Folat/folsyre (vitamin B9)

Folat, også betegnet som vitamin B9, folsyre, folacin og folinsyre, er ett av de 8 vannløselige B-vitaminene. Folat har stor betydning for at cellene skal dele seg på normal måte. For å redusere risikoen for ryggmargsbrokk (nevralrørsdefekt), anbefaler norske myndigheter ekstra tilskudd av folat til alle som planlegger graviditet. Folatmangel kan medføre blodmangel. Folat finnes mest i grønne grønnsaker.

Vitamin B9

Funksjonen til folat

 • Folat (tidligere kalt folacin) er samlenavnet på det naturlige folat i mat og den syntetiske formen folsyre. Folsyre er virkestoffet i de fleste kosttilskudd.
 • Viktig for produksjon og omsetning av proteiner.
 • Sammen med vitamin B12 er folat viktig for modning av de røde blodlegemene.
 • Celledeling og dannelse av arvestoffet (DNA).
 • Viktig for fosterets utvikling og vekst. Folat minsker risikoen for ryggmargsbrokk (nevralrørsdefekter). Les mer om folat i forbindelse med graviditet.
 • Mulig reduksjon av homocystein.

Viktigste naturlige kilder

 • Grønne grønnsaker som brokkoli, spinat, kinakål og bønner
 • Kjøtt og egg
 • Sitrusfrukter
 • Kornvarer av grovt korn og knekkebrød

Hvem trenger folat?

 • Variert sunt norsk kosthold inneholder tilfredsstillende mengder av de fleste næringsstoffer sett i forhold til anbefalt inntak.
 • Alle som planlegger å bli gravide anbefales å ta ekstra tilskudd med 400 mikrogram folat fra minst 1 måned før planlagt befruktning og de første 3 månedene i svangerskapet.
 • Eldre som har et ensidig kosthold, røyker eller er alkoholikere oppfordres til å ha et tilstrekkelig inntak av folat.
 • Ved tarmsykdommer som medfører dårlig opptak, som cøliaki, Crohns sykdom, eller etter fjerning av deler av magesekk (bruk avtales med lege) kan ha behov for tilskudd.
 • Ved metotreksatbehandling av revmatoid artritt og psoriasis kan folat minske bivirkninger (avtales med lege).
 • Mangel på folat kan gi anemi med symptomer som tretthet, svimmelhet og nedsatt fysisk yteevne.
 • Forskning har vist at høy konsentrasjon av aminosyren homocystein i blodet er en sterk risikofaktor for utvikling av ulike former for hjerte- og karsykdom. Studier viser at mangel på folat, pyridoksin (vitamin B6) og/eller kobalamin (vitamin B12) er de vanligste årsakene til høyt homocystein. Et kosthold rikt på folat, eller folat tilført som tilskudd, kan redusere nivået av homocystein. NORVIT-studien (norsk vitaminstudie) har imidlertid vist at B-vitamintilskudd etter akutt hjerteinfarkt likevel ikke har redusert forekomst av ny hjertesykdom. Det pågår fremdeles stor forskningsaktivitet på området.

Hvem skal være forsiktig med folat?

 • Utenom perioden rett før og i de første 3 måneder av graviditeten får de aller fleste tilstrekkelig mengder folat gjennom et sunt og variert kosthold.
 • Folat-tilskudd utover 200 mikrogram daglig bør kun gis ved påvist mangel av folat eller i forbindelse med graviditet.

Hvor mye folat trenger du daglig?

Anbefalingen gjelder for friske personer med normal fysisk aktivitet.

Barn

 • 1-2 år: 60 mikrogram
 • 2-5 år: 80 mikrogram
 • 6-9 år: 130 mikrogram

Voksne menn

 • 10-13 år: 200 mikrogram
 • Over 14 år: 300 mikrogram

Voksne kvinner

 • 10-13 år: 200 mikrogram
 • 14-17 år: 300 mikrogram
 • 18-30 år: 400 mikrogram*
 • 31-60 år: 400 mikrogram**
 • Over 61 år: 300 mikrogram

Gravide og ammende

 • Gravide: 400 mikrogram*
 • Ammende: 400 mikrogram

Spedbarn

 • 6–11 måneder: 50 mikrogram

Morsmelk er den beste maten for spedbarnet, og barnet kan trygt få kun morsmelk de første seks månedene, med tilskudd av D-vitamin, dersom barn og mor trives med det.

