Vitamin B9 (folat/folsyre)

Folat, også betegnet som vitamin B9, folsyre, folacin og folinsyre, er ett av de 8 vannløselige B-vitaminene. Folat har stor betydning for at cellene skal dele seg på normal måte. For å redusere risikoen for ryggmargsbrokk (nevralrørsdefekt), anbefaler norske myndigheter ekstra tilskudd av folat til alle som planlegger graviditet. Folatmangel kan medføre blodmangel. Folat finnes mest i grønne grønnsaker.

Vitamin B9

Funksjonen til folat

 • Viktig for produksjon og omsetning av proteiner.
 • Sammen med vitamin B12 er folat viktig for modning av de røde blodlegemene.
 • Celledeling og dannelse av arvestoffet (DNA)
 • Viktig for fosterets utvikling og vekst. Folat minsker risikoen for ryggmargsbrokk (nevralrørsdefekter). Les mer om folat i forbindelse med graviditet.
 • Mulig reduksjon av homocystein

Viktigste naturlige kilder

 • Grønne grønnsaker som brokkoli, spinat, kinakål, bønner.
 • Kjøtt og egg
 • Sitrusfrukter
 • Kornvarer av grovt korn, knekkebrød.

Hvem trenger folat?

 • Variert sunt norsk kosthold inneholder tilfredsstillende mengder av de fleste næringsstoffer sett i forhold til anbefalt inntak
 • Alle som planlegger å bli gravide anbefales å ta ekstra tilskudd med 400 mikrogram folat fra minst 1 måned før planlagt befruktning og de første 3 månedene i svangerskapet..
 • Eldre som har et ensidig kosthold, røyker eller er alkoholikere oppfordres til å ha et tilstrekkelig inntak av folat.
 • Ved tarmsykdommer som medfører dårlig opptak, som cøliaki, Crohns sykdom, eller etter fjerning av deler av magesekk ( bruk avtales med lege)
 • Ved metotreksatbehandling av revmatoid artritt og psoriasis kan folat minske bivirkninger (avtales med lege).
 • Mangel på folat kan gi anemi med symptomer som tretthet, svimmelhet og nedsatt fysisk ytreevne.
 • Forskning har vist at høy konsentrasjon av aminosyren homocystein i blodet er en sterk risikofaktor for utvikling av ulike former for hjerte- og karsykdom. Studier viser at mangel på folat, pyridoksin (vitamin B6) og/eller kobalamin (vitamin B12) er de vanligste årsakene til høyt homocystein.   Et kosthold rikt på folat, eller folat tilført som tilskudd, kan redusere nivået av homocystein. NORVIT-studien (norsk vitaminstudie) har imidlertid vist at B-vitamintilskudd etter akutt hjerteinfarkt likevel ikke har redusert forekomst av ny hjertesykdom.  Det pågår fremdeles stor forskningsaktivitet på området.

Hvem skal være forsiktig med folat?

 • Utenom perioden rett før og i de første 3 måneder av graviditeten får de aller fleste tilstrekkelig mengder folat gjennom et sunt og variert kosthold.
 • Folattilskudd utover 200 mikrogram daglig bør kun gis ved påvist mangel av folat eller i forbindelse med graviditet
 • Ny forskning viser at folat via mat og kosttilskudd i mengder over 1 milligram (mg) daglig, kan føre til flere tilfeller av tykktarmskreft hos pasienter med forstadier av tykktarmskreft. Folat gitt før det finnes kreftforstadier kan forebygge videre utvikling, men da det er vanskelig å oppdage forstadier anbefales ikke folat-tilskudd uten at det foreligger påvist folatmangel.

Hvor mye folat trenger du daglig?

Anbefalingen gjelder for friske personer med normal fysisk aktivitet.

