Krom

Krom (Cr) er et sporstoffmineral som er viktig for forbrenning av karbohydrat og fettstoff. Det er et hjelpestoff for insulin til å transportere sukker. Gode kilder er grovt mel, nøtter, mandler, tørket aprikos og kjøtt. Mangel på krom er svært sjelden.

Krom mineral

Funksjonen av krom

En voksen person har ca 14 mg krom i kroppen. Det er det 3-verdige krom kroppen trenger og bundet organisk gir dette best opptak. Krom er et hjelpestoff i "glukose toleransefaktor " (GTF) som medvirker til bindingen av insulin til cellemembranen. Derved blir det enklere for insulin å få blodsukkeret inn i cellene og man får bedre virkning av insulin. Krom forsterker insulinvirkningen. Krom bidrar trolig til forbrenningen av fettstoff og proteiner gjennom sin virkning på insulin.

Viktigste naturlige kilder til krom

 • Krom kan ikke dannes i kroppen og må tilføres via mat og drikke.
 • Krom finnes i de fleste matvarer og i «hardt» drikkevann.  Studier viser at daglig inntak av krom er cirka 20 -160 mikrogram i de nordiske landene.
 • Grovt mel
 • Kjøtt
 • Nøtter, mandler og linser
 • Tørket aprikos

Hvem trenger krom?

Med et variert og sunt kosthold dekkes vanligvis krombehovet. Det er sjelden at krommangel kan dokumenteres. Inntak av større mengder søtsaker kan tappe kroppen for krom.

Hvem skal være forsiktig med krom?

Man kjenner ikke til tilstander hvor krom i mengder tillatt i kosttilskudd skal ha negativ innvirkning.

Hvor mye krom trenger man daglig?

Helsedirektoratet har ikke gitt norske anbefalinger på grunn av utilstrekkelige data. EFSA, European Food Safety Authority har heller ikke funnet grunnlag for å gi noen anbefalinger.
 

Kan man ta for mye krom?

De aller fleste får nok ved vanlig variert kosthold. Om man bruker et kosttilskudd med innhold av krom ved siden av er det ikke noe som tyder på at det er skadelig. Grensen for krom i kosttilskudd er maksimalt 125 mikrogram i døgnet. Det er ikke nok erfaring til å uttale seg om sikkerhet eller effekt av daglige doser som overstiger dette.

Store doser (1-2 gram daglig) kan gi nyre- og lever-skader.

Når bør man kontakte lege?

Ved en overdosering kan man kontakte Giftinformasjonen på telefon 22591300 (døgnåpent) for råd

Gode råd om krom

Hvis du har diabetes og bruker insulin eller blodsukkersenkende tabletter kan krom føre til lavere blodsukker. Mål blodsukkeret oftere og rådfør deg med egen lege.

Krom finnes i eldre stål-legeringer. Krom er et metall som ved fysisk kontakt (hudkontakt), kan utløse kontaktallergi, for eksempel fra sko og belter.

Kosttilskudd med krom

Kosttilskudd kan høyst inneholde 125 mcg krom i døgndosen.

 • Bio-Chrom chromoprecise
  Kosttilskudd. 1 tablett inneholder 100 mikrogram krom.
  Svelges hele og tas sammen med mat. Kan benyttes av barn over 11 år og voksne.
 • Gevita KROM
  Kosttilskudd. 1 tablett inneholder 100 mikrogram krom.

Apotek 1 fører disse multivitaminpreparatene med innhold av krom:
Gerimax multivitamin og overskudd, Gevita Multi 50+, Nycoplus Multi (*), Nycoplus Multi uten AD(*),Lifeline Care kosttilskudd Gravid, Lifeline Care kosttilskudd Ammende,Vitamineral, Nycoplus Gravid (*), Nycoplus Mamma.

(*) Personer som får blodfortynnende medisiner som inneholder warfarin (Marevan) bør konsultere sin lege før inntak av vitamin K

Kilder og revisjonshistorikk

Kilder: Helsedirektoratet: Anbefalt inntak barn og voksne og Anbefalinger for spedbarnsernæring (denne er under revidering og NNR2012 er retningsgivende for spedbarnsernæring inntil nye "Retningslinjer for spedbarnsernæring" kommer), Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Helsenorge.no, Norsk elektronisk legehåndbok, Lovdata.no, Klinisk biokjemi og fysiologi (Hagve, Berg), UiO,Kjemisk institutt, EFSA., Vidensenter for allergi.dk. Nordic Nutrition Recommendation 2012 (NNR2012).

Oppdatert: Februar 2015