Crohns sykdom

Crohns sykdom (Morbus Crohn) er en kronisk betennelsessykdom i fordøyelseskanalen. Alle deler av fordøyelseskanalen kan rammes, fra munnhulen til endetarmen, men overgangen mellom tynn- og tykktarm er hyppigst angrepet. Det finnes ikke kurerende behandling, men legemidler kan redusere betennelsen og dempe symptomene.

Årsaker til Crohns sykdom

Årsaken til at sykdommen oppstår er ukjent, men arv kan spille en viss rolle. I tillegg er det sannsynligvis en eller flere faktorer fra omgivelsene som utløser sykdommen. Man regner Crohns som en såkalt autoimmun sykdom. Dette betyr at immunforsvaret går til angrep på kroppens egne celler i slimhinnen i mage-tarm kanalen, og gir en betennelsestilstand.

Forekomst av Crohns sykdom

Hvert år får rundt 300 nye personer diagnosen Crohns sykdom i Norge, og sykdommen finnes hos 1-2 av 1000 personer. Sykdommen debuterer oftest i alderen 15-25 år, men både mindre barn og voksne i alle aldere kan rammes.

Symptomer på Crohns sykdom

De viktigste symptomene ved aktiv sykdom er:

 • Diaré, med eller uten blod 
 • Magesmerter
 • Dårlig matlyst
 • Vekttap
 • Feber og utmattelse
 • Generell sykdomsfølelse

Om lag 10-20 % av pasientene får også symptomer i andre organer, for eksempel hud, lever, øyne og ledd.

Når bør du kontakte lege?

Kontakt alltid lege ved diarè eller magesmerter som vedvarer over tid. Det er flere sykdommer som kan gi slike symptomer. Kontakt lege dersom du bruker legemidler mot Crohns og opplever bivirkninger eller har dårlig effekt av legemidlene.

Sykdomsforløp ved Crohns sykdom

Forløpet av Crohns sykdom varierer. Diarèen kan variere betydelig i konsistens og hyppighet avhengig av hvilke deler av tarmen som er angrepet og graden av betennelsesaktivitet. Mange pasienter har lange perioder med små eller ubetydelige plager, mens hos andre er sykdommen forbundet med stor sykelighet. De fleste pasientene vil oppleve et forløp med vekselvis gode og dårligere perioder.

Hos noen pasienter oppstår det komplikasjoner til tarmsykdommen. Betennelsen kan føre til forsnevringer i tarmen, og dette gir ofte magesmerter. En annen komplikasjon er fisteldannelse. En fistel er en liten kanal fra tarmen til hud eller andre organer i kroppen, for eksempel urinblære eller skjede. Ofte er slike fistler lokalisert rundt endetarmsåpningen. En fistel kan igjen føre til danning av en verkebyll (abcess). En fryktet komplikasjon er at det går hull på tarmen (perforasjon), men dette forekommer sjelden.

Mangel på ulike vitaminer (for eksempel vitamin B12) og mineraler (for eksempel jern) kan oppstå på grunn av redusert næringsopptak fra tynntarmen.

Hva kan du gjøre selv?

Det finnes ikke klare anbefalinger om hva slags mat man bør spise. Noen opplever at symptomene blir verre av for eksempel melk, alkohol, sterkt krydret mat eller fet mat. Det er viktig å ha et næringsrikt kosthold og unngå mat som man synes forverrer symptomene. Røykestopp er viktig, siden røyking øker risikoen for tilbakefall.

Behandling av Crohns sykdom med legemidler

Behandling med legemidler kurerer ikke sykdommen, men har som mål å dempe betennelsen i tarmen og bedre personens livskvalitet. Ofte vil man også gi legemidler for å hindre at betennelsen blusser opp igjen, såkalt vedlikeholdsbehandling.

