vegetarianere og allergikere som ikke inntar meieriprodukt eller fisk
 • Studier de siste årene kan tyde på at flere får for lave nivå av jod på grunn av mindre saltinntak og endrede matvaner.

Hvem skal være forsiktig med jod?

Man kjenner ikke til tilstander hvor jod i anbefalte mengder skal ha negativ innvirkning

Hvor mye jod trenger man daglig?

Nye norske anbefalinger fra 2012 gjelder for barn fra ett år og voksne, friske personer med normal fysisk aktivitet.

Barn

 • 1-2 år: 70 mikrogram
 • 2-5 år: 90 mikrogram
 • 6-9 år: 120 mikrogram

Voksne menn og kvinner

 • Over 10 år: 150 mikrogram

Gravide og ammende

 • Gravide: 175 mikrogram
 • Ammende: 200 mikrogram

Spedbarn

For spedbarn under ett år gjelder egne anbefalinger for spedbarnsernæring. Anbefalingene er under revisjon og vil bli erstattet av en retningslinje for spedbarnsernæring

 • ½-1 år: 50 mikrogram

Kan man ta for mye jod?

 • De aller fleste får nok ved vanlig variert kosthold. Om man bruker et kosttilskudd med innhold av jod ved siden av er det ikke noe som tyder på at det er skadelig.
 • Et høyere inntak enn anbefalt over lengre tid kan gi forstyrrelser i skjoldbrukskjertel
 • Øvre grense for daglig inntak er 1000 mikrogram.

 

Når bør man kontakte lege?

 • Ved en overdosering kan man kontakte Giftinformasjonen på telefon 22591300 (døgnåpent) for råd
 • Dersom man oppdager forstørret skjoldbrukskjertel (like under huden på forsiden av halsen), kan det være et tegn på struma. Hvis skjoldbrukskjertelen får for lite jod, vil den prøve å kompensere med å forstørre kjertelen for å fange opp så mye jod som mulig. Derfor hovner kjertelen opp.
 • Ved jodmangel gir for lave nivåer av T3 og T4 redusert stoffskifte med påfølgende generell tretthetsfølelse (hypotyreose).
 • Ved bruk av legemidlet amiodaron (Cordarone) eller under behandling for sykdommer i skjoldbruskkjertelen, bør man være forsiktig med ekstra tilskudd av jod da det kan påvirke behandling/sykdom.

Produktoversikt

Kosttilskudd kan høyst inneholde 225 mikrogram jod i døgndosen. Apotek 1 har kun ett kosttilskudd som kun inneholder jod i denne mengden, Nycoplus jod 225µg.

Apotek 1 fører også multivitamin-mineral-kosttilskudd som inneholder jod: Lifeline Care kosttilskudd for Gravide, Lifeline Care kosttilskudd for Ammende, Nycoplus Multi Barn, Nycoplus Multi*, Nycoplus Multi uten vitamin AD*, Gerimax Multivitamin & Overskudd, Vitamineral, Gevita Multi 50+, Nycoplus Mamma*, Nycoplus Gravid.

*Personer som får blodfortynnende medisiner som inneholder warfarin (Marevan) bør konsultere sin lege før inntak av vitamin K.

Les mer om jod

Kilder og revisjonshistorikk

Kilder: Helsedirektoratet: Anbefalt inntak barn og voksne og Anbefalinger for spedbarnsernæring (denne er under revidering og NNR2012 er retningsgivende for spedbarnsernæring inntil nye "Retningslinjer for spedbarnsernæring" kommer), Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Norsk elektronisk legehåndbok, Lovdata.no, Matportalen, Klinisk biokjemi og fysiologi (Hagve, Berg), UiO, Kjemisk institutt.

Oppdatert: Februar 2015