* Folat reduserer risikoen for nevralrørsdefekt. Kvinner som planlegger graviditet, eller som kan regne med å bli gravide, anbefales derfor et folattilskudd på 400 mikrogram daglig fra minst en måned før befruktning og i svangerskapets første tre måneder, i tillegg til folat fra et variert kosthold.

** Anbefalt inntak etter at menstruasjonen opphører er 300 mikrogram daglig.

Kan man ta for mye folat?

Høye doser av folat (over 1 milligram daglig) kan gjøre at man ikke oppdager mangel på vitamin B12. Ett av symptomene på vitamin B12-mangel er anemi (for lite røde blodlegemer, blodmangel). Folat vil hjelpe på anemien, men ikke på selve vitamin B12-mangelen som i ytterste konsekvens kan gi skader på nervesystemet.

Når bør man kontakte lege?

Ved en overdosering kan man kontakte Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 (døgnåpent) for råd.

Gode råd til deg som tar folat

 • Dersom man tar ekstra tilskudd av folat bør man passe på at man ikke tar flere kosttilskudd som inneholder folat.
 • For kvinner som planlegger graviditet eller er gravide:
  • Dersom man tar 5 ml tran daglig og har et variert kosthold, er det tilstrekkelig å bruke Nycoplus folsyre (inneholder 0,4 mikrogram).

Kosttilskudd og reseptfrie legemidler som inneholder folat

Kosttilskudd med folat kan for definert aldersgruppe inneholde maks:

 • Barn fra 1-3 år: 160 mikrogram
 • Barn fra 3-11 år: 260 mikrogram
 • Unge fra 11-18 år: 560 mikrogram
 • Voksne fra 18 år: 960 mikrogram

Kosttilskudd og reseptfrie legemidler som inneholder folat

 • Nycoplus folsyre: Kosttilskudd. 1 tablett inneholder 400 mikrogram vitamin B9 (folsyre).
 • Nycoplus B-kompleks: Kosttilskudd. 1 tablett inneholder 200 mikrogram vitamin B9 (folsyre) samt andre B-vitaminer.
 • Berocca*: Reseptfritt legemiddel. 1 brusetablett inneholder 400 mikrogram vitamin B9 (folsyre). Oppløses i et glass vann. Anbefales ikke til barn under 11 år.

Det fins også kosttilskudd med vitamin B9 og andre vitaminer og mineraler tilpasset gravide:

 • Lifeline Care Gravid: Kosttilskudd. 1 tablett inneholder 400 mikrogram vitamin B9 (folsyre).
 • Nycoplus Gravid**: Kosttilskudd. 1 tablett inneholder 200 mikrogram vitamin B9 (folsyre).

Her er en oversikt over multivitamin-kosttilskudd som inneholder vitamin B9.

* Reseptfrie legemidler. Vær oppmerksom på at enkelte produkter kommer i forskjellige styrker og legemiddelformer tilpasset ulike behov (for eksempel alder og vekt). Les alltid pakningsvedlegget for å være sikker på at du kan bruke produktet.

** Personer som får blodfortynnende medisiner warfarin (Marevan) bør konsultere sin lege før inntak av vitamin K.

Reseptbelagte legemidler som inneholder folsyre

Det fins flere ulike legemidler med innhold av vitamin B9 som kan forskrives av lege, blant annet Folsyre NAF (1 mg tabletter og 0,2 mg/ml mikstur) og TrioBe (tabletter, inneholder 0,8 mg folsyre, samt vitamin B6 og vitamin B12).

Det fins også injeksjons-/infusjonspreparater som inneholder vitamin B9. Disse settes hovedsakelig på sykehus.

Les mer:

Kilder: Helsedirektoratet: Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet IS-2170 fra 2014 og Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring (juni 2016). Begge er laget på grunnlag av Nordic Nutrition Recommendation 2012 (NNR2012), Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Helsenorge, Norsk Elektronisk legehåndbok (NEL), Lovdata, Matportalen, U.S.Department of Health and Humen Services.

Oppdatert: April 2017