Oversikt over legemidler til behandling av Crohns sykdom

 • 5-ASA-preparater (Aminosalisylsyre-preparater)
  Asacol/Mesasal/Pentasa/Salofalk (inneholder mesalazin), Colazid (inneholder balsalazid), Dipentum (inneholder olsalazin), Salazopyrin (inneholder sulfasalazin): Virker betennelsesdempende. Brukes både ved aktiv sykdom og som vedlikeholdsbehandling, men virkningen er usikker. De ulike preparatene har virkning i forskjellige deler av tarmen.
 • Kortikosteroider (kortison)
  Entocort (inneholder budesonid), Prednisolon (inneholder prednisolon): Virker betennelsesdempende. Brukes kun ved aktiv sykdom. Langvarig bruk bør unngås på grunn av bivirkninger.
 • Immunhemmende legemidler
  Imurel (inneholder azatioprin), Methotrexate (inneholder metotreksat): Demper immunsystemet og dermed betennelsesreaksjonen. Kan brukes sammen med kortison for å redusere kortisondosen. Methotrexate benyttes vanligvis når Imurel ikke tolereres eller effekten uteblir.
 • Biologiske legemidler av typen tumornekrosefaktor-hemmere (TNF-hemmere)
  Inflectra/Remicade/Remsima (inneholder infliximab), Humira (inneholder adalimumab): Virker immunhemmende ved å binde et spesielt protein TNF-alfa, som er med i betennelsesreaksjonen ved Crohns sykdom. Brukes ved alvorlig, aktiv sykdom der andre legemidler ikke har hatt effekt. Inflectra, Remicade og Remsima gis som infusjon (i sykehus). Humira gis som injeksjon under huden (hjemme). Oppbevares i kjøleskap ved 2-8°C. Oppbevar sprøyten i ytteremballasjen. Må ikke fryses.
 • Biologiske legemidler av typen monoklonale antistoffer (mab-er)
  Entyvio (innholder vedolizumab): Blokkerer et protein på overflaten av hvite blodceller som forårsaker betennelse, slik at betennelsen reduseres. Brukes ved moderat eller alvorlig sykdom der andre legemidler ikke har effekt. Gis som infusjon på sykehus eller en klinikk.
 • Antibiotikum
  Ciproxin/Ciprofloxacin (inneholder ciprofloksacin), Flagyl/Metronidazol (inneholder metronidazol): Motvirker bakterier. Aktuelt ved aktiv sykdom hos enkelte pasienter, enten som et alternativ til andre legemidler eller i tillegg.

Reseptpliktige legemidler skal kun brukes av de som har fått det forskrevet. Den generelle informasjonen oppgitt her kan avvike fra legens anvisning. Bruk alltid legemiddelet som legen har bestemt. Spesielle forhold kan være knyttet til bruk av legemiddel hos barn, eldre, gravide, ammende og de med visse sykdommer. Dette vurderes av legen i det enkelte tilfellet. For opplysninger om bivirkninger, forsiktighetsregler, samtidig bruk av andre legemidler og andre spesielle forhold, les pakningsvedlegget i Felleskatalogens pasientutgave.

Kirurgisk behandling av Crohns sykdom

Kirurgi kan heller ikke kurere sykdommen, men de fleste med Crohns sykdom må likevel gjennomgå en eller flere operasjoner i løpet av livet. Av og til er det ikke mulig å få kontroll over symptomene med legemidler, og da må man fjerne den syke delen av tarmen. Andre tilstander som krever kirurgisk behandling kan være ved forsnevring av tarmen, fistler og verkebyller. Som regel fjernes bare den delen av tarmen som forårsaker pasientens symptomer/komplikasjoner, men i noen tilfeller fjernes så mye av tarmen at pasienten må få en stomi, det vil si en pose på magen for oppsamling av tarminnholdet.

Les mer om relaterte emner

Pasientorganisasjoner

Kilder og revisjonshistorikk

Kilder:  Landsforeningen for fordøyelsessykdommer, Norsk Elektronisk Legehåndbok, Felleskatalogen, helsenorge.no

Oppdatert: Juni 2015