Barn

 • 1-2 år: 60 mikrogram
 • 2-5 år: 80 mikrogram
 • 6-9 år: 130 mikrogram

Voksne menn

 • 10-13 år: 200 mikrogram
 • Over 14 år: 300 mikrogram

Voksne kvinner

 • 10-13 år: 200 mikrogram
 • 14-17 år: 300 mikrogram
 • 18-30 år: 400 mikrogram (*1)
 • 31-60 år: 400 mikrogram (*1,2)
 • Over 61 år: 300 mikrogram

(*1) Folat reduserer risikoen for nevralrørsdefekt. Kvinner som planlegger graviditet, eller som kan regne med å bli gravide, anbefales derfor et folat-tilskudd på 400 mikrogram daglig fra minst en  måned før befruktning og i svangerskapets første tre måneder, i tillegg til folat fra et variert kosthold..

(*2) Anbefalt inntak etter at menstruasjonen opphører er 300 mikrogram daglig.

Gravide og ammende

 • Gravide: 400 mikrogram (*1)
 • Ammende: 400 mikrogram

Spedbarn

For spedbarn under ett år gjelder egne anbefalinger for spedbarnsernæring. Anbefalingene er under revisjon og vil bli erstattet av en retningslinje for spedbarnsernæring

 • ½-1 år: 50 mikrogram 

Kan man ta for mye folat?

Høye doser av folat (over 1 milligram daglig) kan gjøre at man ikke oppdager vitamin B12 mangel. Et symptom på vitamin B12 mangel er anemi (for lite røde blodlegemer, blodmangel). Folat vil hjelpe på anemien, men ikke på selve vitamin B12 mangelen som i ytterste konsekvens kan gi skader på nervesystemet.

Når bør man kontakte lege?

Ved en overdosering kan man kontakte Giftinformasjonen på telefon 22591300 (døgnåpent) for råd

Gode råd til deg som tar folat

 • Dersom man tar ekstra tilskudd av folat bør man passe på at man ikke tar flere kosttilskudd som inneholder folat. Mange multivitamin-mineral-preparat inneholder 200 mikrogram folat.
 • For de som planlegger graviditet eller er gravide:
  • Dersom man tar 5 ml tran daglig og har et variert kosthold, er det tilstrekkelig å bruke Nycoplus folsyre 0,4 milligram.

Produkter som inneholder folat

Kosttilskudd kan høyst inneholde 200 mikrogram folat i døgndosen, men kan økes til 400 mikrogram  i kosttilskudd til gravide. Folsyre er den syntetiske formen og er virkestoffet i tabletter. I matvarer og i cellene dominerer en annen forbindelse.

 • Nycoplus folsyre 0,4 milligram: Reseptfritt legemiddel*. 1 tablett inneholder 400 mikrogram vitamin B9 (folat).
 • Nycoplus B -kompleks: Kosttilskudd. 1 tablett inneholder 200 mikrogram vitamin B9 (folat) samt andre B-vitaminer.
 • Berocca: Reseptfritt legemiddel*. 1 brusetablett inneholder 400 mikrogram vitamin B9 (folat). Oppløses i et glass vann. Anbefales ikke til barn under 11 år.

Det fins også kosttilskudd med vitamin B9 og andre vitaminer og mineraler tilpasset gravide:

Mange multivitamin- mineral kosttilskudd inneholder vitamin B9. Det finnes også reseptpliktige legemidler med innhold av vitamin B9 som kan forskrives av lege, blant annet Folsyre 1 mg tabletter og TrioBe tabletter som inneholder vitamin B6, vitamin B9 og vitamin B12. 

*Reseptfritt legemiddel, les pakningsvedlegget nøye før bruk og følg doseringen.

**Personer som får blodfortynnende medisiner warfarin (Marevan) bør konsultere sin lege før inntak av vitamin K.

Les mer om folat

Kilder: Helsedirektoratet: Anbefalt inntak barn og voksne og Anbefalinger for spedbarnsernæring (denne er under revidering og NNR2012 er retningsgivende for spedbarnsernæring inntil nye "Retningslinjer for spedbarnsernæring" kommer), Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Helsenorge.no, Norsk elektronisk legehåndbok, Lovdata.no, Matportalen, Nordic Nutrition Recommendation 2012.

Oppdatert: Februar 2015