Vitamin C

Vitamin C (askorbinsyre) er en viktig antioksidant. Vitamin C bidrar til oppbygging og vedlikehold av bindevevet i kroppen og øker opptaket av ikke-hem jern i tarmen. Et vanlig, variert kosthold med mye frukt, grønnsaker og poteter vil som regel dekke behovet.

Vitamin C

Funksjonen til vitamin C

Vitamin C er et vannløselig vitamin som er viktig for bindevevet som holder kroppens vev og organer sammen, og viktig for tilheling av sår og beinbrudd. Vitamin C er en antioksidant som nøytraliserer og uskadeliggjør frie radikaler. I nervesystemet inngår vitamin C i dannelsen av viktige signalstoff. I tillegg til å være en antioksidant i seg selv, fungerer vitamin C også slik at andre antioksidanter som vitamin E og glutation holdes i den kjemiske form hvor de fungerer best som antioksidanter.

Man har lenge trodd at store doser av vitamin C kan virke forebyggende på luftveisinfeksjoner som forkjølelse. Forskning har imidlertid ikke vist en slik entydig effekt.

Vitamin C kan øke opptaket av jern fra kosten, og øke opptaket av jerntabletter (ikke-hem jern) hvis disse tas sammen med måltid.

Studier i Canada/Amerika kan tyde på at vitamin C reduserer risiko for å få urinsyregikt hos menn. Dette ved at C-vitaminet hjelper nyrene til å filtrere ut mer urinsyre fra blodet.

Det har vært antatt at vitamin C kunne forebygge urinveisinfeksjon ved å surgjøre urinen. Man har imidlertid funnet at vitamin C ikke har tilstrekkelig surgjørende effekt på urin, uansett dose, til at det har klinisk betydning.

Det er jevnlig studier på vitamin C nivåer i kroppen og forebygging og/eller behandling av sykdommer, særlig innen kreft og hjerte/kar-området. 

Viktigste naturlige kilder til vitamin C

Vitamin C kan ikke dannes i menneskekroppen og må tilføres i mat og drikke. Planter og mange dyr kan produsere vitamin C fra glukose og galaktose, men mennesker mangler et nødvendig enzym for denne produksjonen.

 • Frukt, særlig appelsin og ren appelsinjuice, andre sitrusfrukter som kiwi
 • Bær som jordbær, solbær og nyper.
 • Nypotet, paprika, brokkoli, kålrot, spinat, tomat

Hvem trenger vitamin C?

 • De fleste får dekket vitamin C-behovet gjennom vanlig kost med mye frukt og grønnsaker
 • Mangel på vitamin C kan ses ved ensidig kosthold, ved spiseforstyrrelser (anoreksia),  magesår, kreft og leddgikt.
 • Skjørbuk kan utvikles ved langvarig mangel på vitamin C, men sees sjelden i dag. Symptomer på skjørbuk er slapphet, ledd- og muskelsmerter og blødning bl.a fra tannkjøttet. Vitamin C fikk navnet sitt askorbinsyre pga sin skjørbukshindrende virkning.

Hvem skal være forsiktig med vitamin C?

Ved allergi mot sitrus må man finne alternative C-vitaminkilder i kostholdet, eventuelt bruke kosttilskudd som inneholder vitamin C. Ved nyrestein, nyresykdommer eller høyt jernnivå (hemokromatose) bør man unngå høye doser vitamin C.

Hvor mye vitamin C trenger man daglig?

Anbefalingen gjelder for friske personer med normal fysisk aktivitet.

Barn

 • 1-2 år: 25 mg
 • 2-5 år: 30 mg
 • 6-9 år: 40 mg

Voksne menn og kvinner

 • 10-13 år: 50 mg
 • Over 14 år: 75 mg

Gravide og ammende

 • Gravide: 85 mg
 • Ammende: 100 mg

Spedbarn

For spedbarn under ett år gjelder egne anbefalinger for spedbarnsernæring. Anbefalingene er under revisjon og vil bli erstattet av en retningslinje for spedbarnsernæring

 • ½-1 år: 20 mg

Kan man ta for mye vitamin C?

Øvre grense for daglig inntak er satt til 1000 mg (=1 gram).
Det er ikke vist helseskadelige effekter av store doser vitamin C hos normalt friske personer. Langvarig inntak av store doser kan likevel være skadelig for utsatte grupper.

