Vitamin B3

Vitamin B3 (nikotinsyre, niacin) er ett av de åtte vannløselige B-vitaminene. Betegnelsen  vitamin B3 inkluderer også nikotinamid. Vitamin B3 er viktig for energiomsetningen i kroppen. Kjøtt, egg, melk og brød er matvarene som inneholder mest vitamin B3. Mangel på vitamin B3 alene sees sjelden i Norge.

Vitamin B3

Funksjonen til vitamin B3

Vitamin B3 inngår i 2 hjelpeenzymer som er viktige for energiomsetningen i kroppen. Enzymene inngår i ca. 150 ulike kjemiske reaksjoner. Vitamin B3 er viktig for å reparere DNA i cellene våre, og vitaminet deltar i oppbyggingen av fettsyrer og hormoner.

Viktigste naturlige kilder

 • Kjøtt fra okse, svin og kylling
 • Egg, melk
 • Mel, kornvarer, grovt brød og belgfrukt
 • Kroppen kan selv danne vitamin B3 fra aminosyren tryptofan.

Hvem trenger vitamin B3?

Et variert og sunt norsk kosthold inneholder tilfredsstillende mengder av de fleste næringsstoffer sett i forhold til anbefalt inntak, også niacin. Mangel på vitamin B3 alene ses sjelden, men kan forekomme i kombinasjon med mangel på andre B-vitaminer. Alkoholikere er mest utsatt for mangel. Mangel kan ses ved underernæring og svært proteinfattig kost. Mangel på vitamin B3 kan gi pellagra, som viser seg som økt brunpigmentering i huden, kvalme og diare, samt betennelse i tungen. Mangel på vitamin B3 kan også gi nevrologiske og psykiske plager. Høye doser av niacin finnes i reseptpliktige legemidler mot høyt kolesterol. Bruk av niacin til dette formål skal alltid forskrives av lege.

Hvem skal være forsiktig med vitamin B3?

Man kjenner ikke til tilstander hvor vitamin B3 i anbefalte mengder skal ha negativ innvirkning.

Hvor mye vitamin B3 trenger man daglig?

Anbefalingen gjelder for friske personer med normal fysisk aktivitet. I NNR 2012 er det gjort noen justeringer i inntaket for menn og kvinner på grunn av at referanseverdiene for energiinntak er redusert

Barn

 • 1-2 år: 7 mg
 • 2-5 år: 9 mg
 • 6-9 år: 12 mg

Voksne menn

 • 10-13 år: 15 mg
 • 14-30 år: 19 mg
 • 31-60 år: 18 mg
 • 61-74 år: 16 mg
 • Over 75 år: 15 mg

Voksne kvinner

 • 10-13 år: 14 mg
 • 14-17 år: 16 mg
 • 18-30 år: 15 mg
 • 31-60 år: 14 mg
 • Over 61 år: 13 mg

Gravide og ammende

 • Gravide: 17 mg
 • Ammende: 20 mg

Spedbarn

For spedbarn under ett år gjelder egne anbefalinger for spedbarnsernæring. Anbefalingene er under revisjon og vil bli erstattet av en retningslinje for spedbarnsernæring

 • ½-1 år: 6mg

Niacinekvivalenter: 1 niacinekvivalent (NE) = 1 mg niacin = 60 mg tryptofan.

Kan man ta for mye vitamin B3?

 • De aller fleste får nok ved vanlig variert kosthold. Dersom man tar et kosttilskudd med innhold av vitamin B3 ved siden av, er det ikke noe som tyder på at det er skadelig.
 • Store doser over lengre tid (2-3 måneder) kan gi rødming og hudutslett, og for store doser over lengre tid kan gi leverskade.

Når bør man kontakte lege

Ved en overdosering kan man kontakte Giftinformasjonen på telefon 22591300, (døgnåpent) for råd

Gode råd til deg som tar vitamin B3

Dersom du får påvist vitamin B3 mangel gis det oftest et tilskudd som inneholder flere av
B-vitaminene.

Produkter med vitamin B3

Kosttilskudd skal høyst inneholde 32 mg niacin i døgndosen.

 • Nikotinamid NAF 50mg: Reseptfritt legemiddel*. 1 tablett inneholder 50 mg vitamin B3 (niacin).
 • Nycoplus B-kompleks: Kosttilskudd. 1 tablett inneholder 18 mg vitamin B3 (niacin).
 • Nycoplus B-total: Reseptfritt legemiddel*. 1 tablett inneholder 10 mg vitamin B3 (niacin).
 • Nycoplus B-tonin: Reseptfritt legemiddel*. 10 ml inneholder 10 mg vitamin B3 (niacin). Be om å få et målebeger eller måleskje for å kunne måle opp rett mengde mikstur.
 • Berocca: Reseptfritt legemiddel*. 1 brusetablett inneholder 50 mg vitamin B3 (niacin), oppløses i et glass vann. Anbefales ikke til barn under 11 år.

Det finnes også mange multivitamin-mineral kosttilskudd som inneholder vitamin B3.

*Reseptfritt legemiddel, les pakningsvedlegget nøye før bruk og følg doseringen.

Kilder: Helsedirektoratet: Anbefalt inntak barn og voksne og Anbefalinger for spedbarnsernæring (denne er under revidering og NNR2012 er retningsgivende for spedbarnsernæring inntil nye "Retningslinjer for spedbarnsernæring" kommer), Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Helsenorge.no, Norsk elektronisk legehåndbok, Lovdata.no, Matportalen, Nordic Nutrition Recommendation 2012

Oppdatert: Februar 2015