Vitamin K

Vitamin K (kinon) er et fettløselig vitamin som finnes i 2 former. Vitamin K er nødvendig for at blodet skal koagulere (levre seg). Naturlige bakterier i tarmen danner vitamin K2, men ikke i tilstrekkelige mengder. Gode matkilder for vitamin K1 er grønnsaker. Nyere forskning har vist at vitamin K er viktig for å bygge opp skjelettet.

Vitamin K

Funksjonen til vitamin K

 • Viktig for blodlevringen
 • Viktig for normal beinmetabolisme
 • Vitamin K2 kan muligens beskytte skjelettet ved sykdom, ifølge flere studier

Viktigste naturlige kilder

Den viktigste kilden til vitamin K er via kosten:

 • Vitamin K finnes naturlig som K1 (fyllokinon) i planter, dannes ved fotosyntese Gode kilder er grønnsaker, særlig grønne bladgrønnsaker som spinat, rosenkål og brokkoli.
 • Vitamin K2 (menakinon) produseres av bakterier i mage – og tarmkanal eller fås ved inntak av fermentert og modnet mat som yoghurt og oster. Gammelost og Roquefort er rike på vitamin K2. Andre kilder er smør fra kyr som har gresset 3-6 måneder per år, klippfisk, eggeplomme og kyllinglever. Vitamin K2 dannes også ved gjæring av grønnsaker, og spesielt mye finnes i «natto», en japansk rett med gjærede soyabønner.
 • Syntetisk fremstilt vitamin K3 (menadion) omdannes i kroppen til menakinon (K2).

Hvem trenger vitamin K?

 • Nyfødte kan gis injeksjon med vitamin K etter fødselen. Dette fordi det kan ta noen dager før produksjon av vitamin K, som er nødvendig for blodlevringen, kommer i gang i barnets tarm.
 • Resultater av kostholdsundersøkelser viser at både kvinner og menn har et lavere inntak av vitamin K enn anbefalt, og kroppens lagre er små. Man har spekulert i om den høye forekomsten av osteoporose i Norge kan relateres til lavt inntak av vitamin K.
 • Mangel på vitamin K kan føre til blødninger, men sees sjelden.

Hvem skal være forsiktig med vitamin K?

Personer som bruker Marevan (warfarin) skal ha et jevnt inntak av vitamin K. Vitamin K vil motvirke effekten av warfarin, og det er derfor viktig at man ikke selv starter eller slutter med vitamin K tilskudd og/eller vitamin K-rike matvarer, uten i samråd med lege.

Hvor mye vitamin K trenger man daglig?

 • Helsedirektoratet har ikke gitt norske anbefalinger på grunn av utilstrekkelige data, heller ikke noen øvre eller nedre grense.
 • NNR 2012 har opprettholdt anbefalingene fra 2004 med 1 mikrogram vitamin K per kilo kroppsvekt daglig både til barn og voksne. For spebarn 0-6 måneder har the U.S. Institute of Medicine satt et inntak på 2 mikrogram per døgn. De anbefaler også at nyfødte får intramuskulær injeksjon på 1 milligram ved fødsel eller mikstur ukentlig til 3 måneders alder.
 • Øvre tolerable daglige inntak er ikke fastsatt i Norge. EFSA har konkludert med at inntak av vitamin K i form av fyllokinon opptil 10 mg pr døgn i en begrenset periode ikke har ført til helseskade.

Når bør man kontakte lege?

Symptom på mangel av vitamin K kan være blødningstendenser.

Ved en overdosering kan man kontakte Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 (døgnåpent) for råd.

Kosttilskudd som inneholder vitamin K

Kosttilskudd kan inneholde høyst 200 mikrogram vitamin K i døgndosen. Over dette regnes produktet som et legemiddel.

Det finnes også ett kalsiumprodukt tilsatt vitamin K og vitamin D, for å hjelpe til med opptaket av kalsium og bindingen av kalsium til skjelettet.

I tillegg fører Apotek 1 multivitamin-kosttilskudd med innhold av vitamin K. Det fins også et multivitamin-kosttilskudd uten vitamin A, D og K, for de som ikke ønsker disse vitaminene.

OBS: Dersom du bruker blodfortynnende medisiner som inneholder warfarin (Marevan) bør du snakke med legen din før du starter eller stopper med inntak av vitamin K.

Reseptbelagte legemidler som inneholder vitamin K

Det fins ett reseptpliktig legemiddel i injeksjonsform med vitamin K, Konakion (til injeksjon, inneholder fytomenadion). Dette legemidlet brukes for å stoppe blødninger ved overdosering av Marevan (warfarin) eller ved andre tilstander.

I tillegg fins det injeksjons-/infusjonspreparater som inneholder vitamin K. Disse gis hovedsaklig på sykehus.

Les mer:

Kilder: Helsedirektoratet: Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet IS-2170 fra 2014 og Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring (juni 2016). Begge er laget på grunnlag av Nordic Nutrition Recommendation 2012 (NNR2012). Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell, Helsenorge, Norsk elektronisk legehåndbok (NEL), Lovdata, Matportalen, Drevon et al. Biologiske effekter av vitamin K og forekomst i norsk kosthold, TdnL 2004; 124:1650-4, Norsk Helseinformatikk(NHI).

Oppdatert: April 2017