Mangan

Mangan (Mn) er et sporstoffmineral som er viktig for flere enzymer. Gode kilder er brød, nøtter og grønne grønnsaker.

Mangan

Funksjonen av mangan

Vi har mellom 10-20 milligram mangan i kroppen. Mangan inngår i to enzymer i kroppen, som deltar i stoffskiftets omsetning av fett og karbohydrat og i nøytralisering av frie radikaler.

Viktigste naturlige kilder til mangan

Mangan kan ikke dannes i kroppen og må tilføres via mat og drikke. Gode kilder er:

  • Hvetekli og fullkornsprodukter
  • Nøtter
  • Tørkede belgfrukter (eks. erter og bønner)
  • Te

Hvem trenger mangan?

Med et variert og sunt kosthold dekkes vanligvis manganbehovet.

Hvem skal være forsiktig med mangan?

Man kjenner ikke til tilstander hvor mangan i mengder tillatt i kosttilskudd (inntil 5 mg daglig) skal ha negativ innvirkning.

Hvor mye trenger man daglig?

Helsedirektoratet har ikke gitt norske anbefalinger på grunn av utilstrekkelige data. Heller ikke NNR (Nordiske ernæringsretningslinjer) av 2012 har gitt anbefalinger. EFSA, European Food Safety Authority, har i 2013 anbefalt 3 milligram mangan daglig for voksne, gravide og ammende.

Kan man ta for mye mangan?

De aller fleste får nok ved vanlig variert kosthold. Om man bruker et kosttilskudd som inneholder mangan ved siden av er det ikke noe som tyder på at det er skadelig. I NNR 2012 vises det til EU Scientific Committee for Food som i 1993 regnet et inntak på 1-10 mg mangan daglig som trygt og tilstrekkelig.

Overdose og store doser over lang tid kan gi nerveskade, trøtthet og depresjon og gi symptomer som kan ligne symptomer ved Parkinsons sykdom. Overdosering er kjent fra gruvearbeidere som har pustet inn manganholdig støv.

Når bør man kontakte lege?

Ved en overdosering kan man kontakte Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 (døgnåpent) for råd.

Kosttilskudd med mangan

Kosttilskudd kan inneholde høyst 5 mg mangan i døgndosen. Apotek 1 fører ingen rene kosttilskudd med mangan, men har multivitamin-kosttilskudd som inneholder mangan.

Kilder: Helsedirektoratet: Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet IS-2170 fra 2014 og Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring (juni 2016). Begge er laget på grunnlag av Nordic Nutrition Recommendation 2012 (NNR2012), Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Helsenorge, Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), Lovdata, Matportalen, Klinisk biokjemi og fysiologi (Hagve, Berg), UiO, Kjemisk institutt, EFSA.

Oppdatert: April 2017