 • Hemokromatose. Dette er en sykdom som skyldes opphopning av jern i kroppen. Vitamin C kan øke opptaket av jern fra tarmen, og det er derfor mulig at personer med hemokromatose kan få et uheldig forhøyet jernopptak ved inntak av vitamin C. Personer med påvist hemokromatose bør derfor ikke innta vitamin C utover anbefalt dose.
 • Vitamin C inntatt som askorbinsyre kan gi økt syrebelastning i fordøyelsessystemet også i munnhulen. Lav pH (økt surhetsgrad) i munnhulen bryter ned emaljen på tennene og langvarig inntak av store doser syre er vist å øke risikoen for tannråte.
 • Store doser kan muligens påvirke antikoagulasjonsbehandling (blodfortynnende, Marevan/warfarin)
 • Nyrestein. Man trodde tidligere at høye inntak av vitamin C kunne danne store mengder oksalat som igjen kunne gi nyrestein. Studier tyder imidlertid på at dette ikke gjelder for personer med normal nyrefunksjon. Hos pasienter med nyresvikt bør daglig inntak ikke være over 200-300 mg vitamin C.
 • Store doser (4-12 gram) kan gi diaré

Når bør du kontakte lege?

Ved en overdosering kan man kontakte Giftinformasjonen på telefon 22591300 (døgnåpent) for råd

Gode råd til deg som tar vitamin C

Mange multivitamin-mineral produkter inneholder vitamin C. Du kan likevel ta ekstra tilskudd av vitamin C, men pass på at du ikke overskrider anbefalt dose over lengre tid.

Produkter som inneholder vitamin C

Kosttilskudd kan høyst inneholde 200 mg vitamin C i døgndosen.

Vitamin C finnes i de fleste multivitamin-mineral kosttilskudd.

*Reseptfritt legemiddel, les pakningsvedlegget nøye før bruk og følg doseringen.

Diverse informasjon om vitamin C:

Askorbinsyre er et godkjent tilsetningsstoff i matvarer E300. Man kan støte på begrepene "naturlig" og "syntetisk" askorbinsyre. Disse er imidlertid kjemisk like, og det er ikke påvist forskjeller i effekt mellom disse.

Mineral-salter av askorbinsyre, natrium-askorbat (Na-askorbat) og kalsium-askorbat (Ca-askorbat). Natriumaskorbat og kaliumaskorbat er saltformer av askorbinsyre som antas å dempe gastrointestinale og evt. andre bivirkninger. Det er heller usikkert om forekomsten av magerelaterte plager eller andre bivirkninger er forskjellig for vitamin C preparater som inneholder syreformen.

Det har blitt hevdet at natriumaskorbat lettere blir tatt opp i tarmen enn kalsiumaskorbat siden opptaket i tarmcellene er avhengig av natrium. Konsentrasjon av natrium i tarmen er imidlertid så stor at det natrium som finnes i vitamin preparatet ikke er av betydning.

Askorbyl palmitat, også kalt vitamin C ester, er en forbindelse hvor askorbinsyre er bundet til den langkjedede fettsyren palmitinsyre (E304). Dette gjør at vitamin C blir fettløselig. Denne formen av vitamin C brukes blant annet som antioksidant i fettholdige matvarer som f.eks. oljer. Ved inntak vil imidlertid bindingen mellom askorbinsyre og palmitin syre bli spaltet og vitamin C vil trolig virke som et hvilket som helst annet vannløselig vitamin C preparat. Fettløselig vitamin C blir også brukt i kosmetiske hudpreparater i den hensikt å stimulere kollagensyntese i hudcellene. Det er uklart om vitamin C blir tatt opp i hud cellene i tilstrekkelig grad til å oppnå den ønskede effekt.

Kilder: Helsedirektoratet: Anbefalt inntak barn og voksne og Anbefalinger for spedbarnsernæring (denne er under revidering og NNR2012 er retningsgivende for spedbarnsernæring inntil nye "Retningslinjer for spedbarnsernæring" kommer), Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Helsenorge.no, Norsk elektronisk legehåndbok, Lovdata.no, Matportalen, Nordic Nutrition Recommendation 2012, RELIS.no, Linus Pauling Institute, Leverandører

Oppdatert: Oktober 2015